onsdag 14. september 2016

7,5 timers jakt etter stolper som ikke var der - men alle Sarpsborgs hjortelusfluer var tilstede.

Toppbildet er fra skogen ved Sandbakken skole - et sted det ikke har vært stolpe.

Jeg kom litt sent i gang med Stolpejakta i Sarpsborg, "Fresk i Sarp" som er et av tiltakene i Folk i form til Tusen. Over fire år, 2013-2016, skal det settes ut 1000 stolpeposter i Sarpsborg og omegn - som ledd i byens 1000-årsjubileum (1016-2016). Jeg var ikke med første året, men har tidligere besøkt de 60 første stolpepostene fra åpningsåret, og i dag var jeg jeg på de 60 siste. Dermed har jeg vært på alle de 850 stolpepostene som hittil er satt ut - og de 150 siste kommer neste uke.

Klikk på linken og få svaret: Hva er stolpejakt?

Det var riktignok en vesentlig forskjell fra ordinær stolpejakt; stolpene var ikke i terrenget, så jeg oppsøkte detaljene og tok bilder av stedene som dokumentasjon på at jeg faktisk har vært der. Jeg har evt også GPS-sporet - som inkluderer en del ekstra kroker fordi jeg mange steder måtte dobbeltsjekke at jeg var kommet riktig. Det var jo ingen stolpe der som brekreftet at jeg var på rett sted.


Jeg delte opp dagens stolpejakt i to runder, en fra Sandbakken skole og en fra Kala travpark. Terrengene grenser til hverandre, at jeg delte opp var mest for å kunne løpe med rumpetaske i stedet for med sekk - altså komme bortom bilen for etterforsyning underveis. På runde to var jeg ogsp innom bilen mellom terrengdelen og den urbane delen.

På den første runden kan man se at jeg la igjen er par ekstra kilometer (km 12-14) for å lete etter et ikke-eksisterende stikryss i et hogstfelt. Det skjer tross alt litt i terrenget på tre år. Ved ca 3,5 km på den andre runden er jeg innom et nytt boligfelt der en postdetalj fra 2013 nå ligger i byggeområdet, men dette var jeg forberedt på - selv om jeg dro bortom for å sjekke.

For sent hjemmefra - det ble mørkt!!
Jeg dro litt sent hjemmefra - og dagens tur tok lenger tid enn forventet, så det ble knallmørkt før jeg var ferdig. Hvorfor jeg ikke tok med hodelykt da jeg var innom bilen underveis på 2. runden er ubegripelig. På slutten fomlet jeg med kompass/lupe, kart, lys fra mobiltelefon, fotoapparat og vanskelig lesbart kart pga mørk bakgrunnsfarge - alt på en gang - og egentlig et salig rot der det hadde vært raskere å løpt tilbake og hentet hodelykta jeg hadde liggende i bilen.

Dagens tilleggsutfordring: Hjortelusflua
Jeg er vant med hjortelusfluer fra skogene hjemme i Nes på Romerike også. Men da er det gjerne begrenset til en time eller to. I dag var det jo hele dagen en kamp mot hjortelusfluene, og jeg klarer ikke la være å fjerne dem etter hvert som de setter seg på nakken eller andre steder der de kommer til på ikke tildekte steder. Det var en nærmest kontinuering kamp - og det tok vekk konsentrasjonen fra orienteringa.Selv om vi skriver 14. september var det langt over 20 grader, herlig for hjortelusflua - og forsåvidt herlig for meg også. Men, så varmt som det var kunne jeg ikke ha på meg for mye klær - og armer og nakke og legger var fritt vilt for fluene - som hev seg på gammeln, kastet vingene og trodde de skulle få bli værende.

37 kilometer i sakte fart
Totalt  ble det en tur på nesten 37 kilometer etter de 60 postene, det aller meste i terrenget - og med samlet 692 høydemeter. Det hele tok 7,5 time, men da har jeg trukket fra en halvtime der jeg "synfarte" terrenget etter et mulig stikryss der stolpe 100 hadde vært i et gjengrodd hogstfelt. Det gikk sakte, det er ikke greit med dårlig gubbesyn på detaljert kart der jeg også måtte være ekstra nøye siden det ikke var "bekreftende" stolper på de ulike detaljene - og der det var mange like detaljer tett på hverandre.Bilder fra stolpejakta
Tilleggskart 2013 Klavestadhaugen

Jeg parkerte ved Sandbakken barne- og ungdomsskole, der har jeg også parkert på en av de tidligere stolpejakt-turene i Sarpsborg. Det var greit å starte med den teknisk vanskeligste delen. Stolpepostene her i Sarpsborg holder en høyere vanskelighetsgrad enn det meste jeg har vært på andre steder. Stolpejakten er jo ellers i stor grad urban orientering med lette poster. 

Mellom fv 118 Skjebergveien og skolen var post 74 ved denne steinen. Dette distriktet er forøvrig en del av tidligere Skjeberg kommune.

Post 101, i ei kløft ikke langs fra Sandbakken skole. Det var mye barn på skolegården da jeg passerte - og for å holde litt avstand tok en jeg en sving vekk fra "idealveivalget". Dermed bommet jeg - og måtte nesten tilbake til skolen igjen for å ta meg inn.

Stolpepost 87 var ved en stein like ved vannbassenget innerst i Bassengveien.

Litt lenger inn i terrenget var post 114 i denne lille myra.

Denne gapahuken var like ved post 114.

Stolpepost 115 på en liten kolle.

Stolpepost 116 ved ei gravrøys.

Stolpepost 117 var ved en av disse skrentene, antagelig den nærmeste hvis jeg tolker kartet rett.

Stolpepost 118 var ved den borteste av disse steinene.

Her holdt jeg på lenge, veldig lenge. Stolpepost 119 skulle være en stein bare 120 meter fra forrige post. Det var mange høydepunkter her, men egentlig ingen steiner etter min definisjon. Jeg gikk inn til området fra fire eller fem sikre utgangspunkt, og havnet hver gang ved den mosegrodde steinen mellom trærne til høyre. Den kunne like gjerne vært definert som et høydepunkt. I bakgrunner ser vi en lavvo som var en del av en eller annen leir - som ikke var merket av på kartet.

Her er jeg i et detaljert område med mange småkoller og skrenter - nå er jeg nesten tilbake ved skolen igjen. Like ved stedet der stolpepost 120 hadde vært, var det en barnehage på tur, og det var litt flaut å gå fram og tilbake der for å sjekke om jeg var på rett plass. Stolpen må ha vært ved skrenten bak høydepunktet i forgrunnen.

Stolpepost 75 var ved Sandbakken fotballbane, i hjørnet lengst vekk fra der bildet er tatt, ved hjørnet av bygningen.

Så beveger jeg meg vekk fra skolen igjen - men her var det en barneskoleklasse på løpetur, og jeg lot meg distrahere til å gå på en bom. Da havnet jeg på kollen som er på toppbildet. Jeg så jo straks at det var feil - og kom meg til kolleposten 88.

Stolpepost 89 i et stikryss i et flatt område ved Fiunsrud gård. 

Stolpepost 90, steinhaug.

Siste stolpeposten før jeg krysset fv118 - den sørligste av flere tydelige steiner på samme kolle.

Videre ble det halvannen kilometer transportetappe på gårdsveier over fv188 og inn mot Vik østre, en gård like sør for Isesjøen. Der skulle jeg opp i lia til stolpepost 104 i kanten av et hogstfelt. Det var en strabasiløs tur for en gammel gubbe i kvist og høyt gress. Stien som kunne ses på kartet var borte vekk.... det var antagelig greiere her i 2013.

Post 104 var ved denne skrenten.

Jeg fant ikke stien gjennom hogstfeltet, men ble reddet av en tydelig skoggrense - og var snart på stien inn mot denne gravrøysa like ved Rokkeveien, her var stolpepost 105. Det er mange røyser og andre fortidsminner i dette områder.

Stolpepost 103 ikke langt fra Bodal.

Da har jeg fulgt Bodalsveien noen hundre meter, og deretter på turtveien ned mot Isesjøen. Like ovenfor Bodalsstranda var stolpepost 99 ved denne (tidligere) vikingleiren.

Bodalstranda.

Stolpepost 98 var denne kloppa like ved Bodalsstranda.

Nok et hogstfelt - og igjen er det sannsynligvis endringer på de tre årene som er gått. Det var svært tett tremeterskratt for å komme opp til dette utspringet (post 97) ovenfor turstien langs Isesjøen,

Her kom dagens største utfordring, stolpepost 100 i et stikryss i hogstfeltet like ved Halvorsrød gård. Ikke hadde jeg hjelp av app - som jo er greit å sjekke mot ellers dersom man bommer - og ikke hjalp det å se på det nyere kartet fra stolpejakta i 2015 (der var alle hogstfeltene blitt til gule detaljløse flekker). Siste sikre holdepunkt var noen steiner 50 meter lenger ned langs stien, fra der stikrysset burde vært, dvs omtrent der dette bildet er tatt.

Jeg fortsatte til stolpepost 113 i denne lille myra, men slo meg ikke helt til ro med at jeg ikke hadde funnet stikrysset til stolpepost 100,

Litt ovenfor post 100 var dette stikrysset et bra holdepunkt.

Jeg sjekket fra alle kanter, men den smale stien som skulle gått gjennom store deler av hogstfeltet sør for post 100 var rett og slett borte i kratt som dette. Jaja, jeg får trøste meg med at dette ikke hadde skjedd med stolpe på plass og/eller med appen aktiv.

Her kunne jeg fortsatt runden til resten av stolpene, men jeg hadde altså valgt å løpe uten sekk, så da måtte jeg jogge en kilometer ned til bilen for etterforsyninger. Da forflyttet jeg meg til Kala travpark, ikke så langt fra der jeg nettopp hadde vært. Jeg så at jeg hadde brukt nesten en time mer enn beregnet, men trodde likevel jeg hadde god til med resten før solnedgang.

I terrenget mellom travparken og Isesjøen startet jeg med stolpepost 96, et lite søkk (fylt av søppel) på denne kollen.

Stolpepost 86 "spesiell detalj" var rester av en leirplass.eller noe annet byggverk.

Stolpepost 70 var ved de åpne slettene ved Fjelldal barnehage - i skogen, men tett på bebyggelsen.

Denne type terreng er tungt for gamle meg. Her er jeg ved ei lita myr (stolpepost 108) på en liten ås ved Bjørnemyr gård.

Kranglende med hjortelusfluer surra jeg en del på vei og fra til stolpepost 106 ved Svartedalsberget. Det var noen stistubber, men først og fremst måtte jeg orientere på kurvebildet.

Da er jeg nesten nede ved Fjelldal igjen, ved stolpepost 92 som var på dette framspringet like ved mobilmasta.

Jeg så på kartet fra 2015 at det var byggeaktivitet ved Svartedalsberget - og at dette muligens omfattet terrenget der stolpepost 107 var i 2013. Det stemte... stolpen var i ei lita myr et eller annet sted inne på byggefeltet.

Så startet en tur rundt omkring Hevingen golfbane, Skjeberg Golfklubbs flotte terrengbane vest for Isesjøen. Jeg droppet jo løpinga og begynte å golfe i 2014, men det ble med det ene året i første omgang. Dersom jeg tar opp golfinga på nytt må jeg ned og prøve denne fine banen, Stolpepost 73 var i stikrysset like ved et utslag nær veien med det passende navnet; Golfsvingen.

Stolpepost 71 var ved turveien mellom Kala og golfbanen, ved kollen på venstre siden av veien.

Jeg passerer Skjeberg Golfklubbs lokaler, men akkurat nå fristet Thaifood mer enn golfspilling. Det ble ingen av delene, bare en fortsettelse av stolpejakta.

Meg golfspillere og fairwayer på alle kanter var stolpepost 72 på en liten kolle sør for klubbhuset.

Jeg gikk om kapp med noen golfbagtrillende damer på vei til stolpepoist 82, like ved utslaget til sjette hull. Jeg fikk forte på litt, så rakk jeg forbi huller før de kom så langt, neste stolpe vart like ved green til hull 6, og jeg måtte gå et stykke i kanten langs banen. Akkurat denne fairwayen hadde en L-form, som gjorde at damene ikke så gubben som hadde forvillet seg ut på banen. 

Stolpepost 93 "Vik". Det var enten denne....

... eller helst denne 20 meter unna. Men det var ikke så veldig markant vik her ved Isesjøen.

Stolpepost 111 ved et høydepunkt på åsen ovenfor stolpepost 93.

Så har jeg fulgt stien langs Isesjøen, og er kommet til stolpepost 94 på Tøffeltangen (!). Stolpeposten har vært ved høydepunktet bortenfor bålpassen.

hmmm, her har jeg ikke vært alt for heldig med bildet. Dette er ved skrenten der stolpepost 95 var, litt nord for Odden gård.

Så er jeg ved golfbanen igjen, lengst sør ved tee (utslag) for hull 8. Stolpepost 83 er rett bak ryggen min der jeg tar bildet fra.

Det var bare 100 meter over en knaus, og ned til en annen del av golfbanen - der stolpepost 84 var lengst sør ved denne skrenten.

Joda, det innebærer en viss risiko å oppholde seg i nærheten av en goilfbane. Det er bra denne ballen ikke traff hodet mitt. Det er vel odds på høyde med å vinne i lotto (?).

Denne "golfkolla" passet jo fantastisk bra i terrenget like ved golfbanen. 

Stolpepost 110 ved ei myr lengst inn i terrenget mellom Isesjøen og Kalaveien.

Sola står lavt på himmelen, men nå er det snart slutt med skogsorienteringa for i dag. Stolpepost 109 var i ei lita myr på en høyde der det var en trenings-o-post og der jeg møtte ei o-jente i bra fart.

Stolpepost 85 i et stikryss nesten nede ved Isesjøen igjen. Dette er ikke så langt fra Bodalstranda der jeg var på dagens første runde.

Stolpepost 112 på et høydepunkt ganske nær bebyggelse øst for travparken. På vei hit møtte jeg turgåere med en litt småhissig (men uskyldig) voffs - og da jeg kom samme vei tilbake hilste jeg på turgåerne og bikkja en gang til. 

Stolpepost 81 var i et lite grøntområde midt i bebyggelsen ved travparken.

På veien videre passerte jeg bilen, og fikk meg litt cola og ei brødskive. Jeg vurderte å ta med hodelykta, men trodde det ville gå greit uten. Det var dumt tenkt!

Fotolyset er merkbart dårligere nå. Stolpepost 80 var ved en liten kolle i en tett skogflekk nord for travparken. Kodenumrene som jeg trenge for å vite hva slags detalj jeg skulle lete etter var tegnet med rødt på kartet. Det var greit nok i skogen, men her i urbane områder hvor der meste var grønnfarget på kartet var det nærmest uleselig i skumringen. Når det er stolper fysisk i terrengetr dropper jeg gjerne å lese postbeskrivelser - venter i alle fall til jeg eventuelt ikke finner stolpeposten uten videre.

Stolpepost 80 var ved denne bålplassen i hundremeterskogen like ved Borgen skole.

Stolpepost 64 en kilometer lenger vest på Borgen eller Boirgenhaugen var i veikrysset inne på dette rekkehusfeltet (pleieboliger?) ved Borgenveien.

Stolpepost 63 ved Borgen Sykehjem var ved skulpturen "Midgardsormen" (Dag Storaker). Da denne kom opp i 2006 skapte den mye diskusjon, men nå som parkanlegget er ferdig ser det jo fint ut.

Bildet lyver, nå var det ganske så mørkt. Stolpepost 91 var ved et gjerdehjørne i berget ovenfor jernbanen - innerst i Riseveien.

Stolpepost 64 ved gjerdeåpning i parken ved Ryes vei.

Stolpepost 61 var i venstre kant av denne åpne plassen i Lærkerøds vei.

Nå var det helt mørkt, jeg hadde funnet fram mobilen for å bruke lysappen til å lese kartet og delvis lete meg fram. Jeg trengte i tillegg lupa på kompasset for å lese kartet, og jeg hadde fotoapparatet som jeg like gjerne kunne lagt ned i rumpetaska og tatt resten av bildene med mobilkamera - men så langt tenkte jeg ikke. Jeg er nå i den fine Donderskauen på Hafslund, der den første av tre stolpeposter (65) var i et stikryss ved idrettsplassen.

På toppen var stolpepost 77 "Spesiell detalj øst" - som må være den ene av disse tidligere flaggstangføttene.

Stolpepost 76 måtte jeg lete en god stund etter med svakt lys fra mobilen. Jeg var også kraftig blendet av noen lyskastere ved bensinstasjonen like nedenfor. Når jeg først fant den var det greit å ta bilde med blitsen.

Jeg brukte mye tid på å lese kartet, dvs finne de røde postringene. til resten av postene - og være sikker på at jeg ikke hoppet over noen. Stolpepost 66 var ved inngangen til Europris i Iseveien senter.

Litt lenger bort langs Iseveien, like ved Coop Extra, var stolpepost 67 i svingen på denne gangveien, der det var et stikryss.

Stolpepost 68 var ved hjørnet av denne forretningen oi Skjebergsenteret - like ved (tidligere) Skjeberg Rådhus.

I parken ved Rådhusveien var stolpepost 79 ved dette steingjerdet. Jeg så ikke stort før jeg brukte blitsen.

Egentlig så det slik ut!

Så var det bare å krongle seg mellom trafikk og folk ved Skjeberghallen og bort til dagens siste stolpepost nedenfor Borg videregående skole. Det var ikke lett i mørket. På kartet så det ut til at steinen - stolpepost 69 - ligger inntil gangveien, men så heldig var jeg ikke. Det ble en del leting inn i skogkanten langs gangveien før jeg fant steinen i det svake lyset fra mobilen. Bare 10-15 meter fra gangveien, men i tett skog. Det ser greit ut i blitslyset, men en ellers kjempelett stolpepost ble plutselig vanskelig. Og hvis du lurer; det var hjortelusfluer også i skogflekkene i boligområdet.

Tilbake ved bilen tok jeg en grundig opptelling av dagens stolpeposter, og kunne fornøyd konstatere at jeg  ikke hadde hoppet over noen. Det var kjekt å ha denne turen unnagjort før de siste 150 stolpepostene settes ut neste uke (21. september?) 


Tidligere stolpejaktturer i Sarpsborg (790 stolpeposter):
27.04.2016 Sarpsborgmarka og sentrum, stolpejakt 98 poster
22.04.2016 Borregård rundt, stolpejakt 52 poster
09.04.2016 Kjerringåsen Trøsken, stolpejakt 30 poster
19.03.2016 Varteig, stolpejakt 30 poster
27.02.2016 Tunevannet Rundt, stolpejakt 20 poster
25.02.2016 Isebakke 6-timers Stolpejakt Sarpsborg, 50 poster
11.02.2016 Snøfritt terreng på stolpejakt i Skjeberg, 50 poster
26.11.2015 På vei mot 1000 stolpeposter i Sarp, 60 poster
03.11.2015 2-dagers Stolpejakt i Sarpsborg, 200 poster
06.11.2014 Fresk i Sarpsborg II, 100 poster
20.10.2014 Fresk i Sarpsborg, 100 poster

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar