søndag 10. mai 2015

50 "Stolpeposter" på hjemmebane i Nes

Min nye "sommerhobby" i fjor var å reise rundt og lete etter såkalte "Stolpeposter", urban enkel orientering og jogge-sightseeing. Det ble til sammen 425 stolpeposter i Gjøvik, Raufoss, Lena, Skreia, Hamar, Gjerdrum og Sarpsborg.

Det er et flott lavterskel tiltak for å få flere mennesker ut på tur i nærområdene sine, og det har vært en formidabel suksess ikke minst i Gjøvik ( se bildet) der det hele startet for 2 år siden.

Flere steder kommer til i år, og overraskende nok var altså Nes Kommune en av de nye stedene - det var jeg ikke obs på før i forrige uke.... Offisiell åpning i Nes er i morgen ved Dragsjøhytta, så jeg satset på at alle stolpene var på plass i dag - og det var de. Som pensjonert ultraløper liker jeg å holde på litt lenger enn lenge, så "alle-poster-på-en-dag" er min lille ekstra utfordring på disse stolpeturene.

Stolpejakten i Nes 2015

1: Kampå, Fenstad  10,38 km 1 time 17 minutter GPS Garmin Connect
 
Det utsendte kartet var fint til planlegging, men stort og uegnet på tur. Jeg printet derfor ut A4-utsnitt fra Stolpejaktens hjemmeside, og hadde lastet ned app'en som backup. Å bare bruke appen gir for lite oversikt, så jeg foretrekker papirkartene.

Morsomt nok startet jeg 30 meter fra huset i Idrettsvegen 1 som jeg flyttet fra for 2 år siden, på idrettsplassen i Fenstad. Sol og 13 varmegrader var ideelt turvær....

Post 15 ved Fenstad stadion... og jeg var i gang; gående og joggende.

Post 6 ved fylkesveg 177 med Kampåfeltet i bakgrunnen.

Post 5 ved Bentstugutua... urbant og landlig på samme tid.

Post 4 var vel ikke av det spennende slaget akkurat; lagringsplass for containere i Knauserudvegen.

Det er flom i Kampåa nå. Her post 3 ved Knauserud bru der er det ofte fiskere å se.

Nå er asfalt byttet ut med grus innover Haugsløkkevegen og Nordheimsvegen. Dette er den nest østligste av fire parallelle veger i Fenstad, og den eneste som ikke er åpen for gjennomkjøring.  Post 2 ligger ved Gørrbekkteiet...

Post 11 ved Kårstad bru over åa (Kampåa) holdt jeg på å overse. Broa er i dårlig forfatning og stengt for bilkjøring, men tålte meg uten problemer.
 
Litt tilfeldig tok jeg en ekstra telling av postene - at det var 15 av dem på Kampåkartene, og da manglet altså post 11. Siden postbeskrivelsen bar "bru" var det lett å gjette hvor dette var, og en titt på appen bekreftet dette. Det var eneste gangen jeg trengte kartappen på dagens 50 poster.
Jeg hadde printet ut kartutsnitt der denne posten havnet utenfor kartet ("utsnitt 2"). Jeg har varslet arrangøren om dette).

Flere av postene lå merkelig nok på "ikke-steder", som for eksempel post 7 langs Moveien ikke langt fra "Volvo'n". Det vanlige er jo at postene ligger ved et bygg, i et veikryss, ved en spesiell detalj osv.

Post 10 i svingen på Grindervegen, der en flott alle fører inn til Øvre Grinder gård.

Det popper stadig vekk opp hus ved Grindermosen. Post 9 i Slettumvegen ligger i et område som nå bygges ut av Fenstad Bygg, de som også bygde Vormsund Brygge der jeg bor nå.

Post 12 lå i myrkanten ved boligfeltet langs Myrstubben. Det vil kreve mye steinmasser i bunn dersom resten av myra skal bygges ut....

Etter en sving innom Idrettsvegen der jeg startet fortsatte turen inn Kaiesletta som etter hvert går over i en turvei. Post 13 hadde beskrivelse "gangveg", men det gjelder å ha blikket til den ene siden for å se posten 20-30 meter fra gangvegen.

Post 7, Nordre Fenstad hjelpekirkegård som var i bruk til ca 1920. Her var det gjengrodd i flere perioder, men noen ildsjeler fikk orden på dette stedet fra 2005.
 
Her møtte jeg to syklister på Stolpejakt, som satset på bruk av appen i stedet for papirkart. Alle postene på Kampå- og Årneskartene egner seg fint for postjakt pr sykkel.

Ned til post 8 ved parkeringsplassen midt i mot Fenstad kirke er det eneste stedet man er litt trafikkutsatt på Kampå-postene. Det ble samme vei tilbake langs fylkesveg 179... til siste post på dette kartet.

I Nes er det mange steder flotte raviner... en av dem ligge midt inne på Kampåfeltet - riktignok ikke helt uberørt der Duelia går ned mot pumpestasjonen i "dumpa".
 
Post 14 ved pumpestasjonen innerst i Duelia var siste post på Kampå-kartet. Rett ovenfor posten møtte jeg en pappa og datter på Stolpejakt, og vesla på 3-4 år ble veldig ivrig da hun hørte at også jeg lette etter "trestolper". Hun kunne også peke ut retningen der en annen trestolpe var... som altså var der turen min startet og sluttet.
 
Tilbake på Fenstad stadion var det bare fem minutter kjøring til Kårstad, der jeg skulle parkere for å besøke postene på kartet "Ellingsjøen".
 
 
2: Ellingsjøen, Fenstad  9,22 km 1 time 24 minutter GPS Garmin Connect 
 
 
"Gatekartene" på Kampå og Årnes var helt fine til formålet (kommunale kart), men Ellingsjøen og Dragsjøen som var terrengområder hadde fortjent bedre kart. Kartene hadde meningsløs stor målestokk så lenge de var nesten totalt blottet for detaljer. Alle steder jeg ellers har besøkt stolpeposter har terrengkartene hatt standard som orienteringskart. Kartet over Ellingssjøen var også så kraftig beskjært at begge de opplagte parkeringsplassene var utenfor kartet. Jeg valgte den tilrettelagte turparkeringa ved Kårstad, der man bare gått rett innover til man treffer Ellingsjøvegen. Man kan alternativt parkere innerst i veien ved Fjellhaug et par km lenger nord.
 
Blåstiene i området rundt Ellingssjøen var med på kartet, men så svakt stiplet at det så vidt var lesbart. Selv et vanlig kart 1:50 000 i Norgeserien har mer detaljer, mens jeg valgte å bruke o-kartet til Nes O-lag som jeg tegnet inn postene på. Kanskje ikke O-laget var interessert eller invitert til å hjelpe til med kartene?? Enten bør man bruke bedre kartgrunnlag, eller legge alle 50 postene i urbane strøk der de kommunale kartene holder mål.
 
Nå er urban orientering byttet ut med mer ordinær turorientering, men med den forskjellen at postbøtter er byttet ut med stolper. Nes O-lag har forresten turorientering både ved Ellingsjøen og Dragsjøen (og fire steder til), så ved å kjøpe tur-o-pose på G-sport Årnes kan man ha glede av disse kartene også til stolpeorienteringa. Post 16 lå i lia oppover mot Ellingsjøen, det var bare å følge vegen opp til posten. Men resten av denne runden går på stier.

Etter å ha samlet en del høydemeter opp til Ellingssjøen og fulgt vannet en stykke på østsiden kom jeg til den flotte gapahuken til 4H der post 20 var plassert. Her blir det forresten masse aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år i begynnelsen av juni. Både her og andre steder møtte jeg på fiskere, men ingen stolpejegere.

Det er flott fra gapahuken med utsikt nordover Ellingsjøen. Her er det nesten alltid folk på tur.

Denne stolpeposten kunne man se fra stien og man vet hvor man skal se. I praksis blir det å gå stien oppover fra Ellingssjøen til høyeste punktet før det bikker litt ned mot vegen/stien som kommer sørfra. På høyeste punkt ligger posten 100 meter oppover lia.
 
Post 25 på o-kartet...

Post 25 på Stolpekartet...

Post 24 på tuftene av Holtersetra, i skogen til min gode venn Jan som er bonde på Holter søndre.

Fra Holtersetra til Langvassdaen er det smal og morsom skogssti, blåmerket. Her gikk "Olavrunden" (yndlingstreningsrunden min da jeg bodde i Fenstad), den startet omtrent som dagens tur, men fortsatte deretter mye lenger nord for senere å avslutte som dagens tur.

I et stikryss ovenfor Langvassdalen ligger post 23 (høyre bildekant).

Langvatn, en av mange flotte idyller i Fenstadmarka.

Jeg fant ikke stolpeposten (nr 22) ved hytta på østsiden av Langvatn før jeg tittet ekstra på kartet. Postringene er tegnet veldig nøyaktig, og da så jeg at posten lå litt overfor hytta.

Her kommer man ikke tørrskodd over myra/bekken i sørenden av Langvatn. Alternativene til en veldig lang omvei mellom post 21 og 22 er å krysse her eller inn stien ved post 23. Begge stedene er det myrer som du umulig kommer tørrskodd over med mindre du går med støvler. Ingen egentlig klopp her, men en haug med små trestammer som gjør at du kommer greit over.

I et stikryss midtveis mellom Langvatn og Langmyra ligger post 21. At posten heter "ved myr" og ikke stikryss er et mysterium.... I bakgrunnen ser vi en svartovn som opprinnelig var inne i den nedraste hytta.

Post 19 "vannkant"...  var litt diffust, så jeg gresset hundre meter i vannkanten siden jeg dro for tidlig ned mot vannet. Hva gjør vel det, det er jo så flott ved Ellingsjøen.

Denne kloppa med det fine rekkverket har jeg tatt bilde av "100 ganger"... minst! Ved bekken ned fra Langmyra er post 18 plassert midt på kloppa.

Tiende og siste post på Ellinsjøen-kartet (post 17) var ved demningen nordvest ved vannet. Et veldig populært og overkommelig turmål for turfolk i Fenstad.

Så var det bare å jogge langs vannet i parklignende terreng tilbake mot Kårstad.
 
 
3: Årnes 8,64 km 1 time 2 minutter GPS Garmin Connect 
 
 
Årnes sentrum og boligområdene rundt gir utallige muligheter for plassering av stolpeposter, og det er i slikt urbant område som her denne typen turaktivitet kommer best til sin rett. Veldig lett tilgjengelig og et flott alternativ til vanlig turorientering i skogen.
 
Post 26 ved "Stangeskovene" langs Nedre Hagaveg.

Tilbake omtrent der jeg kom fra siden man ikke kan krysse jernbanen mellom Stangeskovene og Presthagen boligfelt. Her er jeg ved post 31 utenfor Nes Rådhus.

Så var det en tur sørover Øvre Hagaveg til Stoplepost 37 utenfor Kiwi-butikken ved Presthagen.

Fra Kiwi jogget jeg gjennom Drognesfeltet og opp mot Helsesenteret.
Post 36 er i parken foran Nes Sykehjem.

Post 35 ligger ved totalt nedslitte lokaler ved Årnes stadion. Men her foreligger det rehabiliteringsplaner... Jeg prøvde å finne en snarvei over til Droggevegen, men ga opp og rundet tilbake igjen via Helsesenteret,

Post 34 er ved kortveggen til Neshallen, inntil nes videregående skole. Herfra ble det en kilometer jogg på gangveiene ned til sentrum igjen.

Post 32 ved Velhuset i sentrum, inntil en flott rådyrskulptur av "Skule Vaksvik.

Turen fortsatte opp Kirkevegen og til post 33 ved porten inn til Årnes kirke.

Post 30 utenfor Nes Bo- og servicesenter var starten på turen gjennom industriområdet på Runni.

Neste stopp var ved omsorgsboligene på Runnitunet, det post 29 var satt opp ved informasjonstavlen.
 

På vei ned mot jernbanen og Glomma lå det en post (45) i krysset nederst i Bårlivegen.

Post 44 der en av turveiene mot sentrum starter like ved Høie.

"Glommastien ved pumpehuset" var post 28. Jeg trodde pumpehuset var det røde i bakgrunnen, men jeg tok vel feil da (?). Posten ligger i alle fall ved det nærmeste bygget - der Glommastien starter.

Glommastien på Årnestangen er en fantastisk flott turvei.

Stolpepost 27 ligger i vannkanten halvveis på Årnestangen, der parkeringsplassen inn mot Høieveien befinner seg. Mellom tangen og øyene utenfor er det flott å padle (og bade).

Brua tilbake på fastlandet ytterst på Årnestangen...

Siste post (43) på Årneskartet, ved Kolonihagehuset på Bautapassen. Huset er bygget av studenter ved arkitekthøyskolen som en ide til bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom. Den passer dårlig inn på Bautaplassen, og heldigvis skal den fjernes igjen i dette området der kommunen har planer om omfattende "forskjønning".
 
 
4: Dragsjøen, Årnes 5,55 km 46 minutter GPS Garmin Connect 
 
 
Sola forsvant omtrent da jeg startet på Årnesrunden, men selv om det var skyet var det fint turvær med 12-13 varmegrader. Nå var jeg klar for de 10 siste postene ved Dragsjøen, og her valgte jeg også å bytte til orienteringskart, i stedet for å bruke det detaljløse kartet i brosjyren. Postene er veldig lette, så det er lett å finne fram uansett - men det er kjedelig med kart uten innhold.
 
På parkeringsplassen her ved veien på østsiden av Dragsjøen har jeg startet mange treningsturer de siste ukene. Det har blitt 12 turer Dragsjøen Rundt. Stolpepost 47 plassert rett innenfor bommen.

Neste post (48) lå like ved demningen helt nord ved vannet. Dette er drikkevannskilden for Nesbefolkningen vest for Glomma.

Post 41 ved den kraftig oppgraderte turveien mellom Fjellfoten og Dragsjøhytta. Over myra her kom man ikke alltid tørrskodd tidligere.

"Halvveis mot Fjellfoten" er stolpepost 39 plassert ved en av de nye stolpene som venter på lysarmatur og kabel.

Post 38 er i jordekanten sør for Grueflaen. Hvis man som meg startet østfra er det vending og neste samme veg tilbake.

Ved Torsonstusaga ble det en avstikker til post 49 under kraftlinje like ved.
 

Post 46 lå under den samme kraftlinje, men mye nærmere Dragsjøhytta.

Post 50 ved Kuholmen holdt jeg på å glemme bort. Avstikkeren langs vestsiden av Dragsjøen skulle jeg tatt som tredje post på kartet, men heldigvis så jeg det mens jeg ennå var i området.

Nest siste post (40) var langs turveien den andre retningen, mellom Dragsjøhytta og Årnes.

Og helt til slutt post 42 ved Dragsjøhytta, der posten var midt i et konfirmasjonsselskap. Og for å kunne ta en ekstra bilde av postkoden måtte jeg nær nok til å kunne håndhilse på konfirmanten.
 
 
OPPSUMMERING
En fin lørdag ettermiddag med 50 poster og totalt 34 kilometer. Jeg var på tur i ganske nøyaktig 4,5 time, og inklusive kjøring tok det 6 timer. Dette er "min måte" å jakte på Stolpeposter, men jeg håper hundrevis av Nesbuer velger mange og hyggelige turer etter et passende antall poster og mange ganger i løpet av året. For neste år ønsker jeg meg primært flere (alle) poster i bebygd strøk, der Auli og Neskollen er fine alternativer til skogskartene.
 
 
Foreløpig har 17 deltagere registret en eller flere stolpeposter, men det er jo først i morgen det er offisiell åpning. Det tar nok ikke lang tid før mange andre figurerer med 50 poster - men det var litt artig at jeg var først ute. Nå venter Stolpeposter andre steder, men der blir jeg ikke førstemann til å besøke alle postene, men kanskje en av få som tar alle postene på en dag.
 
De siste "alle-på-en-dag"-turene mine (de to eldste er før jeg ble pensjonist og hjerteoperert):
06.11.2014 Sprek i Sarpsborg II, 100 poster
20.10.2014 Sprek i Sarpsborg, 100 poster
05.10.2014 Sprek på Toten, 80 poster
10.08.2014 Ti på Topp Romerike 2014 
04.08.2014 30 urbane turposter Hamar 
29.07.2014 Sprek i Gjerdrum 50 poster 
21.07.2014 Sprek i Gjøvik 65 poster 
20.07.2013 Ti på Topp Romeriken 2013 
21.02.2013 Skijeger'n  2013 

 

2 kommentarer:

 1. Takk for interessant turbeskrivelse. Det blir nok til at man må prøve stolpepostene også.

  Vi var forøvrig på ordinær turorientering ved Ellingsjøen i går ettermiddag. Koselig for liten og stor.

  SvarSlett
 2. Hei Håvard
  Ja, ordinær turorientering er nok mer spennende og det er jo det jeg selv har hygget meg med i 40 år... det fine med Stolpepostene er at terskelen er lavere, og at det da er lettere å rekruttere flere til å komme seg ut på tur.
  Sjøl sier jeg som Ole Brum; ja takk, begge deler!

  SvarSlett