søndag 21. juni 2015

Romeriksåsen på langs, siste 16 km

Romeriksåsen langs Gjermåavassdraget er en verdig og vakker avslutning på Romeriksåsen på langs. Langs vann etter vann, det ene vakrere enn det andre, stiløping på stier som varierer fra smale drømmestier i terreng til mer tekniske partier med røtter og gjørme, litt myr, men for det meste lettløpt i alle fall for de som er vant med terrengløping.

Sammen med Anita Øy skulle de siste 16 kilometerne testes i flott vær i går, Edna Gerardo Brun hang seg også på - og vi fikk en tur i strålende sommervær fra Sjonken i Nannestad til mål ved Veståsen skole i Gjerdrum. Jeg trengte 16,5 kilometer for å få ei løype i RPL på 50 kilometer, og det var akkurat hva GPS'en viste; dvs... GPS'en viste 22,2 kilometer, men det inkluderte blant annet en ekstra tur mellom Myrgruvefossen og Henivangen på grunn av et feilaktig skilt om løypeomlegging.

Fotografering før start er viktig:

Anita og Edna klare til start...

Anita og meg klare til start...

Edna og meg klare til start...

Sammendrag av RPLs siste 16,5 km blir da slik:
Grusvei ca 1 km i slak motbakke og deretter smal fin sti ned til Storøyungen der man løper på smal sti langs vannet, noen steder litt teknisk og noen korte myrpartier. 300 meter på grusvei før hovedløypa går sørover på sti/trillesti sørover langs Gjermåa og de idylliske Gjermenningsvannene med mange klopper og broer, forbi speiderhytta ved Årstadvangen og ned til "løpsmedaljemotivet" Myrgruvefossen og videre langs Gjermåa til Buvannet og den flotte setervollen ved Henivangen. Hele strekningen langs Gjermåa byr på variert underlag med mye fin sti, men også tekniske partier og noen myrer. Fra Buvannet gjennom "gammelskog" på lettløpt bred sti med en del stein og røtter, men ikke veldig teknisk. Siste kilometer er på Lysløype fra badeplassen Lysdammen og fram til Veståsen skole.

GPS-spor fra turen inklusive ektraløping.
Nytt GPS-spor for hele RPL50 lages onsdag/torsdag neste uke da Gunnar Fæhn og jeg løper arrangørløpet.

Vi fulgte vassdraget med Gjermåa  nesten hele turen...

Jeg hadde en fin tur med jentene... vi måtte vente litt på Edna noen steder, hun er den ferskeste løperen av oss men likevel veldig lysten på lange løpsutfordringer. Hun hadde fått med et kart, men det var noen utfordringer med å finne  fram i ei umerket løypa, så vi valgte å holde følge det meste av turen.

Oppsummert er da løypa i RPL nøyaktig 50 kilometer. 14 km på grusveger og 36 km på sti som fordeler seg med 6 km seterveg, 21 km lettløpt sti, 7 km teknisk sti og 2 km myr. Dette med lettløpt eller teknisk sti vil løpere med ulik erfaring ha ulikt syn på... men de fleste vil oppleve dette som ei lett løype til å være terrengultra.

Mange bilder fra turen:
 

Jenter på tur med Gammel'n...

Smal fin sti fra Sørsætra til Storøyungen.

Djupøyungen.

Jentene ved Djupøyungen.

Edna med fingre opp for en fin tur.


Fra stien mellom Storøyungen og Smalgjermenningen.

Det kommer noen ut av skogen...

Anita på sauejakt på et kort vegparti før Smalgjermenningen.

LØP!! Anita kommer!

Anita på den lange nye turbrua over Smalgjermenningen.
Denne var helt ødelagt for to år siden, men er nå satt i super stand igjen.

Greit å slippe å svømme over...

Fortsatt fin form og godt humør!

Edna på en bro over Midtelva (del av Germåa) som renner mellom Vestre Gjermenningen og Gjerdrumsgjermenningen.
 

Midtelva mot Vestre Gjermenningen.

Anita jubler over nok en ny klopp...

Småkupert lettløpt terreng.

Dette definerer jeg som fin sti, mens noen kanskje vil kalle det teknisk sti(?)

Stien langs Gjerdrumsgjermenningen.


Anita i et parti med en god del tøtter og gjørmete partiet, morsom løping for meg, litt mer utfordrende for en som ikke er like vant med terrengløping.

Anita i storskogen..


Gangbro ved demningen lengst sør i Gjerdrumsgjermenningen.

Ikke noe å utsette på omgivelsene.

Gammeln koser seg på tur!

Anita løper over løypas lengste myrparti... ikke spesielt våt myr, og det vil tørke opp mer den siste uka før Romeriksåsen på langs.

Årstadvangen.

Mat må man ha!

Myrgruvefossen, yndlingsmotivet mitt langs løypetrasèen.
Dette er også motivet på RPL-medaljen.

Gjermåa renner videre i retning Gjerdrum.

Dette skiltet kostet oss en drøy halvtime ekstra. "Sti midlertidig lagt om" står det på skiltet i enden av plankebrua over Myrgruvefossen, og peker opp mot grusveien på vestsiden av Buvannet. Vi tok omveien og fikk 2 kilometer på en grusvei med ganske grov pukk som var ubehagelig å løpe på.
Når vi kom til Buvannet så jeg ingen skilting om midlertidig sti andre veien, så da ble det en tur fram/tilbake til Myrgruvefossen for å sjekke stien. Det viste seg at det ikke overhodet var noen grunn til ikke å løpe der.... jeg skal sjekke opp hvorfor det andre skiltet fortsatt henger oppe.

Stien på østsiden av Gjermå forsette altså langs elva videre sørover fra Myrgruvefossen, ingen grunn til å bry seg om omveiskiltet!!

Det er ganske flatt landskap langs Gjermåa nedover mot Buvannet.


Klopp over Gjermåa i nordenden av Buvannet.

Stokkbru over et myrsøkk...

Et av løypas få hogstfelt, men ryddig og fint selv om det er steiner og røtter å følge med på.

Anita på bred sti med bare 3 kilometer igjen...

Vi er i saueland... og slik krysser man et sauegjerde!

Vi treffer lysløypa ved Grytfossen

Bare sjarmøretappen igjen, en drøy kilometer langs lysløypa.

Buvannet der det nå jobbes med å utbedre badeplassen ytterligere med en stor sandstrand. Traktorer gikk i skytteltrafikk med sand til stranda.

Yess, MÅL.
Målgang blir under portalen inn til den flotte "Hundremeterskogen" til Veståsen skole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar