fredag 7. februar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #11 Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen


En del av snøen fra tidligere uka lå ennå, så det var fortsatt delvis snødekt - men helt fint løpbart. Snøen gjorde det litt vrient å se sti i hogstfelt, men ellers helt problemfertitt.

På de 11 turene hittil har det blitt 149 kilometer. Hvis snøen holder seg borte blir det en siste tur på "Skauen" øst for Årnes, og 1-2 turer ved Rakeie lenger sør - deretter venter nye områder.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #11
Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Råsåsen
13,0 km / 352 høydemeter / 2:20


Omveien ned fra Røsåsen skyldes delvis manglende konsentrasjon og manglende skilting. Også i dag fant jeg en skiltet og delvis blåmerket sti som ikke sto på kartet - nord for Kirsebærmyra.

De stiene jeg skulle besøke i dag hadde jeg egentlig planlagt å ta nordfra - fra Seterstøa, men siden forrige tur på grunn av snø og guffen form ble kort, fikk jeg denne ekstra turen som det passet å starte fra Folbergsætra.

100 meter ovenfor Folbergsætra går stien nordover mot Askedalsberget. 


Det var ikke blåmerket nærmest veien, men jeg gjettet at stien fulgte kjøresporene til høyre, det stemte.


Snart var det merket også, og dessuten hadde jeg sporene til en annen turgåer å følge.


Delvis snø og delvis bart i de slake bakkene oppover fra Folbergsætra.


Fint terreng innover her.


Stidelet sør for Svarttjenn det stien til høyre går mot Almåsen og nordover mot Eievarden. Jeg skal til venstre videre nordover.


Mye nydelig furuterreng innover mot Askedalsberget.


Skjeggete buske!


Snøen lå først og fremst i de åpne områdene og der det var is/myr.


Andre steder var der sommerføre.


Oooops, hogstfelt i dag også. Dette er mellom Askedalsberget og Opptjenn, men det var noen år gammelt, så stien var opparbeidet på nytt.


Spor etter harepus var det mange steder...


Snøen lå dypere i ungskogen, og her hadde ingen gått før meg etter siste snøfall.


Her var jeg tre dager tidligere, på en annen runde. Her kom stien fra Slemdalen ut, som ikke var blåmerket på kartet. 


Jeg skal nå sørover mot Opptjenna. Bildet er tatt mot den retningen jeg kom. 

Det var tydelig sti som ble bredere jo nærmere jeg kom til enden av Folbergsetervegen.


Jeg skulle følge Folbergsetervegen et lite stykke før blåstien tik av mellom Nordre og Midtre Opptjenn. Jeg jogger rett forbi tren å se skiltet, som jeg først fant da jeg kom tilbake fra andre kanten. Ingen blåmerke nær veien.


Nydelig sti ned mot Midtre Opptjenn.


Idyllisk selv på en dag med noe tåke.


Smal, men tydelig sti langs vannet.


Ved denne rasteplassen tok stien brått av til høyre og vekk fra vannet.


Smal sti videre i retning Slolia.


Noen hundre meter etter Midtre Opptjenn tar en sti av sørvestover mot Folbergsætra. Navnet Opptjerndammen tror jeg henspiller på en plass som lå her.


"Tømmerbru" på hogstveien som førte videre mot Slolia.


Midt mellom Opptjenna og Slolia tar en sti av mot Røsåsen, som jeg skulle følge videre. Bildet er tatt den retningen jeg kom fra.


Noen hundre meter i den slakke lia møtte jeg på et uventet stikryss. Det var skiltet mot Folbergsætra til venstre... det fikk jeg sjekke ut fra andre kanten senere på turen. Jeg skulle videre oppover mot Røsåsen - i kanten av et stort hogstfelt.
 
Sommerføre i skogen ved siden av hogstfeltet.


Røsåsen med gapahuken...


...som er til minne om Magnus Thorsen.


Utsikt mot bålplassen fra den litt over ett år gamle gapahuken, 


Her er det skiltet i to retninger, men hvor er blåstien ned mot Kongsgården?


Jeg feiltolket det grove kartet, og fulgte stien mot Mørkholtet for å finne stien ned lia mot Mørkholtvegen og Kongsgården. Det var lenger enn jeg trodde til stikrysset, men så var det jo også feil stikryss. Dette var stien litt lenger sør.


Det er ikke lenge siden jeg var her, likevel kjente jeg meg ikke igjen selv i denne dumpa.


Jeg var nesten nede ved Mørkholtvegen før jeg kjente meg igjen der stien bar preg av en gammel setervei.


Puhhh, 60-70 høydemeter tilbake mot Råøsåsen igjen.


Da må jo stien ned mot Kongsgården gå ned her vel bålplassen.


Joda, der var den. Ikke skiltet og ingen synlig blåmerke ovenfra.


Det var ikke så mye synlig sti her i øvre del, men etter hvert traff jeg på noen blåmerker.


Steinete ned lia, jeg lurte et øyeblikk på om dette kunne være Kongsgården.


Lenger ned i lia var det fin furuskog igjen.


Nederst i lia er det et skilt like ved enden av Mørkholtvegen. Jeg skulle følge blåstien rett fram i retning Holmenvegen.


Mellom Mørkholtvegen og blåstien mot Slolia kom jeg til skiltet "Kongsgården". Dette stedet var jeg litt ekstra nysgjerrig på.


Det var et eiendommelig område med flere enorme steiner på et lite område - i et ellers flatt landskap


Det var en flott rasteplass ved Kongsgården.


Infoskilt.


Interessant sted! 


Litt etter Kongsgården deler stien seg. Her er det ett stikryss mer enn kartet viser. Stien til venstre i retning Auli mølle er den som er tegnet inn på kartet.

Litt lenger fram kommer jeg til stien mellom Slolia og Mørkholtet. Jeg kom fra stien til venstre på bildet og har ryggen mot der jeg skal videre.


Ved Langholmyra noen hundre meter nord for Kongsgården tar stien mot Vindmyrhøgda av mot venstre. I dette krysset snudde jeg da jeg var over den høgda på en tidligere turen.


4-500 meter lenger nord krysser jeg Rokkebekken rett før enden av Jansbergvegen ved Slolia.


Rokkebekken var delvis islagt.


Ved enden av Jansbergvegen var det skiltet mot Folbergsætra den veien jeg skulle.


Litt opp i lia lå Slolia på en høyderygg.


Fra Slolia passerte jeg stikrysset mot Røsåsen der jeg gikk opp en drøy halvtime tidligere, og fram til neste blåstikryss 2-300 meter unna Midtre Opptjenn. Nå skulle jeg bare tilbake til Folbergsætra.


Området her var helt uthogd for noen år siden. Småskogen var i ferd med å komme opp, og stien var grei å følge selv om den var smal.


Det var vanskeligst å finne stien der det var en del svaberg.


Men i lyngen var det greiere.


Trevelt med is-skjegg.


Stien fulgte den vestre kanten av hogstfeltet i over en kilometer.


Aha, her kommer stien som var merket fra stien mot Røsåsen - og som ikke sto på kartet. Jeg måtte jo bare sjekke ut den, selv om fram/tilbake ble 2 kilometer ekstra.


Synlig sti i starten fra stikrysset. 


Så ble det verre - og ingen merking. Det var heldig at en turgåer hadde vært der før meg i dag.


Her hadde det vært kjekt med litt merking.


Etter hogstfeltet var den enkelte merker, men her var det også lettere å se stien.


Det var noen flotte partier fram til et nytt hogstfelt.


Denne haugen i hogstfeltet rett før stien mor Røsåsen var skiltet med Geitlåret. Fant ikke ut hvorfor.


Joda, stien var nok her....


Da er jeg framme ved stikrysset der jeg litt tidligere hadde fortsatt opp mot Røsåsen, nå skulle jeg samme vei tilbake mot krysset nord for Kirsebærmyra .


Tilbake igjen etter 2 km bonustur...


Smal sti og noen hindere, men ikke noe problem å finne stien videre mot Folbergsætra.
Stikryss  litt før Folbergsætra. Begynner å bli fortrolig med disse navnene nå.


Her har flere vært på tur, men jeg møtte ingen i dag.


Bilen venter, med utsikt mot islagte Flæmman.

Det var en ny tur med en mix av herlig furuterreng og litt mindre herlige hogstområder. Et inntrykk av stiene i området er nok at man kanskje har blåmerket flere stier enn man klarer å holde i hevd. Det er ikke bare å traske i veg etter skiltene og stole på at man finner merkingen. For kartvante folk er det derimot helt flott.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar