søndag 19. januar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #04 Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Ny fin "vårdag" - selv om det var 2-3 kuldegrader. Vintersola varmer ikke foreløpig, og man er jo uansett mest i skyggen i skogen med så lav sol. Turværet var flott, men dagsformen var ikke bra i dag. Daff hele veien, og jeg droppet en sløype (4 km) på slutten som jeg i stedet legger til på neste tur. Høyre hæl, som ikke er veldig glad i piggsko, plager meg også en del når jeg løper.

En fin tur ble det likevel i delvis helt nytt terreng for meg. Og, blåstiprosjektet fortsetter så lenge det er snøfritt i skogen.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #04
Høgåsen - Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
14,8 km / 364 høydemeter / 2:50
Jeg ble litt fintet ut av den nye blåstien nordover fra Storlia. Fikk bekreftet noen dager senere at stien på kartet ikke merkes lenger, men det er jo traktorslep det meste av veien.

Utgangspunkt for dagens tur var ved Sagstusjøen mellom Sagstua og Trinborg, der Haugsaga tidligere lå.


Jeg startet med en tur "i feil retning" ut på odden mot Sagstusjøen, dette er en flott plass sommerstid.


Stien mot Høgåssæter tar av fra Trangsrudvegen 100 meter nord for der skogbilveien går inn til setra, den veien er også blåmerket .


Herlig sti i slak motbakke.


Sykkelskjul!


Det flatet ut i det åpne terrenget før Gørrtjennbekken. 

Klopp over Gørrtjennbekken. Herfra er det litt brattere, men ikke bratt.


Mye gammelskog før Høgåssætra, mange tørre busker, en del vindfall, og mosegrodd skogbunn.


Svein Olsen på Myrvika har satt opp masse informasjonsplaketer med historisk informasjon på stiene øst for Trangsrudveien.


I stikrysset før Høgåssætra skal jeg følge skiltet mot Langvasslia (via Høgåsen)


Høgåssæter.


Det bodde folk her til 1998, nå fungerer det som hytte.

Litt etter Høgåssætra kommer jeg til veien som kommer opp fra Sagstusjøen, og etter 3-400 meter nordover er jeg ved enden av veien det det går en hogstvei rett fram, mens blåstien tar av til høyre, altså østover.

Litt opp i lia støter man på et enormt hogstfelt, men det er noen år gammelt, og stiene er bra merket men ikke så lette å se i hogstfelt. Jeg skal videre mot Langvasslia.


Akkurat her gjennom hogsten var det ikke mulig å følge stien uten blåmerkingen.


Rullestein på toppen før det går utfor mot Langvatn.


Her mistet jeg stien, men det var jo "bare å gå rett fram" til jeg traff skogsbilveien ved Langvassmyrene.


Jeg kom ned omtrent i enden av skogsbilveien, der stien gikk videre ned mot Langvatn.


Isen på Langvatn minner om at det tross alt er vinter. Ved vannet tar jeg til høyre i stikrysset i retning broa i sørenden av vannet.


På odden sør i Langvatn er det satt opp en gapahuk på et veldig idyllisk område.


Fra innsiden av gapahuken. 
OBS- det er en lav tverrgående bjelke i taket, den skallet jeg i både på vei inn og ut fra gapahuken.


Blåstien til både Hennivangen (Nes Villmarksforum) og Langvasslia går over den flotte hengebrua like ved gapahuken.


Akkurat runden rundt Langvatn er jeg kjent på etter en del turer her tidligere.


"Sti langs vannet" er korteste blåsti mot Hennivangen og Trangsrudvegen.


Langvatn venter på vinteren (eller sommeren?)


Opp til høyre her skulle jeg kommet ned på turen 8. januar, da jeg bommet på "Stien langs vannet" og ble kavende langs vannkanten fram til dette punktet (kom altså fra andre kanten).


Stien går altså på høyden - og ikke nede ved vannet. Det er ikke blåmerker på denne nye stien, selv om kartet gir inntrykk av det.


Her er jeg ved veienden like før Hennivangen. Herfra er det blåmerket mot Langvasslia.


OBS, like etter skiltet tar stien av fra hogstslepet. Merkingen og stien er grei å følge videre.


Denne bjørka i Langvasslia har fått seg en skikkelig knekk.


Her ved Langvasslia er det massevis av Svein Olsens plakater som viser hvor de ulike bygningene lå og hva de ble brukt til.


Selve Langvasslia til høyre...


... men jeg fulgte blåmerkingen rett fram.

Det var jo mye interessant å følge med på.


Her inne var det også mye gammelskog.

Mosegrodd og fint!

Emmas jordkjeller. Her slutter merkingen, men det visst jeg ikke.


Det gikk sti og traktorslep videre, så det tok litt tid før jeg forsto at jeg var på feil vei.


Jeg sjekket med appen og så at jeg var på vei mot skogsbilveien lenger øst.


Jaja, da fullførte jeg stien fram til veien, så har jeg vært der også. Stein er markert på kartet, men ikke som blåmerket sti.


Tilbake samme vei.


Så er jeg tilbake i den idylliske gammelskogen ved Langvasslia, det ble 2 km ekstra.

Et blåmerke på vei bort til plassen ved Langvasslia.


Langvasslia ligger fint til på et fortsatt åpent område.


Her er blåstien videre mned mot Langvatn. Men først må jeg sjekke stikrysset der jeg gikk feil.


Ved denne plakaten ovenfor huset på Langvasslia, dler stien seg. Kartet sier ikke noe om at det går to blåstier herfra. Jeg valgte rett fram (mot Emma's jordkjeller), men skulle tatt til høyre over tundet på Langvasslia.


Ned her skal jeg, men jeg ser ingen blåmerker fra krysset.


Plakatene står tett nedover her, det var mer enn en boplass her i gamle dager. 


Tilbake ved broa igjen.


Dette skiltet har jeg passert minst 10 ganger i år og tidligere. Endelig skal jeg hilse på Lisbethtjenn.


Flott myrterreng, men stort sett tørt langs stien øst for Langvassmyrane.


Det var utrolig fint fra Langvatn ned mot Lisbethtjenn, og stien var både godt synlig og tydelig blåmerket.


oooops.... isen har smeltet, men jeg sank ikke så langt ned i myra - det er lagt ut planker her, men de var litt under vann.


Derfor fikk Abbortjernet nytt navn..


Lang skygge i vårlig skog.


Stien videre fra turkassa ved tjennet er litt mindre brukt, men fortsatt grei å følge.


Lisbethtjenn sett sørfra.


Her ble Lisbeth drept.


Lisbethsteinen.


Mye lyng, og noen steder vanskelig å se stien fra Lisbethtjenn oppover mot Storlia.Litt opp fra vannet krysses veien som går til sørenden av Langvatn.


Korpdalen (eller ravndalen)


Skorosteinen, også brukt som hvilestein. Sett deg med rumpa på laveste punkt, så finner du en fin hvilestilling.


Rett før Storlia var det åpent etter hogst. Akkurat dette bygget har gitt opp.


Storlia motsols. Jeg måtte skygge med kartet for å få tatt bilde. Som det ofte er på slike åpne tun kan det være vrient å se hvor stien går videre. 


Jeg fant stien nordover, men plutselig var det slutt på blåmerkene. Dro tilbake 100 meter før jeg fant dette krysset der det gikk ny sti til høyre. Jeg så jo at det ikke stemte med kartet, men det fikk jeg finne ut av senere. To dager senere møtte jeg Svein Olsen på Myrvika (på neste tur) og fikk bekreftet at den stien som er merket på kartet mot Høgåsen nå går mer rett nordover og over selve Høgåsen, ikke bare Danseberget vest for Høgåsen.


Nesten all skog er hogt ut i området rundt Høgåsen. Men det var tett mellom blåmerkene og greit å finne fram.


Uthogd, men likevel ganske fint nå noen år etter hogsten.


Her hadde nyskogen skjult det meste av stien. Svein Olsen fortalte to dager senere at han har merket nytt utenom dette området (til venstre fra den kanten jeg kom), men det så jeg ikke med lav sol i øya.


Høgåsen, midt i hogstlandskapet - høyeste topp mellom Sagstusjøen og Langvatn.


Hogstfelt-kunst.


Ned not blåstien der jeg var tidligere på turen, mellom Høgåssætra og Langvatn. Her er hogsten nyere enn lenger sør, men helt greit å komme fram. Stikrysset midt i hogsten her står altså ikke på kartet.


Har noen en spiker og hammer? 


Litt vest for det nye krysset er stikrysset der en blåsti går mot Myrvika, og et annet er merket "Utsikten 100 meter". Stien forbi Utsikten er der blåstien fortsatte helt til Storlia tidligere - og er der fortsatt i følge kartet.


Langs den "gamle" stien kommer man først til Høgberget, men der hindrer skogen for utsikten.  Men noen hundre meter lenger sørover er det flott utsikt vestover fra Danseberget.


Utsikt mot Sagstusjøen, der jeg har parkert. Videre herfra er blåstien borte, så jeg snudde og gikk tilbake til blåstien mot Høgåssæter.


Tilbake til Sagstusjøen fulgte jeg den andre blåmerkede løypa - som følger skogbilveien fra Høgåssætra ned til Trangsrudveien. Det er ingen blåmerker her, det trengs ikke heller, men da er det rart den er blåmerket på kartet.


Det ble aldri varmt nok til at rimet slapp taket i lyngen.


Gørrtjennbekken like før den renner ut i Gørrtjenn.


Nesten nede ved Trangsrudveien er det flere felt med juletrestørrelse på ungskogen. 

Sjøl var jeg glad turen var over. Dagsformen var dårlig, og høyre hæl var vond, så kanskje blir det bare gåing på neste tur (?).


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01 08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02 10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03 16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar