fredag 29. juli 2016

Stolpejakt i Søndre land - med Fallselva i sentrum

Fjorårets stolpejakt i Søndre Land var mest i sentrumsområdet ved Hov og ned mot Fryal. I år var det flere stolpeposter, større kart og stolpeposter delvis på Fryal men mest i Fall.

I den ganske bratte lia fra Randfjorden og opp mot der Valdresbanen gikk fram til 1989 var stolpepostene spredd over hele lia - og det ble mye fram og tilbake og store svinger for å komme innom alle stolpene. Turen var på overkommelige 19 kilometer, men jeg var sliten og gruet meg litt for turen...men det gikk egentlig greit (og sakte).

Klikk på linken og få svaret: Hva er stolpejakt?

Turen på kryss og tvers og delvis langs med Fallselva var dagens høydepunkt. Her var det industrihistorie og her var det fossefall og flotte steder ellers. Det er 165 høydemeter fra Skrankefoss der Fallselva renner ut fra Fløyta til Randsfjorden nede ved Mølla og Holmen Brygge. Midt mellom ligger den flotte naturstien langs de heftige fossene ved Felloppen der det var overraskende mye vannføring denne dagen.Kartet var imponerende 65x40 cm stort, men slik blir det jo med målestokk 1:5000. Ruta var selvsagt planlagt på forhånd.

Jeg hadde altså vært på stolpejakt to andre steder tidligere på dagen, og i alt ble det 41 km og 7 timer
på tur i dag. 19 kilometer og 3 timer var fra denne turen i Søndre Land, og 503 av dagens 920 høydemeter skriver seg også fra denne runden. Med meg i bagasjen hadde jeg også 267bilder. Etter dagens turer kunne jeg oppsummere siste to uker til 267 kilometer på stolpejakt - nesten halvparten i kupert terreng.

De to andre turene i dag:
Stolpejakt i Gjøvik, Sørbyen, 21 poster
Stolpejakt på Lygna, 18 poster


Bilder fra Stolpejakta på Fryal og Fall


Jeg parkerte ved Fryal skole - og noe skeptisk startet jeg på det jeg akkurat nå så på som en lang tur... Stolpepost 18 er i hjørnet av parkeringsplassen - så det var i alle fall kort vei til første stolpe.
 
Det startet i nedoverbakke... her er stolpe 29 ved gjerdet nedenfor Fryal skole.
 
Stolpepost 27 lå nede ved Randsfjorden, ved pumpehuset i bakgrunnen.
 
Det var 50 høydemeter ned til Randsfjorden, nå er jeg halvveis oppe igjen på nordsiden av Fryal skole, der var stolpe 28.
 
Stolpepost 30 ved gjerdehjørnet til småbruket Dalby mellom skolen og Rv34.
 
Midt i mot skolen går det turvei opp mot boligbebyggelsen høyere i lia. Stolpepost 32 ligger på høyre side av stien. Jeg skulle ned til hovedveien igjen før jeg senere skulle opp i lia ovenfor stolpe 32.
 
Stolpe 2 var ved Rv34, ved innkjøringen til Søndre og Nordre Hvalby gård.
 
Det nærmeste jeg kom Hov sentrum var stolpepost 1 ved lageret til møbelgiganten Skeidar. Her holdt Hov Møbelindustri til fram til det ble nedlagt etter konkurs i 2009. Jeg hadde mange turer hit for å hente møbler da jeg var i selger i kontorbransjen på 70-tallet (Kirkevold&Co i Akersgata i Oslo) Spesielt kontormøblene i eik solgte vi masse av. Skeidar overtok lokalene til lager i fjor. Før det hadde jo dekkbaronen Sharif eid lokalene noen år uten at noe skjedde.
 
Skilt ved turveien opp mot boligbebyggelsen på Fryal - som i sin helhet ligger i den vestvendte lia ovenfor jordbrukslandskapet - og med utsikt for alle over Randfjorden.
 
Midt i lia var det tegnet inn en sti over dette jordet, og jeg kunne så vidt skimte et tråkk. Stolpepost 31 øverst på jordet het da også "31 stikryss" - men jeg hadde neppe krysset over her om ikke stien hadde stått på kartet. Jeg har stor respekt for innmark og privat grunn ellers.
 
Framme ved posten - og med utsikt mot Randsfjorden.
 
Da er jeg i boligområdet på Fryal, her er stolpepost 4 ved søppelhuset øverst i bakken i Ospevegen.
 
Stolpepost 20 er der turstien går ned til Fryal skole, forbi stolpe 32 der jeg var litt tidligere.
 
Stolpepost 4, den første av tre stolper i Sørhågåvegen som følger lia nedenfor den nedlagte Valdresbanen. Stolpen er ved svingen i bakgrunnen.
 
Lenger sør i Sørhågåvegen var stolpepost 13 ved dette søppelhuset.
 
Og enda lenger sør langs veien var stolpe 5, ikke langt fra der Fall stasjon var.
 
Så har jeg kommet til dagens høydepunkt, Fallselva ved Felloppen og 90 år med industrihistorie. Stolpepost 22 var ved infotavla ved Veadammen - noe du kan lese om ved å førstørre noen av bildene nedenfor.
 
Det ble i 2013 åpnet en kultursti som går helt fra Holmen mølle nede ved Randsfjorden til Trevatna det Fallselva renner ut. Den mest spennende delen er langs Felloppens 64 høydemeter ned til der Lands Træsliperi og Papfabrik holdt til. Veldig flott at man tar vare på gammel industrihistorie på denne måten, ikke minst på et sted som her hvor nærmest all industri nå er borte.
 
Øverste del av fossefallet.
 
Dette er vestre løp av Felloppen, det opprinnelige elveløpet. Vannføringen er imponerende, og det skyldes vel at vannet i Fallelva nedenfor Fløyta passerer fritt her. Det meste av vannet fra Trevatna der Fallelva renner ut er jo regulert og går i rør ned til Fall kraftverk ved Randsfjorden - litt nord for der elva renner ut. Dit skal jeg senere på turen.
 
De gamle bygningene til Lands Træsliperi og Papfabrik nedenfor Felloppen.
 
Fint med disse infotavlene.
 
Hva er dette?
 
Jo, det var hullet i denne møllesteinen...
 
"Bris 1" trenger litt pleie for å bli sjødyktig igjen.
 
Kilometertiden på turen ble dårlig når man også måtte ha med seg historikken.... Stolpepost 23 var ved denne infotavla nede ved tresliperiet.
 
Dette er Felloppens søndre løp, som altså er sprengt ut for å gi lettere fløting av tømmeret. Lenger opp var det også et kjerrat-anlegg. Fossen her er nesten like imponerende som på det nordre løpet som kommer inn fra venstre litt opp i fossen.
 
Da var det foreløpig slutt på industrihistorie, og jeg beveger meg opp mot Fall stasjon igjen. Her er stolpepost 9 ganske langt opp i Fallslia.
 
Stolpepost 8 var litt ned i Onstadgutua.
 
Varselskiltet står der ennå selv om siste toget gikk i 1989, altså for 27 år siden. Valdresbanen passerte Fall stasjon på ca 300 moh, mens den var nede på ca 250 meter ved Hov litt lenger nord. Derfra er det nå mulig å kjøre dressin de 23 kilometerne fram til Dokka stasjon - en populær attraksjon.
 
Valdresbanen krysser Fv 114 ved Fall stasjon, vi ser vannpåfyllingstårnet i bakgrunnen. Like ved her gikk det også et sidespor til tresliperiet på Skrankefoss.
 
I motsatt retning ser vi et skur ved siden av der Fall stasjon var, men selve stasjonsbygningen ble brent ned av NSB allerede i 1982.
 
Ved veikrysset inn til Skrankefoss møtte jeg på dette fine motivet.....
 
Litt forbi Skrankefoss skulle stolpepost 33 være på en høyde langs en skogssti inn mot Andersstuberget. Jeg fant ingen stolpe og snudde da jeg var sikker på at jeg hadde kommet for langt. På  tilbakeveien fant jeg stolpen liggende like ved stien.
 
Jeg fikk satt opp stolpen, men den står ikke særlig stødig...
 
Ved Fløyta støtte jeg på denne gedigne sopelimen
 
Hovedbygget på Skrankefoss fra 1910 er flott bevart. Tresliperiet her ble overtatt av Lands træsliperi i 1936, og virksomheten varte fram til 1961.
 
Stolpepost 34 ved Fløyta. Fra en brygge med plexiglass like ved kan man her beskue den flotte og utrydningstruede elvemuslingen.
 
Det er flott tilrettelagt med park og stier langs Fallselva fra Trevatn til Randsfjorden - ikke minst her ved Skrankefoss.
 
Fallselva ovenfor Skrankefoss og Fløyta har ikke samme vannføring som lenger ned i Felloppen.
 
En av de 20 informasjonstavlene som forteller om livet langs Fallselva.
 
Turen fortsetter på grusvei langs Skrankehøgda ovenfor Valdresbanens nesten gjengrodde spor. Her er jeg ved Holmen idrettsplass som også er ganske gjengrodd. Stolpepost 21 er i hjørnet ved målene.
 
Her ved stolpe 24 går en sti ned fra Skrankehøgda mot de enorme hogstflatene ovenfor Opperud.
 
Stolpepost 35 i hogstfeltet. Her er jeg ca 350 moh - og skal på nytt ned mot Randsfjorden på 135 moh. På plakater hadde skogeier varslet hogsten og fortalt at terrenget i størst mulig grad skulle bli tilbakeført som før. Det er flott gjort, og hjelper på humøret når man befinner seg i så terrengraserte områder.
 
Jeg krysset Valdresbanen på nytt - og det var fortsatt ingen fare for å bli påkjørt av toget.
 
Den gjengrodde stien gjennom hogstområdene var snitslet med røde bånd - flott gjort!
 
Det er alltid noe pent å feste blikket på...
 
Jeg har kommet gjennom hogstområdene og til Lienvegen nedenfor Opperud - her er stolpe 16.
 
Litt opp i Lienvegen var stolpepost 15 i denne skråningen ved søppelkassene.
 
Så bar det nedover igjen og forbi stolpepost 16 på nytt.
 
Da har jeg startet på "slyngveien" nedover lia. Her er jeg ved stolpepost 17 ved søndre Brurud  i Brurudbakka.
 
Her har jeg kommet 65 høydemeter lavere enn forrige stolpepost, og nok en gang skal jeg krysse Fallselva. Her ved Fosshauggutua var stolpepost 12.
 
Stolpe 12 ved broa hvor elva går i ganske heftige stryk videre ned mot Randsfjorden.
 
Litt motbakke igjen, opp  til stolpepost 13 ved Granumsgjerdet.
 
Nederst i Brurudbakka er det enda en bru over Fallselva - der var stolpepost 14.
 
Stolepost 11 var ved undergangen under Rv34.
 
Stolpe 34 med utsikt sørover Randsfjorden.
 
Det var flott tilrettelagt med parkanlegg nede ved Holmen brygge, badeplassen, mølla  (på bildet) og marinaen.
 
Nok en elvekryssing - helt nede ved Randsfjorden.
 
Stolpepost 25 ligger i bortre enden av båtbrygga.
 
Da er jeg oppe ved Holmevegen igjen, ovenfor RV34. Stolpe 10 var midt i mot Holmevegen 36.
 
Dagens tredje siste stolpe, nummer 7, var ved Holmevegen der turveien går ned mot Rv34 og Voldsgutua.
 
Lengst ned i Voldsgutua - ved Randsfjorden - var stolpepost 26 ved Fall kraftstasjon. 
 
Hurra, da er jeg framme ved stolpepost 6, dagens siste stolpepost - like ved krysset Holmevegen og Rv34. I bakgrunnen ser vi Øvre Fall gård.
 
På tur fra siste stolpepost til der bilen sto parkert ved Fryal skole, støtte jeg på dette kunstverket som er 2016-bidraget i serien "Vedskulptur" i regi av Oppland Fylkeskommune.
 
Hvis du forstørrer kan du lese mer om skulpturen og prosjektet.
 
Morsom og kreativ sak...
 
Ingrediensene var kløyvet ved, paller og fugledekorasjoner.

En titt inn i kunstverket gjennom et av vinduene...
 
Og så var jeg tilbake ved p-plassen ved Fryal skole. Turen på Fryal og Fall ble på tre timer, og litt rikere på historie og mye mer kjent i distriktet kunne jeg reise fornøyd hjem. Takk til Rond OL for jobben de gjør med stolpejakten og kartene.
 

Tidligere stolpejaktturer i 2016:
29.07.2016 Stolpejakt i Gjøvik, Sørbyen, 21 poster
29.07.2016 Stolpejakt på Lygna, 18 poster
29.07.2016 Stolpejakt i Gjøvik, Sørbyen, 21 poster
29.07.2016 Stolpejakt på Lygna, 18 poster
27.07.2016 Stolpejakt i Hamar, 50 stolper
26.07.2016 Stolpejakt i Nittedal sør, 32 stolper
22.07.2016 Stolpejakt på Venabygdsfjellet, 50 stolper
18.07.2016 Stolpejakt i Tolga, 50 stolper
17.07.2016 Stolpejakt i Os i Østerdalen, 50 stolper
12.07.2016 Stolpejakt i Hakadal og Nittedal, 68 stolper
07.07.2016 Stolpejakt i Hadeland, 65 stolper
05.07.2016 Stolpejakt i urbane Oslo nord, 50 stolper
03.07.2016 Stolpejakt i Østre Toten, 100 stolper
01.07.2016 Stolpejakt i Vestre Aker, Røa, 27 stolper
29.06.2016 Stolpejakt i Askim, 25 stolper
14.06.2016 Stolpejakt i Groruddalen, Bjerke, 22 stolper
12.06.2016 Stolpejakt i bydel Nordstrand, 45 stolper
10.06.2016 Stolpejakt i Groruddalen, Grorud, 16 stolper
07.06.2016 Stolpejakt i Groruddalen, Stovner, 22 stolper
05.06.2016 Stolpejakt i Jevnaker, 30 stolper
01.06.2016 Stolpejakt i Gjøvik, 75 poster
28.05.2016 Stolpejakt i Lørenskog, 60 poster
27.05.2016 Stolpejakt i Vestre Toten, 80 poster
25.05.2016 Stolpejakt i Rælingen, 50 poster
16.05.2016 Stolpejakt i Drammen, 38 poster
15.05.2016 Stolpejakt i Gerdrum, 55 poster
10.05.2016 Stolpejakt i Nes, 120 poster
05.05.2016 Stolpejakt i Groruddalen, Alna 21 poster
01.05.2016 Stolpejakt i Ullensaker, urbant, 77 poster
30.04.2016 Stolpejakt i Ullensaker, terreng, 23 poster
27.04.2016 Sarpsborgmarka og sentrum, stolpejakt 98 poster
22.04.2016 Borregård rundt, stolpejakt 52 poster
09.04.2016 Kjerringåsen Trøsken, stolpejakt 30 poster
14.02.2016 Ministolpejakt på Gjøvik,10 poster
19.03.2016 Varteig, stolpejakt 30 poster
27.02.2016 Tunevannet Rundt, stolpejakt 20 poster
25.02.2016 Isebakke 6-timers Stolpejakt Sarpsborg, 50 poster
11.02.2016 Snøfritt terreng på stolpejakt i Skjeberg, 50 poster