lørdag 29. februar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #16 Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen


På denne turen var jeg klar over at det antagelig var flere blåmerkede stier enn det jeg fant på kartet, og det viste seg å stemme. Dette var den andre av flere turer med utgangspunkt fra Dragsjøhytta, og i området nord for Veslesjøen hadde jeg aldri vært på tur tidligere (det var aldri o-kart der).

Jeg er fortsatt usikker på om jeg er forkjølet eller har en liten mageinfeksjon, så jeg bestemte meg for å droppe jogginga i dag og bare gå på tur. Egentlig litt deilig, mindre stress, men det går jo saktere da!  Etter dagens tur er jeg oppe i 226 kilometer på "blåstier" og litt til.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #16
Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
11,3 km / 253 høydemeter / 2:20

Blåstien rundt Veslesjøen + avstikkeren opp til stien øst for vannet sto ikke på kartet. Det samme med stien mellom nordre enden av Dragsjøen og skogsbilveien litt lenger øst. Flott terreng spesielt øst for Drogga (bekken).


Her ved bommen på Durbekkvegen, like ved Årnes Vannverk, er det alltid trimmere å møte. De fleste skal til trimkassa sørøst ved Dragsjøen - en tur på ca 5 km tur/retur. Jeg skulle bare følge veien ca 300 meter på denne turen.

Omtrent der veien kommer til nordre ende av Dragsjøen går blåstien av sørøstover mot Tretjerna.


50 meter senere tar stien av nordover mot Veslesjøen.


Herlig terreng.


Flott sti.

Slikt åpent furuterreng er det mye av i Nes, og hva jeg ofte definerer som "Nes-terreng".


Jeg sjekket ikke skiltet, og trodde dette var blåstien som kom fra Lundbergåsen, men det krysset hadde jeg passert 500 meter tidligere uten å legge merke til det. Når jeg senere kom tilbake hit tok jeg derfor til venstre på det jeg trodde var blåstien som var tegnet inn på kartet.


Badeplassen i nordenden av Veslesjøen. Siden Dragsjøen er drikkevannkilde er det her den best opparbeidede badeplassen i Nes ligger - i tillegg til et par steder langs Glomma.


En familie var på grilltur...

Speiderhytta til Nes-Årnes speidergruppe ligger på parkeringsplassen ved Veslesjøen.


Jaha, så går det altså likevel en sti rundt Veslesjøen. Jeg fant ikke den da jeg var sørvest ved vannet i forrige uke. Dette vesle skiltet ved nedkjøringa fra Dragsjøvegen til Veslesjøen har jeg ikke lagt merke til tidligere. Stien var blåmerket i starten her, men eller ikke noe før jeg var på østsiden av vannet.


Det var flere fine plasser langs vannet der badegjester kunne være litt for seg selv.


Mye gammelskog i skråningen ned mot vannet.


Ingen merking på vestsiden av vannet, men greit å se hvor man skulle gå.


Badebrygge med advarsel om at det er for grunt vann til å stupe derfra.


Her har jeg snudd meg den veien jeg kom fra. Fra venstre kommer stien ned fra Dragsjøvegen der Vannskibakken lå. Når jeg var her forrige uke så jeg ingen sti verken nordover eller sørover.


Men... her går stien sørover den siste biten bort mot bekken ned fra Dragsjøen.


Det var faktisk ganske bra vannføring i det jeg velger å kalle Dragsjøbekken. Jeg tror ikke bekken heter Drogga i denne enden av Veslesjøen.


Fra bekken og videre mot østsiden av Veslesjøen har noen (stifinnerguppa til turlaget?) jobbet mye for å tilrettelegge sti langs vannet.


Klatretau kan være greit for de som ikke bruker piggsko (som jeg gjør på turer i terrenget)


Morsom og variert sti...


Flott portal...


Litt trangt noen steder, men lett å gå likevel.


Etter 2-300 meter nordover på østsiden av vannet, kom jeg til blåstien som kommer fra badeplassen og her svinger opp lia mot blåstien over Veslesjøhøgda.


Det var greit med noen små blåmerker, for stien var ikke veldig tydelig.


Her er jeg på stien over Veslesjøhøgda. Ikke rert jeg ikke så stien som tar av til venstre her. Jeg snudde og gikk ned til vannet igjen.

"Parkterreng" den siste biten oppover mot badeplassen.

Her er det god plass og mye folk om sommeren.


Hva f... her skulle det vel gått en sti nordover langs Drogga?


Jeg gikk utenom den enorme kvisthaugen, delvis i kratt, og ble deretter gående en stund i terrenget litt lenger vest enn der stien var.


Jeg kom meg ned på stien etter hvert, og i dette området er det en god del hestetråkk - på grunn av ridesenteret på Høyby.


Det går to blåstier mot Dragsjøvegen her fra området vest for Drogga.  Her er jeg ved det sørlige stikrysset.


Jeg skulle lge stien til høyre mot det neste stikrysset.


Flatt og lettløpt/gått område.


Stien rett fram går mot Bjørnenga, men jeg skulle en liten æresrunde via Hagen og Dragsjøvegen.


Når man kommer fra Dragsjøvegen er det rett fram til Bjørnenga og til høyre mot Veslesjøen. Her var det ikke merket, kanskje på grunn av en annen sti diagonalt gjennom området


Her, like ved Dragsjøvegen går en sti diagonalt over mot det første stikrysset jeg var på ved dette flate området sør for Hagen. 


Skiltet nærmest Hagenfeltet.


Her kommer stien ut mot det vesle boligfeltet på Hagen.


Jeg fulgte Dragsjøvegen ca 300 meter retning Dragsjøen.


Her tar den søndre stien av mot Bjørnenga. 


Denne gangen tar jeg til høyre i dette stikrysset 200 meter vest for Drogga.


Fant verken merker eller sti siste biten mot øst-vest-stien...


Men, det var jo bare å gå rett fra, og plutselig var stien der.


Jakttårn der stien går bratt ned til Drogga. 


Det var en ganske dyp ravine ned mot Drogga.


Her har Stifinnergruppa til Nes Turlag med Arne Kvamme i spissen bygd ny bro over Drogga i vinter. Drogga renner ned til og gjennom Årnes sentrum - men er lagt i rør. Nå snakkes det om å få bekken fran i lyset igjen.

Bro/klopp med rekkverk er jo skikkelig luksus.


Arne-brua. 


Jeg hadde jo kommet over uten bro også, men da hadde jeg blitt blaut! I yngre dager hadde jeg vel klart å hoppe over her (?)
 
Det var bratt opp fra ravina også på østsiden.


Her er jeg i utkanten av skogen ved Bjørnenga-gårdene, men gården på bildet er Fossumenga.


Fin sti i skogen sør for Bjørnenga.


Like før skogsbilvegen mellom Bjørnenga og Veslesjøhøgda gåt det en snarvei til høyre som kutter rett over mellom stiene.


Her er jeg ved skogsbilveien - der den ene stien går til Hagen og den andre til Veslesjøen, den veien jeg skal.


Det har blitt en del slike bilder på blåstiturene mine.


Herlig Nesterreng sørover mot Veslesjøen.


Her gikk jeg feil - tok til venstre, men snudde da jeg ikke så blåmerking. Høyt i den midtre furua henger det et blåmerke - altså skal jeg til høyre.


Høyt henger de. Ingen klarer å henge blåmerkene høyere enn Arne Kvamme - han bruker kvistesaga for å hente merkene høyt. Det er litt uvant å se opp etter merkene, men når man vanner seg til det går det greit.


Her er det åpenbart en leirplass, 3-400 meter nord for Veslesjøen.


Mellom leirplassen og Veslesjøen er det merket med reflekser.


Det er kanskje speiderne som har hengt opp disse refleksene (?)


Her kommer stien ned til badeplassen ved Veslesjøen, bildet er tatt mot den retningen jeg kom.


Jeg måtte en tur til for å se etter stien ved parkeringsplassen.


Prøvde meg her, men kom ikke gjennom.


Gikk rundt - i krattet, og fant hvor stien kom ut av kvisthaugen. Totalt unødvendig å sperre stien, uansett hvem som har ansvar for dette.

Så er jeg på vei sørover langs Veslesjøen, og dette krysset kom altså veldig fort på. Siden det bare var et stikryss på kartet tenkte jeg at stien var lagt om, men stien til venstre står ikke på turkartet. 


Mye brukt sti, ingen merking.


Og plutselig var jeg ved skogsbilvegen mellom Bjørnenga og Veslesjøhøgda.


Enden av veien...


... der stien - blåmerket - gikk ned til den stien jeg hadde planlagt å gå.


Jeg kom ned stien fra venstre, og skal nå oppover lia retning Lundbergåsen. Bak meg går stien ned til den stien jeg fulgte på starten av dagens tur, 50 meter lenger bort.


Åpent og fint, mange år siden det var hogst her.


Stikrysset på Badstuhøgda mellom Dragsjøen og Lundbergåsen, 5-600 meter øst for nordenden av vannet.


Jeg skulle ta med en liten avstikker til rasteplassen nord på Lundbergåsen.


Stien videre mot Tretjenna skal jeg gå en annen gang. Her går en nymerket sti over til rasteplassen - - dette fant jeg på et facebookoppdatering på Nes Turlags side.


Stien blir nok tydeligere etter hvert...


Hele høgda var hogd ut -men det er jo det som sørget for den nye utsikten her oppe.


Rasteplassen med utsikt nordover mot Årnes og Oppaker.


Ungskogen begynner å komme opp, om 15-20 år er utsikten borte (?)


Tilbake på Badstuhøgda.


Stien mellom Badstuhøgda og Dragsjørn der plassen Østre Badstua lå.


Omtrent her lå Østre Badstua.


Dragsjøen, det er fint her om vinteren, men mye flottere om sommeren.


Så var dagens tur over.
Drøyt 11 kilometer, bare gående. Er spent på om forkjølelsen kommer....

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen