tirsdag 18. februar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #14 Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie


Dette var den andre av to turer fra Rakeie, et område som er flott med alle de fine vannene. Runden var 70% grusvei og bare 30% sti. En litt grå dag med 3-4 varmegrader og fortsatt helt snøfritt. På de 14 blåsti-turene hittil har det blitt 199 kilometer.

Jeg følte at forkjølelsen jeg har brygget på en stund var på skikkelig retur, så det ble mer jogging enn gåing i dag. Etterpå forsto jeg at kroppen hadde lurt meg, jeg er fortsatt forkjølet.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #14
Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie 
13,8 km / 244 høydemeter / 2:00

Turen på Rabbillvegen var ikke blåmerket, men det var jo heller ikke nødvendig. Det samme ferdselseien fra Søndre Rakeie til Nedre Rakeie.Jeg parkerte på samme sted som på forrige tur, i krysset mellom Rabbilvegen og Rakeievegen, med utsikt mot Bjørknessjøen i bakgrunnen.


Rabbillvegen er bomveg - men jeg møtte ikke en eneste bil på de 5-6 kilometerne. Det er jo bare 3-4 hytter her, fiskerne har ikke startet sesongen og det foregår ikke hogst innover her nå.

Rabbillenbekken, litt nedenfor vannet.

Demningen ved sørøstre enden av Rabbillen.


Åpent vann nedenfor demningen, begynnelsen av Rabbillbekken.


Isen har begynt å gå opp.... er det allerede vår?

Etter omlag 1 km på Rabbillvegen ligger det en fin bade- eller leirplass (?) ved Rabbillen.

En kilometer senere har jeg kommet forbi vannet, og til veikrysset opp til Skøyensætra, der jeg snudde på forrige tur.


I skyggen av denne bjørkevedstabelen var det siste rest av is på veien.


Aurputten. Selv om det var grusvei (ikke blåmerket)  var det en fin tur langs Rabbillvegen.


Det var tett mellom småbekkene som krysset veien.


Morttjennet.

Her ved Glasshaugen var det en foringsplass, men det så ikke ut til at jaktbyttet hadde forsynt seg så veldig mye. Uten snø klarer de seg jo fint på egen hånd.

Vegskilla, der en skogsbilvei tar av innover mot Flasjøen på grensen til Sør-Odal.


Her er jeg ferdig med 5,5 km på Rabbillvegen - og kommer ned til fylkesveien (Rakeievegen) ved Haukelia.


Her har det kanskje hengt et turkart?


Rabbillvegen var ikke blåmerket, men den kilometeren jeg fulgte Rakeievegen var det noen blåmerkede stolper, blant annet denne som badet i veikanten.


Hytte ved idylliske Handsjøen.


Ingen hytter å se, men en utedass i skauen på motsatt side av vannet.


Like etter denne møteplassen tar blåstien av mot Brattlia.


Her var det både skiltet og blåmerket.


Fint innover furuterrenget mellom Rakeievegen og Håndsjøåa.


Jakttårn var det mange av i Rakeieområdet. Det er nok både aktiv jakt og fiske i området i tillegg til skogsdrift.


Her kom jeg tørt over.


Håndsjødammen.


Demningen som sørger for vannstanden i Håndsjøen og Håndsjødammen.


Det var ganske stor vannføring i Handsjøåa.


Bro over utløpet ved demningen.


Jeg kom greit over, men ikke uten å vasse litt i vann. Jeg våget ikke hoppe fra stein til stein - av redsel for å skli. Da er det bedre å bli blaut på bena.


Smal, men godt merket sti videre oppover mot Brattlia.


Etter 1 kilometer og 70-80 høydemeter kom jeg til Brattlia der jeg først kom til grunnmuren etter skolen som lå her.


Skolen her var i bruk helt til 1946, med opptil 20 elever. Utrolig å tenke på - her nesten i ingenmannsland. Det er bare 10 år før jeg selv begynte på skole - på Norges største barneskole, på Fjellhamar.


Jernkomfyren - eller rester av den - står der ennå.


Litt bortenfor skolen ligge det store åpne vollen på Brattlia, der det er masse tufter etter tidligere bebyggelse.

Det er godt skiltet, og infotavla forteller at gården var i drift til 1958.


Her er rester av bl.a. låvebrua.


Et flott turmål, der jeg senere må ta med naboene på Vormsund Brygge.


Jeg la ikke merke til at det gikk to blåstier videre fra Brattlia. Bare den ene var blåmerket på kartet. Dette er stien korteste vei til Husmolivegen 5-600 meter unna, og ikke den stien jeg hadde planlagt å følge.


Det var tydelig at dette hadde vært en tidligere ferdselsvei.


Her kommer stien/ferdselsveien ut mot Husmolivegen. Jeg snudde og jogget tilbake til Brattlia.


Tilbake på Brattlia, i sørskråningen.


Her går stien østover, også den bærer preg av gammel drift.


Den første delen var det fin "vei".


Men noen steder var det en del kjøreskader fra hogstmaskiner.


Det var godt merket, også over dette hogstfeltet.


Den siste biten mot Husmolivegen var det mer ordinær sti og ikke spor etter gammel driftsvei.


Her har jeg kommet til Husmolivegen - og tar bilde tilbake den veien jeg kom. Det er tydelig skiltet der stien tarv av fra veien.


Etter et par hundre meter på veien tar stien av - nå på sørsiden av Husmolivegen. Stisnutten var ikke skiltet i noen ende, men blåmerket.

Det var bare 3-400 meter stien gikk på denne siden av veien, og jeg ventet på et eller annen som forklarte hvorfor stien - nesten usynlig, men godt merket - fortsatt var holdt i hevd, men det fant jeg ikke noe svar på.


Fineste partiet på stisnutten.


Jeg er tilbake på Husmolivegen, som her følger en bekk som jeg velger å kalle Lavasåmyra, etter myra den renner ut fra.


Nordre Rakeie, gård i fortsatt drift.


En kilometer lenger øst ligger Søndre Rakeie. Jeg er ikke lenger på "blåsti", men det var jo naturlig å fortsette runden her.


Like ved Nordre Rakeie går en ferdselsvei ned til Nedre Rakeie og Sollivegen. Dette var visstnok veien sørover langs Bjørknessjøen før Saugbruksforeningen bygget Sollivegen langs sjøen - til Vikodden Bruk et par kilometer sørover herfra.


Det var fin utsikt over Bjørknessjøen fra Rakeiebråten.


Det var jo en lett og grei joggetur nedover her.


Her kommer jeg ned til Sollivegen like ved Nedre Rakeie.


Brua der Sollivegen krysser Håndsjøåa.


100 meter avstikker til Rakeie gravplass. Det er snart 100 år siden siste begravelse her.


Minnesmerke på den fine plassen som holdes ved like på dugnad. Gravplassen er fredet.


Den eneste gjenværende gravstenen. 
Nå er Mangen kapell (4 km lenger sør) i Aurskog, nærmeste gravplass.

Flott bjørkeskog mellom gravpalssen og Rakeievegen.


Nedre Rakeie gård.


Mjølkerampa der ingen henter mjølk nå lenger.


Rabbillbekken på nedsiden av Rakeievegen ved Nedre Rakeie.


Og der står bilen - møkkete etter noen mil på grusvei - og venter på gamlefar.

Dette var en runde med mye mer vei enn sti, men siden Rabbillvegen var merket som blåsti på kartet måtte jeg ha med hele runden. Det var den letteste av turene hittil.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar