onsdag 29. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #41 Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen


Denne turen startet 5 minutter hjemmefra, ved Vøyen Sag i Rustadgutua - på veien mot Ingeborgrud. De senere årene har jeg ikke vært her så ofte - og da har det bare vært på skogsbilveiene. Fra gammelt av (35-40 år siden) løp jeg en del o-løp på kartet over Vøyenhøgda.

Planen var å løpe over Lindberget på tilbaketuren, men der fant jeg ikke stien nordfra. To dager senere var jeg over åsen sørfra - og tilbake - på flott og godt merket sti. Mer om det i neste blogginnlegg.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #41
Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
17,5 km / 259 høydemeter / 2:40


Det var den rødmerkede turen jeg var på i dag, og bortsett fra partiet mellom Skjersjøen og Grindervangen var det en lett tur på mye skogsbil- og traktorveier. 

Stien er i ferd med å gro igjen lengst i nord, og merkingen var være svært vanskelig å følge flere steder.

Innerst i Rustadgutua ved Greniskogen er det god plass til å parkere 5-6 biler. Det er et fint utgangspunkt for turer på beina, sykkelturer og (når det er snø) skiturer.


Skiltingen i jordekanten er for skiløypene i området.


Vøyen Sag er en ganske falleferdig greie nå. Sist jeg var her lå den litt inn i skogen, men nå er den nærmeste skogen hogd ut. 


Produksjonslinja virker ganske intakt. Får nesten håpe at noen har råd og lyst til å bevare dette.


Her har det nok vært mulig å kappe både ved og fingre i tidligere tider. 


Blåmerkingen her gjelder løypa over Vøyenhøgda, og ikke turveien langs Skjerbekken.


500 meter fra parkeringa går skogbilveien mot Vøyenhøgda rette fram, mens den populære turveien/skogveien mot Råkalidammen går til venstre.


Flott skogsbilvei for turgåere...


Etter nye 500 meter går det en tverrsti over til veien mot Vøyenhøgda.

Jeg tok en titt på den ca 300 meter lange tverrstien...

...som her kommer fram til den østre veien. Jeg skal tilbake til den vestre igjen.

Halmsås og omegn skilag har flere fine konkurranse- og treningsløyper i området. En av dem kommer ut her.

 
Veien er mest som en bred sti... og nedenfor renner Skjerbekken.


Jeg nærmer meg Råkalidammen, og her går terrengløypa til Halmsås Trimkarusell østover opp lia. Karusellen går fortsatt, men jeg har ikke vært med siden 1998 (vår og høstutgaven 4,8 km på hhv 19:25 og 19:27) den gang jeg fortsatt løp ganske fort.

 
I dumpa der skogsveien går opp til demningen går det greit å krysse Skjerbekken på en hogstvei som tar av til venstre opp til skogsbilveien som kommer opp fra Jellumvegen.


Gamle jernrør langs bekken nedenfor demningen vitner om tidligere tiders aktivitet.

 
Veien/stien ender ved demningen.


Råkalidammen er en fin og lett tilgjengelig idyll.


Solid steindam som er lett å krysse.


Demningen sett fra skogbilveien oppover mor Skjersjøen og Langvasslia.

 
Følger du pila mot Greniskogen blir du våt på bena, skiltet er for skigåere. Generelt er nok skiltingen til Halsås og Omegn skilag tilrettelagt for vinterløyper.

 
Råkalidammen sett nordfra.


Veien og Skjerbekken følger hverandre videre nordover.


Ved "Snippen" deler veien seg, en mot Langvasslia og den til høyre mot Skjersjøen.


Skilagets og sykkelklubbens skilting.


På andre siden av veien er skiltene til Fenstad Vel/Fenstad skiklubb som ble satt opp for 15-20 år siden. Dette er for turløyper. Nærmere Fenstad er det nå nye skilter av den universelle typen.

Etter ca 1 km på veien - ved Putten - går det av en vei til høyre mot Ingeborgrud.


Blir jeg viltfilmet i dag også mon tro?


 
Her er det jeg så etter, blåmerkingen der stien tar av mot Lindberget. Planen var å gå tilbake den stien etter at jeg hadde vært runden om Grindervangen. Men, er stien der fortsatt? Jeg fikk problemer og mistet stien når jeg kom ned her i 2013.

Jeg dro litt inn i terrenget, men her har jeg snudd uten å ha funnet stien. To dager senere viste det seg at jeg var 20 meter unna utgangen på stien uten å se den.


Da er jeg tilbake ved Putten, der ingen av pilene peker mot Skjersjøen.


Fortsatt går skogsbilveien og Skjerbekken side ved side.

 
Ved enden av veien går det ut to hogstveier.


Det til venstre er skiløypa rett vestover mot Flakamyrene.


Jeg skal nordover på østsiden av Skjersjøen.


Her har det vært et eller annet oppslag...

 
Skjersjøen i sør ved bekkeutløpet. Det er myr rundt hele vannet, så dette er ikke egnet som badevann.


Herfra er det også skiltet en sti mot Lindberget, men jeg skal rett fram langs vannet.

Løypa videre er en blanding av flott skogssti...


...og mer myrlendte partier...
 
Her har jeg krysset bekken nord for Skjersjøen.


Mer myr...


...og nok en kryssing av bekken...

Da er jeg i stigningene oppover mot Høgmyra

 
Her krysses en hogstvei, like før jeg kommer til de store hogstflatene derjeg mistet stien på en tur for 7 år siden.
 
Fram til hogstfeltet var det sporadisk blåmerking og greit å følge riktig rute. Dette var det siste blåmerket jeg så på lenge....

 
Fortsatt litt sti...


Men nå har jeg mistet stien, og bare prøvde å holde noenlunde riktig retning.


Det er ganske tungt for en gammel gubbe på slikt ulendt underlag, det hjelper ikke at o-løperen spratt over slike områder for en mannsalder siden.


Ungskogen vokser opp. Jeg forstår etter hvert at jeg er for langt sør - og drar meg ut i hogstfeltet igjen.


hmmmm, fulgte blåstien denne hogstveien - eller omvendt? Nei, retningen var feil.

Jeg fortsetter over hogstfeltet, der ungskogen nå kommer opp.


Oppe igjen etter en trynings... det var mange snublefeller.


Stor myr. Jaha, da har jeg krysset stien og er ved Høgmyra. Her tok jeg en liten avsjekk med kart-appen på mobilen, og selv om kartet er tilnærmet detaljfritt, så jeg hvor jeg var i forhold til myra og Kroktjenn, og korrigerte kursen.


Her er jeg på stien igjen, 2-300 meter før Kroktjenn.


Et og annet blåmerke var det også. Selv om merkingen er gammel, er det altså helt geit å følge stien unntatt i de store hogstflatene.


Kroktjenn sett nordfra.


Disse skiltene er laget på en måte som gjør at teksten holder seg veldig bra. Pila på baksiden peker mot Skjersjøen.

 
Så vidt synlig sti videre...


Her krysser jeg den lange smale myra vest for Kroktjenn der jeg tre dager tidligere hang opp opp to blå bånd der stien krysser myra.


Mellom myra og Grindervangen er alt i ferd med å gro igjen, men fint akkurat her.


Ungskogen skjuler snart alt av sti.


Det blir spennende å se om det satser videre på denne stien mellom Grindervangen og Skjersjøen, og stien mellom Grindervangen og Fyrivangen. Stiene ligger litt i vakuum mellom Halmsås-løypene lenger øst og Fenstad-løypene lenger vest.

 
Siste biten før Grindervangen treffer jeg på en hogstvei...


Hvis du ikke ser til høyre her ser du ikke Grindervangen.


Grindervangen er bare en stor plankehaug nå, og en ganske fin voll.


Men, vollen er i ferd med å bli overtatt av ungskogen. Dette skiltet må du litt inn i skogen for å finne. Løypa mot Fyrivangen prøvde jeg - uten hell - å finne for tre dager siden, og løypa mot Kroktjern peker mot granskogen der det ikke lenger er noen sti.


Inn her går den eneste "aktive" løypa, blåstien mot Vardehøgda. Stien finner du ved å gå et stykke nordover, selv om den sommertid med mye ormegress kan være vanskelig å finne i starten. Dit skal jeg på en senere tur.


Grindervangen er som sagt bare en plankehaug nå, og snart er den borte i skogen. 


Jeg skal følge traktorveien sørover mot Langvassdalen, og nå er jeg i et område jeg løp veldig mye de nesten 25 årene jeg bodde i Fenstad.


Det er ca 2 km langs denne veien fra Grindervangen til Langvassdalen.


Et og annet blåmerke var det også langs veien, dette er jo en av rutene mot Vardehøgda.

 
De nye flotte Fenstadskiltene skal jeg se mer til på de senere turene. Legg merke til at det er skiltet til Grindervangen-Vardehøgda og ikke til Fyrivangen eller Skjersjøen.


Langvasslia er en av 46 plasser som ble merket for 15-20 år siden. Skiltene er like flotte i dag.Fra Langvasslia følger jeg traktorveien noen hundre meter til der den går over i mer kjørbar skogsbilvei.


Det er bare et sykkelskilt som varsler om at stien tar  av fra Langvassvegen.

 
Stien fra Rundkjøringa og over til den andre veien ned mot Råkalidammen er bare en stubb på ca 200 meter.


Her kommer jeg til nordenden av den andre veien.


Etter 1,5 km langs veien passerer jeg Jellumsetra.


Da er jeg ved Snippen, og de siste fire kilometerne av turen blir som de første fire, bare motsatt vei.
 
Råkalidammen passeres.... 


Tilbake igjen ved Vøyen Sag og Greniskogen idet det begynner å skumre...


Denne plakaten var ikke der da jeg startet turen. 


Det var flere biler på parkering nå enn da jeg dro ut. Det var altså en gruppe som holdt på med trening av redningshunder.


Det blir en ny tur i samme område om to dager - for å sjekke opp løypa over Lindberget + runden ved Inngjerdinga. På dagens tur fikk jeg litt "jumpers-knee"-tendenser i høyre kne, så jeg får droppe jogginga på neste tur (-er).

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen