onsdag 18. mars 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #21 Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - ØysjøenJeg har friuke (2 uker hver 5. uke) og god tid til å gå tur. Har derfor planlagt fire turer denne uka - dvs annenhver dag. Jeg har også hjemmekarantene etter forrige ukes Edinburgh-tur, men kan gå tur hvis jeg holder god avstand til folk.

Det siste er ikke noe problem på skogstur i Nes på en hverdag. Jeg møtte ingen mennesker overhodet på over 2,5 time i skauen. Da var faren for Koronasmitte fraværende både fra og til meg.

Det var supert vårvær og 8 varmegrader. Den lave vårsola merker jeg riktignok ikke mye til i skogen, og heller ikke vinden som var litt frisk i dag. Etter dagens tur er jeg oppe i 302 kilometer på "blåsti-prosjektet".

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #21
Brauterfallet - Udnessæter - Bergesæter - Øysjøen
11,6 km / 349 høydemeter / 2:25 (+2 km ved Kjussæter)

Dette er en flott skogtur innon fire sæterplasser. Det er godt merket, men bredere sti og nyere merking (akkurat nå) på den nordre løypa. Relativt lite hogst på hele runden.


Før jeg parkerte ved Brautersæter stoppet jeg ved Kjussæter for å lete etter stien som var skiltet  fra Tyrigravtjennet til Kjussæter - den var ikke blåmerket på kartet. Jeg tråkket fram og tilbake i lia over Kjussæter og fulgte også veien et stykke, men fant hverken sti eller skilting. Det er nok en årsak til at den ikke var blåmerket på turkartet fra 2018.Det ble en tuklete tur i hogst og tynningshogst, men altså ingen sti å se.


Derimot fant jeg årets første hestehov på turene mine.


Turen i dag ble på nesten 12 kilometer i tillegg til 2 km ved Kjussæter. Sliter fortsatt med litt uggen mage og valgte å  også i dag, ingen jogging.

Det var fint å parkere ved Dragsjøvegen, like ved brua over bekken mellom Kjenslitjenn og Øysjøen. Veien er sølete og i delvis våroppløsning, så bilvask må vente til jeg er ferdig med neste tur, den siste i området innover langs denne veien.

3-400 meter sør for brua tar en kjerrevei av østover opp lia. Det var det skiltet til Nybakk, Udnessæter, Brauterfallet og Bergesæter.... det passet fint, jeg skulle til alle.

Det er bratt opp første bakken, 500 meter og 60 høydemeter.


Gammeln ble sliten opp her...

Endelig på toppen av første kneika, i stikrysset det løypa via Bergesæter går til høyre (der skal jeg komme tilbake senere på turen).


Jeg fortsatte rett fram, det som er merket som hovedløypa til de andre sætrene.


Litt etter skiltet tar stien av fra hogstveien.


Her skal Puttbekken krysses, den bekken skulle jeg hilse på også senere på turen.

Godt merket og tydelig sti.


"Nes-terreng"

  
I dette partiet over til Nybakkvegen var det mest åpen fin furuskog.

Den eneste myra på turen var grei i krysse med fortsatt litt frost i bakken.


Framme ved Nybakkvegen peker disse skiltene tilbake der jeg kom.


Her må jeg følge veien ca 100 meter.

Man kan selvsagt følge veien videre, men det er fin og lettgått sti videre mot Brauterfallet.


Skogen skifter karakter til mer gran og mindre furu - og mindre åpent.

Kryssing av et lite hogstfelt der ungskogen var på vei opp. Den er nok plantet, for det var ganske jevn avstand mellom trærne. For 50 år siden plantet jeg selv en hel del skog i Losby (Lørenskog), skog som i stor grad hogges i disse dager.


Fin (hogstmoden?) gammalskog.

  
Det var lett å følge stien over hogstfeltene....


Jakttårn i litt for høy ungskog. Blir nok start flyttet til de nyere hogstområdene i nærheten (?).


Gammelskog, men hogstvirksomheten er ikke langt unna.


Jeg kommer til Brauterfallet etter ca 4 km på tur.


Fint gjestehus"...


Det var fint på Brauterfallet med den store enga, selv om hogsten også var synlig like ved.


Midt i mot Brauterfallet kommer skiløypene til Mangenskogen Skilag, det er ikke langt til grensa mot nabokommunen Aurskog-Høland.

  
Fra Brauterfallet følger turstien Nybakkvegen 3-400 meter.


I krysset der Paradisvegen går til ventre og Nybakkvegen til høyre, går blåstien rett fram. Paradisvegen går helt til Lundbergsætra (2,5 km) der jeg var på tur #2.


Fin setervei inn her...

Stien deler seg litt opp i bakken. Både Nybakk og Udnessæter ligger på samme høyden (ca 400 moh).


Denne seterveien skjuler nok mye historie og mye slit.


Det så ut til at det var fast bosetting her på Nybakk.


Idyllisk var det uansett... og her var det merket videre over haugen til Udnessæter.


Jeg fant ingen merking, og dro meg over enga...


Flott buske i en gammel steinrøys.


Litt inn i skogen (retningen var jo grei nok) fant jeg noen blå bånd.


Fortsatt et par merker å se...


... men ikke nå lenger...


Flata innpå her bar preg av tidligere seterdrift, men det var ingen gjerder og neppe dyr på beite her nå lenger.


Like før Udnessæter traff jeg på et blåmerke igjen, men uansett er det bare å følge høyden øst/sørøst.


Så kommer jeg til Udnessæter.


Hovedhuset er sterkt preget av forfall, men det har jo vært et flott bygg.


Denne buska var i ferd med å gi opp.


Enga var stor - et supert turmål.


Også låven forfaller... men den står nok en del år enda.

Nedenfor sætra var det ei nyere hytta, der seterveien går ned til Nybakkvegen.


Det var flott nedover her...


Her krysses Nybakkvegen.


Og seterveien fortsatte på endre siden av Nybakkvegen.


Etter noe hundre meter på skogsbilveien forbi Brautersætra tar bblåstien av mot Bergesæter.

Det var hogstspor, vått og rufsete det første partiet.


Helt ok merking!


Idyllisk ved Puttbekken.


Litt mindre idyllisk her... men jeg så blåmerker der framme.


Bra med blåmerker i slike områder.


Her ender en hogstvei som tar av fra Nybakkvegen. Stien fortsatte i enden av veien.

Stien fulgte gamle kjørespor videre.

Flott underlag.


Det var en hel del høydemeter fra Puttbekken oppover mot Bergesæter.

I slikt lyngterreng er det godt å ha blåmerkene å forholde seg til.


Her er jeg på kommunegrensen, 50 meter fra husene på Bergesæter i Aurskog-Høland kommune.


Eldre utgaver av skiltene...

  
Bergesæter.


Etter en svært kort visitt i nabokommunen (det var blåmerket over mot Åsnessætervegen) er jeg tilbake i stikrysset. 


Her går stien vestover mot Øysjøen, men ingen skilting.


Deler av stien var vrien å se, men merkingen var god de tre kilometerne til stikrysset der jeg kom opp fra Øysjøen.


Blåbær- og tyttebærlyng.


Annen lyng - som skjulte stien. Men det var blåmerker å følge.


Bekken mellom Sætertjenn (ved Bergesæter) og Puttjern. Kanskje heter bekken Puttbekken her også, siden den også renner ned til Puttjenn.?


Herlig lyd fra bekken som rant i lette stryk nedover skogen.


Autostrada ned mot Puttjenn.


Puttjenn, ett av over 200 vann i Nes jeg skal besøke på mitt neste "tur-prosjekt" (neste år?).


Der Puttbekken renner ut fra Puttjenn var det merket ned til Putten sag.


Her er info om saga og noen som jobbet det for 100 år siden.


Stien videre, enda en kilometer til stikrysset.


Noen steder hang disse gummiklossene med refleks. De var veldig godt synlige og et bra alternativ til maling på trestammene.


I slikt lyngterreng trenger man hjelp av merkingen.


Tilbake ved stikrysset, på toppen av bakken opp fra Dragsjøvegen og Øyvann. Behagelig avslutning de siste 800 meterne herfra.


Jeg har vært på disse stiene bare en gang tidligere, på løpetur med Mads Rimstad og Hilde Johansen i august 2013 (halvt år før hjerteoperasjonen). Da løp vi fra Auli kirke via Lærerinnestien langs de flotte vannene østover og til Udnessæter og tilbake, 38 kilometer. Men - vi bommet masse på stiene her inne, som antagelig var dårligere merket den gangen (?)

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar