mandag 16. mars 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #20 Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet


Det er en uke siden forrige tur, etter det har jeg vært på en vennetur til Edinburgh noen dager. Heldigvis er det fortsatt vårlig her hjemme. På dagens tur var det 4-6 varmegrader og 99,9% snøfritt.

Etter dagens tur er jeg oppe i 288 kilometer på "blåsti-prosjektet". En rask beregning viser at jeg antagelig trenger ca 45 turer totalt på alle blåstiene i Nes, dvs at jeg nå snart er halvveis og at det totalt blir ca 700 km.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #20
Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
17,6 km / 368 høydemeter / 3:25


Også i dagens turområde var alle blåløypene univerellt skiltet og merket (store skilt i løypekryss og blåmaling på trærne), så slik sett var det lett å finne fram. Spesielt partiet fra Torsonstusaga til Gørrtjenn var flott løpesti (selv om jer bare gikk i dag). Oppdaget en blåmerket sti som ikke sto på kartet, fra Tyrigravtjennet til Kjussæter - den må jeg sjekke på en senere tur.

Turen i dag ble på nesten 18 kilometer. Sliter fortsatt med litt uggen mage (mageforkjølelse?) og valgte å i dag, jogget bare noen lette partier. Ble sliten likevel. Etter fire dager i Edinburgh måtte jeg i 14 dagers obligatorisk hjemmekarantene pga Novid-19 viruset. Men, jeg har lov å gå tur - med avstand til folk - og det siste er ikke noe problem i Nes-terrenget. Jeg møtte én syklist i dag, ellers ingen!

Det er vårlig og flott her ved Vestre Badstua i nordenden av Dragsjøen. Turen i dag startet på parkeringa ved Dragsjøhytta.


Denne stien står ikke på kartet, men det er her terrengløpet Dragsjøen Rundt løper inn i skogen 500 meter etter start. 

Dette er bare en liten stistubb over til hovedløypa rundt Dragsjøen.

Hmmm, her kom jeg for langt sør på hovedløypa. Måtte snu.


Stien jeg kom opp ses til høyre, der skulle jeg tatt av skrått tilbake på hovedstien. Siden stien jeg kom opp var merket med Fallmyra var det rart det ikke var skiltet her også - siden det naturlige var å fortsette videre sørover.


Her er i alle fall stikrysset der stien går vestover mot Børsonstua.


Mye flott terreng. Det var snø her da jeg gikk stien første gang (tur #17).


Ved myra her landet piloten, mens flyet styrtet ved Brautertangen en drøy kilometer lengerv vest.


Jeg skal nå følge stien videre mot Børsonstua.


Smal sti, men en del blåmerking og greit å finne fram.


Men, det var tidvis vått og myrlendt.


Jeg har kommet over til Børsonstuvegen og ser tilbake den veien jeg kom.


Børsonstua.


Her ved Torsonstusaga tar en annen skogsbilvei av nordover (til venstre på bildet) mot Drognessæter.


Etter 2-300 meter langs veien (på motsatt side av der jagerflyet styrtet i 1964) tar blåstien av mot Drognessæter. 

Stien hele veien (6 km) sørover mot Gørrtjenn er nydelig "løpesti"... 


Typisk "Nes-terreng"


Fin "gammal-skog". Blir nok snart hogd ut?

I dette lille hogstfeltet var småskogen på vei opp...

Dette var den eneste jeg møtte på turen. En av kara i Fjellfoten Sykkelklubb, som jeg slo av en kort hyggelig prat med. Han kunne fortelle at denne og "hundeløypa"sør for Fjellfoten holdes farbare hver vinter selv når det er snø.


Akkurat denne stien var jo herlig også for syklister med stort sett jevn fin sti og få våte partier.


På knausen bortenfor dette skiltet, rett nord for Drognessæter, har det kansdkje vært utsikt i retning Dragsjøen en gang. Det var det ikke nå.

Det første som møtte meg på Drognessæter var dette badekaret - som nå var islagt. 


Drognessæter var en idyllisk fin plass. Hit kan man komme ved å  følge stien som jeg gjorde, eller skogsbilveien pr sykkel.


Skogsbilvegen kommer opp på baksiden av hytta.


Jeg skulle verken til Fjellfoten eller Tyrigravtjennet, men retningen stemmer.


Noe småkupert sørover mot Gorotjennet.


4-500 meter sør for Drognessæter treffer jeg på skogsbilveien som jeg skulle følge 50 meter.


Her går stien sørover mot Kjerkehøgda og Folvellsæter, men veien fortsatte noen hundre meter til i retning Tyrigravtjennet. 6 kilometer senere kom jeg tilbake hit.


Idylliske Skulaue (tjern) rett sør for stikrysset.


Fint og variert terreng videre.


Her har noen bygget en fin varde på haugen nird for stikrysset mot Kjerkehøgda.


Nei, jeg kom ikke tørt over her!


Her er det skilting i mange retninger. Jeg skal følge Klebersteinsleden mot Folvellsæter.


200 meter sørover kommer jeg til et nytt stikryss. Jeg følger Klebersteinsleden til venstre, og kommer senere tilbake igjen på den våtere stien.


Langs Klebersteinsleden varierte det mellom flott sti og partier med hogst, tynningshogst og vindfall. Noen steder var det litt vrien å se hvor stien gikk, men det var stort sett veldig bra merket.

Fint der det var fint...


Nå blir det verre... dette hogstfeltet henger nok sammen med det jeg tidligere så vest for Skardtjenn på en forrige tur.


Stien fortsetter rett bak disse vindfallene.... det ble selvsagt en omvei!


Siste biten mot Folvellsæter var fin.

Framme ved Folvellsæter og Klebersteinsgruvene ser det slik ut den veien jeg kom.


Herfra skal jeg vestover mot Gørrtjenn.


Folvellsæter har sett bedre dager. Uten vedlikehold blir nok ikke denne veldig mye eldre.


100-150 meter vest for Folvellsæter deler stien seg, sørover mot Tresjøene der jeg gikk på forrige tur, og vestover mot Gørrtjenn dit jeg skulle i dag.


Det var småkupert og mest fin sti over haugen mot Gørrtjenn.


Her kommer jeg ned til Gørrtjennvegen.


Gørrtjenn lå 50 meter sør for veien. Jeg hadde fått noe søl på objerktivet som gjør at de fleste bildene har en lys flekk, irriterende.


Her var det mye å velge mellom, på velteplassen i nordenden av Gørrtjenn. På kartet er det blå-sti bare til Vaskesjøen, men ikke til Storlifjella. Spent på om det er blå-sti der også, det finner jeg ut på en senere tur.


Fra velteplassen tar blåstien av nordover, litt vest for skiløypa.


Fin sti som fulgte et hogstslep.


Men en del våte partier...

Her er jeg tilbake ved der Klebersteinsleden går til Folvellsæter.


Her skal jeg også fortsette tilbake den veien jeg kom en snau time tidligere.


Tilbake ved "Drognessætervegen" - som jeg skulle følge 150 meter østover til enden på veien.


Dagens eneste vinterbilde- Det er tydelig at sola ikke kom skikkelig til her i enden av veien - ved den gamle gapahuken.


Litt rufsete sti videre. Her skal jeg ikke rett fram, stien tar av til venstre, noe jeg helt tilfeldig la merke til (så et blåmerke).


Stikrysset sett nedenfra, det var skjult av vindfall.


Grei merking, men rufsete terreng nedover mot Tyrigravtjennet.


Det er lute skrenter i Nes-terrenget, men her er en sjelden variant.


Tyrigravtjennet - et fint turmål.


En sliten hytte ved Tyrigravtjennet.


Jeg måtte konsentrere meg ekstra for å følge stien videre. Det er nok ikke mye trafikk her.


Det er tegnet inn en sti fra Tyrigravtjennet mot Kjussæter, men på kartet er den ikke merket som blå-sti. Den må jeg sjekke på en senere tur, og kanskje er den tørrere og mindre rufsete enn stien jeg fulgte herfra mot Dragsjøen.


Det var ikke bare rufsete og vått, her er det jo fint, men stien var ikke veldig tydelig å følge. Blåmerkingen var også ganske gammel i dette området.


Det var mange våte partier den siste kilometeren nedover mot Dragsjøvegen.


De siste 300 meterne mot Dragsjøvegen var over et hogstfelt av verste klasse, helt ødelagt av mange kjørespor.


Der stien kom ned fra Tyrigravtjennet går Dragsjøen Rundt-løypa inn på motsatt side av veien.


Godt preparert sti nedover mot Dragsjøen.


Her kommer "gamleløypa" inn fra venstre - den jeg skulle følge nå.


Det er 5-600 meter "teknisk" sti og noen våte partier, men jeg syntes det var dumt de droppet dette morsomme partiet fra terrengløpet "Dragsjøen Rundt", akkurat som de droppet de første 500 meterne gjennom skogen fra start.


Her kommer "gamleløypa" ut på Dragsjøvegen 400 meter nord for der nyløypa kommer ut. Jeg tipper turgåere flest går gamleløypa.


50 meter lenger nord tar Dragsjøen Rundt-løypa av til venstre. I dag skal jeg bare følge veien tilbake til Dragsjøhytta.


Det hogges mye for tiden...


...og hogsten må fram.... bortsett fra de dype kjøresporene blir jo hogstfeltene fine turområder etter noen år - og deretter i veldig mange år etter det igjen. 


Tynningshogt må også til for å pleie skogen, jeg er derimot glad jeg ikke skulle innover her!


Tre kilometer på grusvei er ikke så veldig spennende, men det hjelper å se Dragsjøen i mange partier.

Jeg ble overraskende sliten på slutten av turen i dag. Kanskje henger det sammen med at jeg "glemte" å spise lunch... og magen rumlet allerede etter 500 meter på tur, det var jo 4 timer siden frokost. På disse "korte" turene har jeg verken med mat eller drikke.


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar