søndag 26. januar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #07 Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Nok en dag med flott turvær. Ikke sol i dag, men 3 varmegrader og fortsatt snøfritt i skogen. Turen i dag var lenger enn de tidligere i "blåstiprosjektet" mitt, og mer kupert - men vinterformen blir jo gradvis bedre med disse fine turene.

Det går med tid til både å orientere meg og ta bilder, så jeg må jogge 70-80% av tiden for å klare 6 km i timen. I praksis betyr det at jeg jogger der det er flatt og nedoverbakke, og går i motbakker og der underlaget er ekstra lurvete.

I dag husket jeg å legge i en hælpute (gel) i høyre piggsko, og dermed slapp jeg smerter fra hælen, det var en stor opptur.

Store deler av turen gikk i flott furuterreng på smale, men fine stier. Moderat med hogst på dagens tur, og få problemer med merkingen (les; med å finne fram).

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #07
Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
17,7 km / 546 høydemeter / 3:05Ved Vindmyrhøgda ble jeg lurt av en ny løype, og ved Mørkholtet løp jeg 2 km feil (mot Folbergsætra i stedet for Røsåsen.


Jeg skulle starte turen fra Nordre Auli Gård ved Vennevålvegen, og parkerte ved Auli Mølle der en del endre turgåere også hadde parkert. Det betød et kilometer på Rakeievegen (asfalt) før jeg kom til blåstien.


Hadde det ikke vært for skiltingen og kartet hadde jeg aldri tråkket over jordene her ved Nordre Auli. Det var ikke antydning til sti, og dyrket mark skal man jo ikke gå over.


Det er kjekt med slike kart ved de ulike utgangspunktene for turer og i sentrale stikryss i marka.


Joda, det var et blåmerke midt på jordet.


Opp der et sted skal stien gå.


Yess, der er både sti og merking.


Litt småbratt oppover lia, men lett å følge stien.


En liten avstikker mot utsikten på Knatten.


Nåja, fin turmål, men ingen voldsom utsikt.


Litt forbi avstikkeren til Knatten tar stien opp mot Aulihøgda av mot venstre. Den andre stien skulle jeg komme tilbake på nesten tre timer senere.


Sma, men tydelig sti i slak motbakke.


I kanten av hogstfeltet, men stien har gått klar.


Aulihøgda.

Hogst i øst og vest... 


Holmenvegen, dit skal jeg. Bildet er tatt den vegen jeg kom fra. Jeg skal ned lia igjen, en kilometer nord for der jeg gikk opp.


Hogst, men greit å følge stien. Den nordre av de to på kartet.


Det var fine partier nedenfor hogsten.


Her krysser stien jordene mellom skogen og Rokkebekken. Heller ikke her var det synlig tråkk over jordet. Det er kanskje annerledes sommerstid, vi kan jo ikke tråkke i åker'n (?).


Liten flom ved Rokkebekken, men isen bar lille meg...


Kjerrevegen mellom bekken og Holmenvegen.


I krysset ved Holmenvegen er det mulig å parkere en bil eller to uten å sperre for eventuelle traktorer.


Ny tur over bekken, fortsatt tørr (nesten) på bena.


Jeg kom ut av skogen litt til venstre (nord) for dette skiltet, stolpene med blåmerking er kanskje til markering over jordet (?) Stien mer rett på Aulihøgda følger jordekanten 50 meter før den tar av oppover lia.

 
Koselig skilt i starten av stien, men ingen blåmerking her - selv om den er blåsti på kartet.


Det var greit å finne fram på en tydelig sti.


Kryssing av slike kjørespor ble det mange av i løpet av turen. Gjelder samme regler her som nærmere Oslo, at dette skal pyntes på når hogsten er over...?


Lett å se stien gjennom hogstfeltet opp mor Auliåsen også.


Toppen for 2. gang på turen, nå fra vestsiden.

Stien videre, østover retning Røsåsen.


Litt klatring over kjørespor...


...men mest av alt flott sti.


Tydelig merking i hogstfeltet over mot Gørrtjennmyra.


Stien krysser søndre del av Gørrtjennmyra. Med fortsatt frost i myra er det is og fast underlag - lettere enn dette blir det aldri å passerer myrene.


Stikryss i sørøstre del av Gørrtjennmyra. Jeg skal til høyre, et par hundre meter til neste kryss der stien "min" tar av østover mot Vindmyra.


På høyden mellom Gørrtjennmyra og  Vindmyra skal jeg ta av nordover retning Slolia.


Det var fint langs høyderyggen mot Vindmyrhøgda. 


Fin mosebunn....


2-300 meter sør for Vindmyrhøgda kom jeg til dette krysset der det var en sti for mye. Det fant jeg ut av litt senere. Jeg skulle nå ned til Gørrtjennet for å få med den korte tverrløypa.


Ved Gørrtjennet tok jeg stien nordover langs vannet


Nord for vannet følger stien Gørrtjennbekken i et liten bekkedal.


Litt vått noen steder, her var det ikke frost i bakken, så nå ble jeg definitivt våt og kald på bena.


Oii, hva nå - hvor er stien.


Litt innpå feltet så jeg et blåmerke langt der framme, da ble jeg så glad at jeg 5 meter senere gikk på snørra. Var mer opptatt av merkinga enn å se hvor jeg tråkket.


Her kommer jeg til Marihølet, enden av Holmenvegen.


Her er det tømmerslep og tømmer over alt.


Her går stien, eller?


Jeg hadde registrert den andre blåstien over Vindmyrhøgda, men var litt forvirret - siden det ikke stemte med kartet. Fortsatte litt på hogstveien nordover.


Det tar heldigvis stien av fra den gjørmete veien.


Her er jeg i svingen på blåstien sør for Knøllmyra. Jeg fortsatte litt fram - til myra, og trodde jeg var ved Langholmyra litt lenger øst. Jeg tok samme vei tilbake til velteplassen ved enden av Holmenvegen.


Det var skiltet her mot det jeg trodde var toppen av Vindmyrhøgda, men som var en umerket gammel sti/hogstvei på vestsiden av toppen. Den manglende runden over toppen på Vindmyrhøgda og via Langholmyra får jeg ta med på neste tur.


Jeg er tilbake ved bålplassen ved Gørrtjennmyra, og skal nå litt sør til der stien tar av mot Vindmyra - nok en gang.


Denne gangen skal jeg rett fram og ikke til venstre i krysset på toppen.


Det er fin og tydelig sti gjennom det svære hogstfeltet mellom Naturreservatene (Vindmyra og Hvitmåsan).


Noen "frøbusker" står igjen, men denne har nok gitt opp en dag med kraftig vind.


Portromsdalen. Jeg skal følge stien i retning Røsåsen.


Naturens eget kunstverk, i et kjørespor.


Is og tele i bakken i sørenden av Vindmyra. Lett å komme fram.


Drømmeterreng langs Vindmyra.


Vindmyra er et av to små Naturreservat i området. Det andre er Hvitmåsan en kilometer lenger sør.


Øst for Vindmyra deler stien seg, jeg skal til høyre, østover.


Nybygd klopp. Synes jeg så på facebook at stifinnergruppa til Nes Turlag opparbeidet denne nå etter nyttåpr.


Stien krysser Mørkholtvegen, og fortsetter på andre siden mot Røsåsen, og en annen sti mot Mørkholtet, dit jeg skal.


Stien var ikke så tydelig i et område med en del tynningshogst, men det var en del blåmerker og greit å finne fram.


Mørkholtet, herfra går det stier i seks retninger.


Jeg skulle oppover i retning Røsåsen, den stien jeg også fulgte 8. januar. Men, jeg så på en annen tur at det gikk en sti nordover også fra utkanten av tunet, og valgte den. Det var dumt.


Selv om det var marginal stigning fulgte jeg stien mot Folbergsætra en hel kilometer (til Flakabumyra) før alarmen ringte. Hadde jeg sovnet???


Jaja, stien tilbake var like lang og like fin - og med de voldsomste blåmerkene jeg har sett på turene hittil.


Det var dette skiltet jeg ikke så. Dvs, jeg så skiltet fra baksiden, men var helt sikker på at det sto Røsåsen. Stien er feiltegnet på kartet i krysset her. Synes når går jeg forstørrer kartet.


Det var fobi dette uthuset nord for hovedhuset på Mørkholtet jeg skulle følge. Det visst jeg egentlig.... 


Mye brukt sti mellom Mørkholtet og Røsåsen.


Bratt var det heller ikke.


Noen hundre meter før Røsåsen skulle jeg til venstre, ned den brattere blåstien mot Mørkholtvegen, der jeg gikk opp mot Mørkholtet.

Både merkingen og stien var tydelig.


Den nederste delen av stien tydet på at det her har gått en gammel kløvvei, delvis oppbygd.


Her kom jeg ned til Mørkholtvegen


På andre stien er stien jeg kom vestfra - fra Vindmyra - men også en sti nordover mot Slolia.


Fin sti gjennom ungskogen - jeg skulle følge stien nordover til der den tredje blåstien kom ned fra Røsåsen - nedenfor "Kongsgården".


Åpent landskap, uthogd for en del år siden.


Vendepunktet i dag, både stien nordover og østover skal jeg følge på en senere tur.


Litt tilbake igjen, og det gikk en sti på skrå over mot stien til Vindmyra.


Her kommer jeg til stikrysset øst for vindmyra der jeg var 45-50 minutter tidligere.


Tilbake i Portromsdalen. Begynner å bli kjent her nå. Fortsatt skal jeg følge samme vei jeg kom tidligere.


Jeg har passert sørenden av Gørrtjernmyra, og følger den flotte blåstien sørover mot Hvitmåsan og løypekrysset ved Aulikastet.


Aulikastet, jeg skal følge stien mot Auli Mølle et lite stykke (denne stien ned lia var jeg på for tre dager siden).

Her tar stien av vestover mot Auligårdene... der jeg kom opp. Jeg skal ned samme lia.


Fin sti her sør for Aulihøgda.


Stien er god opparbeidet gjennom småskogen


Skiltet her mot Auli-gårdene peker mot den søndre stien som er tegnet inn på kartet.


Stien var så vidt synlig, men ikke blåmerket.


...eller...?


Da er jeg inne på hovedstien mellom Aulihøgda og Auli-gårdene/Vennevål


Nordre Auli gård. Dette er altså et annet Auli enn det som ligger ved Rånåsfoss lenger sør i bygda.


Bare èn bil igjen på parkeringsplassen ved Auli Mølle.


Dammen ved mølla.

Rattet til vanninntaket inn til mølla.


Det er bygd bro over damkrona mellom mølla og dammen.


Turen i dag gikk veldig fint, og jeg har tro på to nye turer neste uke. Det er ikke meldt snø de neste 10 dagene. På de 7 turene hittil har det blitt 101 kilometer - kanskje 10-15% av Nes-totalen (?)

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01 08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02 10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03 16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04 19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05 21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06 23.01. Sagstusjøen vest

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar