mandag 30. mars 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #26 Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen


Jeg var en gang for 20-25 år siden kjent i skogene her etter utallige turer med o-kart. Nå kjente jeg meg bare sporadisk igjen på detaljene, men i grove trekk er jeg jo kjent her.

Bare 2 varmegrader, men at det var vindstille gjorde det til en varmere tur enn de 2-3 forrige. Selv om det var mandag møtte jeg noen folk på tur...Etter dagens tur er jeg oppe i 397 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og nå forflytter jeg meg til et nytt område. Har igjen Auli, Hvam, Neskollen, Vormsund, Oppaker, Skogbygda, Fenstad og Brårud - totalt 25 turer (?).

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #26
Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
12,7 km / 340 høydemeter / 2:35

Den vestre løypa fra skytebanen til Finnholtsjøen var godt merket, mens den nordre bare stedvis var merket. Her hang jeg opp noen blå bånd i det nye store hogstområdet. Fra Mordermyra var det også greit merket vestover mot åsen, mens det egentlig bare var Lærerinnestien som var godt merket på runden (mellom Fallet og Mysmerstolen). Jeg hang opp noen blå bånd på de andre stiene der. Det var overraskende få skiltede  løypekryss.

Bilde tatt i dårlig lys av kartet som viser at jeg nå har vært på alt av blåstier og litt til i disse områdene øst og sør for Årnes. To turer ved Rakeie lenger sørøst er ikke på kartet. 26 turer siden 8. januar. 397 km, 8.563 høydemeter og en hel del timer.

Jeg parkerte ved den nederste av skytebanene på Haga, lerduebanen til Udnes JFF. Jeg har vært på alt av stier i området tidligere, men visste ikke hvem av dem som var merket. Nå etterpå forstår jeg at den blåstien som er tegnet inn på kartet kommer ut her bilen står, en løype som er uaktuell når det er skyting her.


Jeg gikk 200 meter innover Finnholtsjøvegen til parkeringa nedenfor Skytterkollen, skytebanen til Haga Skytterlag.

 Der fulgte jeg skiløypa innover. Allerede i første sving tar stien (ikke merket) opp til venstre, men det så jeg ikke før jeg var tilbake over to timer senere.


Ytterligere 2.300 hundre meter senere tar den søndre av de to blåstiene mot Finnholtsjøen av fra veien. Der er det skiltet til Finnholtsjøen.


Stien følger lysløypa i starten.


Ganske snart støter man på denne liren like ved løypa. Hva det har vært her fant jeg ikke ut. Naturbarnehage, leir av et eller annet slag. Det som er sikkert er at de ikke har ryddet etter seg.


Det var litt av hvert av nesten falleferdige installasjoner her.


Like etter "leiren" deler blåstien og skiløypa lag. Skiløypa tar til høyre og krysser Finnholtsjøvegen i retning Mordermyra og Falltjennet.


Her krysser den brede stien en hogstvei i furuskogen...

Snart er det "normal" bredde på stien.


I kanten av et eldre hogstfelt...


Men mye flott sti på denne søndre stien.


Her har hogstfeltet blitt noen år, og småskogen kommer opp. Da er plutselig hogstfeltene hyggelige lysninger...


Etter nesten 3 km kommer stien til Finnholtsjøvegen - bare 3-400 meter fra nordenden av vannet.


Jeg skal litt tilbake på veien, i den retningen jeg kom fra. Fra denne kanten er stien jeg kom lett å se, men fra motsatt kant er den lett å overse siden det ikke er noe skilt her.


Etter 2-300 på grusveien kommer jeg til Mordermyra. Her skal det gå en blåsti over mot Lærerinnestien lenger vest.


De gamle skiltene pekte ut retningen på skiløyper, og pila mot Auli kirke passet bra - det var den av "stiene" som gikk rett vekk fra veien.


Fint og tørt i gresstuene, men foreløpig ingen merking.


Når jeg kommer ut på den åpne delen av Mordermyra, ser jeg også blåmerking til høyre.


Litt rart at det ikke var et par merker nærmere veien, men okkesom - jeg fant fram.


Når det er tørt og delvis tele i myra - som nå - kan man bare ga langs hele myra, men blåstien som er garantert tørr går over den lille åsryggen vest for myra.


Det var flott over ryggen, bra merket og tydelig sti.


Her er jeg tilbake i Mordermyra, nå i søndre ende.


Fra Mordermyra går stien slakt oppover nesten en kilometer i et lite dalsøkk - i selskap med en bekk - i det som nok også er skitraséen.


Hvis du kommer på ski andre veien,; dukk!


Når jeg kom på høyden var det litt verre å se stien noen steder, men det var greit blåmerket.


Fint siste partiet inn mot stikrysset.


Her er det en delvis slitt pil som viser til den stien jeg nettopp kom. Ser du ikke denne (f.eks. dersom du kommer nordfra), så ser du heller ikke stien. Det var ikke skiltet, og heller ingen merker å se fra stikrysset.


Jeg skal nå på en runde som jeg måtte avbryte på tur #23 (fant ikke sti og snart mørkt). Jeg tok sørover fra stikrysset og her på hløyden var stien godt synlig og godt merket.


Et par hundre meter fra stikrysset lå denne gapahuken.


Godt synlig og merket sti videre.


Men, når jeg kom til ungskogen i det gamle hogstfeltet ble det verre.


Noen steder var stien ganske tydelig.


Andre steder var den vanskelig å følge, så jeg bidro med noen blå bånd i dette partiet.


Her er stedet der jeg gikk feil på tur #23. Jeg kom fra andre kanten, og så ikke den umerkede smale stien som tok av til høyre - og fortsatte rett fram. Jeg spanderte to blå bånd her...


Stien videre var vekselvis synlig og mindre synlig, men fulgte noen tydelige spor etter hogstmaskiner.


Her ble det et merke til. Det er litt rart at det er godt merket i to ender - og ikke over hogstfeltet som må være 5-10 år gammelt. Jeg tolker det som at blåmerkene er fra før hogsten - og at der ikke en piffet opp etterpå.


Så er det merket igjen, siste bakken ned mot Lærerinnestien.


Her kommer stien (hogstveien) ned til Lærerinnestien. Ingen skilting her heller, eller synlig blåmerke - så jeg hang opp to bånd litt inn på stien nordover.


Lærerinnestien er mye brukt - og veldig godt merket. Jeg skulle nå følge den 1,5 kilometer bort til stikrysset ved Mysmerstolen.


Solid byggverk, utrolig hva man klarer om man er flittige og mange nok.


Jeg nærmer meg brannområdet som tok med seg noen hundre mål skog her en kilometer fra Falltjennet. (sommeren 2018)


Robert (33) døde under slukningarbeidet (hadde hjertefeil han ikke visste om) - derfor denne minnesteinen inntil Lærerinnestien.


Utbrent skog, men det vokser snart til igjen. Akkurat nå er det forresten veldig tørt i skogen - og egentlig uegnet for bålbrenning.


En av skogens parabolantenner.


Ved Mysmerstolen i bakgrunnen er det et stikryss som ikke står på kartet, men der er det skiltet videre mot Auli kirke.

50 meter øst for Mysmerstolen ligget et annet, nesten usynlig, og ikke merket stikryss.
Jeg snurret blått bånd rundt ei furu litt inn på stien. Ser du godt etter kan du se det på bildet.


Det er flott smal sti over det drenerte myrområdet nordover her.


Jeg hang opp noen bånd for å bekrefte at man var på blåstien.


Mindre furu og mer blandingskog mellom myra og høyden som jeg bare kaller 240-høyden (moh i følge kartet).


Jeg gikk motsatt vei på tur #23, og savnet da skilting eller blåmerking her i stikrysset - som ikke er lett å se (nå kom jeg opp fra høyre). I høyre bildekant kan du skimtet blått hånd jeg hang opp.


Stien sørover er merket her på høyden.


Og ja, jeg gikk forbi stikrysset der jeg kom opp fra Mordermyra litt tidligere. Fra søndre kant kan man skimte den blå pila.


Jeg hang opp to små blå bånd, i tilfelle noen kaster blikket den veien. Da gikk turen de to kilometerne tilbake til Mordermyra og Finnholtsjøvegen igjen.


På forrige tur fulgte jeg veien østover her hvor løypa langs vestsiden av Finnholtsjøen kommer opp. Nå valgte jeg blåstien som går parallelt med veien 4-500 meter. 


Det var skiltet opp hytteveien.


I svingen like etter går stien rett fram.Hmmmm....

Stien fortsetter bortenfor kjøresporene...


Hal i og dra! Dette ekteparet samlet inn vinterved til hytta de hadde i nærheten. Det ser tungt ut, og det var tungt. Jeg slo av en prat, men tilbød meg ikke å hjelpe til... må jo holde avstand i disse Korona-tider.


Kanskje holde de på ennå?


Stien krysser veien der skiløypene går ned til og over vannet.


Stenrsud, det passer bra. Det var der jeg startet forrige tur - og den stien skal jeg følge til ut i det svære hogstfeltet.


Idyllisk ved vannet for de som har hytter her. Det er ikke noe hyttefelt, bare noen sporadiske hytter.


Stien kommer opp mot veien igjen, der hvor tømmerstablene og hogstmaskinene dominerer.


Stien krysser rett over veien...


... og rett ut i hogstfeltet (her et blikk til siden). Stien var tydelig markert i denne første delen (som den er hele veien til Stensrud).


Se her ja. For to dager siden lå disse skiltene på bakken - og var fetet til en tørr og knekt stolpe. Nå har noen vært her og satt opp igjen skiltet på en solid stolpe. Jeg hadde planlagt å reise opp skiltet på et eller annet vis, men det trengte jeg altså ikke. 


Skiltet sett fra litt avstand, jeg skal til venstre retning Haga Skytebane.


Ingen merking å se, men i startet var stien tydelig.


Så ble det verre et langt parti i det nye enorme hogstområdet. Stien går rett fram her...


Noen steder kunne jeg se stien, noen steder måtte jeg leite en del.


Jeg satte opp noen merker over hogstområdet.


Det var mye kjørespor, så det ble litt virring fram og tilbake for å finne stien - eller det som hadde vært sti.


Litt opp i lia møtte jeg på denne tømmerlasteren som var i full jobb med å frakte tømmer bort til slogsbilveien. Han stoppet motoren da jeg kom, jeg tenkte han bare var høflig og ville markere at jeg trygt kunne passere. Eller kanskje han trodde jeg ville klare på hogsten.... (det gjør jeg jo ikke, slik er det med skog og skogsdrift).


Det fulgte et  parti med gammalskog - og ganske sporadisk merking.


Sølvila, den besøkte jeg på forrige tur, fra andre kanten - stien over mot Stensrud.


Dette gamle blåmerket var det siste jeg så på lenge.


Store deler av stien over høyden her mot skytebanen gåt i et enormt litt eldre hogstfelt.

Stien var grei å følge, selv om den ikke var merket. Kun ett sted var jeg i tvil, der hang jeg opp et blått bånd når jeg fant ut av det.


Etter høyeste punkt gikk stien stor sett i kanten av hogstfeltet.


Dette henger oppe hele tiden gjetter jeg. Der er ikke skyting mandager i følge en plakat ved lerduebanen, så i dag skulle dette vært nede!


Det ble en del ekstra tråkk og stier når jeg nærmet meg skytebanen, og her traff jeg plutselig restene av et blåmerke igjen. Rett nedenfor her deler stien seg, og selv om retningen ikke stemte helt tok jeg den tydeligste stien ned lia til venstre.


Da kom jeg ut på  skiløypa her, i svingen like ved der jeg startet dagens tur. Planen var opprinnelig å gå opp her, altså runden omvendt vei. Akkurat her ned mot skiløypa er det vanskelig å se stien nedenfra, selv om den er veldig tydelig litt inn i skogen. 


Stien går altså inn til venstre i svingen her - men er ikke skiltet eller blåmerket. Det er kanskje fordi stien egentlig går inn fra der jeg parkerte - og på baksiden av skytebanen, men det var det heller ikke skilting eller merking - og den stidelen er jo ikke aktuell når lerduebanen er i bruk.


Dette var altså siste turen i Haga- og Dragsjøterrenget, 12 turer totalt. Nå er det bare en tur på Auli/Rånåsfoss og en tur på Årnes igjen på denne siden av Glomma.


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen