onsdag 26. februar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #15 Dragsjøhytta - Årnes


I dag var det klart for et nytt område i blåstiprosjektet mitt. Nå blir det 8-10 turer i området ved Dragsjøen og vestover mot Haga. De fire første med utgangspunkt fra Dragsjøhytta, og turen i dag gikk helt nedom bebyggelsen i Årnes.

Formen er litt lurvete, men det ble mer jogging enn gåing likevel. Etter dagens tur er jeg oppe i 214 kilometer på "blåstier" og litt til.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #15
Dragsjøhytta - Årnes
14,8 km / 184 høydemeter / 2:15

Selv om dette er tett på bebyggelsen i Årnes er mange av de merkede stiene lite brukt. Jeg møtte masse folk på tur, men alle unntatt tre var på lysløypa. Jeg kom også innom tre blåmerkede stipartier utover de som var merket på kartet.Det var en fin dag for turgåing, med sol og 2-3 minusgrader, og helt snøfritt terreng. Jeg parkerte ved Dragsjøhytta og startet med en liten avstikker til sørenden av Veslesjøen.

Langs Dragsjøvegen i lia over Veslesjøen - 3-400 meter fra Dragsjøhytta -  er det satt opp info-plakat om Vannskibakken som lå her på 70-tallet. Jeg skulle sjekke om stien ned herfra gikk rundt vannet.


Fin sti ned til Veslesjøen, men der nede var det ingen sti nordover i det halvbratte terrenget langs vannet. Da vet jeg det.


Her ved Dragsjøen har jeg vært mye de 30 årene jeg har bodd i Nes, på o-løp, turorientering, stolpejakt, deltagelse i  Dragsjøen Rundt, treningsturer osv...


Turen starter nedover lysløypa retning Årnes, en flott og veldig mye brukt turvei.


Da lysløypa ble kraftig oppgradert for noen år siden ble deler av lysstolpene sponser av bedrifter, foreninger og enkeltpersoner. Denne stolpen er støttet av Erik Sogn som er leder for Nes O-lags turorientering.

En av mange rasteplasser langs turveien.


Voiefallet, ei lita kneik med en morsom historie om frøken Voie.


Der bakkene blir litt brattere nedover mot Årnes ligger en av Nes Turlags flotte gapahuker.


Her er alt tilrettelagt  for en fin rast og bål (de tider på året det er tillatt).

På baksiden av gapahuken går en blåsti østover mot nordenden av Veslesjøen.


Vestover fra gapahuken går det en blåsti over til lysløypa mellom Fjellfoten og Dragsjøen, og nordover i terrenget mot Årnes. 

2-300 meter fra gapahuken tok jeg av en blåmerket sti til høyre, altså nordover. Herlig terreng, men det var noe som ikke stemte.


Plutselig var jeg nede på lysløypa igjen, dette viste seg å være en løype som kuttet utenom gapahuken på toppen. Stien står ikke på kartet.


Her er jeg tilbake på løypa fra gapahuken - og 50 meter bortenfor der den nye (?) blåstien gikk ned var stikrysset jeg egentlig var på vei til.


Til venstre går stien mot Dragsjøen...


Til høyre (egentlig rett fram) gikk stien mot skytebanen ved Fjellfoten og bebyggelsen i Årnes.

Jeg fulgte blåmerking, men på et eller annet tidspunkt hadde jeg misset av stien svingte vekk frastien jeg fulgte.


Plutselig var jeg ned på Mogrendvegen mellom skytebanen og Torsonstusaga. Det var bare å snu.


Her bommer jeg. Uten skilting tar plutselig blåmerkingen av til høyre på en mye mindre sti.

Løypa ellers var bra blåmerket.


I dette flate området med den del raviner er det mye gammel skog.


Her tar blåløypa brått til høyre en gang til.


Til venstre lå skytebanen, som også kan være utgangspunkt for turer.
  
Flatt og lett å løpe i glissen gammalskog.


Her krysser jeg kjerreveien mellom Øvre Hagavei og Høyby.


Enda flatere og finere.. 


Her ved jordene langs Øvre Hagavei surret jeg meg til venstre mot veien, siden jeg ikke så noe blåmerke. Når jeg kom tilbake så jeg merkingen - rett fram, mellom jordet og skogen.


Her går stien ved siden av en lang ravinedal som nå var totalt uthogd.Det var bra ryddet og lett å komme fram i hogsten.


Her var det tett skog sist jeg var her - men det er mange år siden.


Hit, men ikke lenger, var det hogd, og stien fortsatte i skogen.


Lite brukt sti, men lysløypa går jo parallelt bare 100-200 meter unna.


Kryssing av en ravinedal.


Det var stier og kjørespor i massevis, men lett å følge blåmerkingen.


Nesten parkterreng...


Stien ender i et jorde, der man åpenbart får lov å tråkke rett over til parkeringsplassen innerst i Gamlevegen.


Sett fra andre kanten, ved den lille parkeringsplassen der lysløypa går inn ved siden av oppslagstavla. Løypa jeg kom tar av ved stolpen uten skilt i høyre kant. Med skilting her hadde kanskje flere valgt stien i stedet for turveien.

Turkartet viser blåsti på turveioen videre ned til barnehagen ved Svarverudvegen,  

Mest skiløypeskilt, men ingen snø. Her ser vi også forskjellen på de ordinære turskiltenje og de små skiltene til turlagets stifinnergruppe. Det er lett å overse de små skiltene, men gjengen gjør en super jobb med merking  og skilting av stier.


Ingen fysisk merking, men turkartet sendte meg gjennom det nye boligområdet ved Drognes.


I svingen på Grønbakken (boligvei) var det oppslag og merking. Helt supert bare man finner fram hit.

Blåstien fulgte jordekanten.


Deretter traktorvei over jordet. Dette er en del av "Fjukrunden"


Det jeg ikke visste var at det gikk en parallell sti innenfor skoggrensen her, det fant jeg ut når jeg møtte en kjenning.


Mr Raumnes & Årnes Friidrett, Rolf Barbakken, var også ute på treningstur. Han så jeg kom løpende og ventet for å slå av en prat. Han var også gjennom en bypassoperasjon omtrent samtidig med meg (2014), men han var ikke fornøyd med formen. Kanskje han bare hadde for store forventninger, vi er jo gamle... Han fortsatte tvers over jordet langs kraftlinja, mens jeg klødde meg litt i hodet fordi det var en blåsti mer der enn jeg hadde ventet.

Når man først har merket sti hit, er det logisk at det også er merket rett fram (sørover) retning Dragsjøhytta. Jeg startet med å sjekke den 7-800 meter lange stien tur/retur.


Det er ikke blåmerket på kartet, men fint merket i terrenget. 


Her kommer jeg til lysløypa - men skal tilbake for å fullføre Fjukrunden.


For ca 10 år siden løp jeg med o-kart og leita opp småstiene i dette området. Det var ikke lett, etter tynningshogst og uten merking. Nå er stien tydelig og fin.

Da er jeg tilbake ved kraftlinja. Stien fortsetter helt over til lysløypa, men den blåmerkede Fjukrunden tar av halvveis. Stikrysset på bildet, like etter jordekanten, er ikke på kartet.


Blåstien svingte av fra kraftlinja, og nedom en ravinedal som jeg fulgte visere.


Åpent fint skogterreng.

På et stort hogstfelt var det spor etter masse aktivitet. Jeg vet foreløpig ikke hva. På flyfoto til Google Maps ser det ut som at det er kjørt med terrengbiler her.

Det var kanskje skog her da gapahuken, huska og de andre tingene ble satt opp (?)


Ravina  var helt uthogd...


Og plassen minnet mest om en beitemark i skogen.

Etter hogstfeltet var det kort vei bort til lysløypa og parkeringa innerst i Gamlevegen.


Slik ser løypekrysset ut på vei mot Dragsjløhytta.


Jeg fulgte lysløypa / turveien sørover retning Dragsgøhytta. Her er jeg ved kraftlinja der stien går østøver mot jordene jeg var på tidligere.


En av mange fine  turbenker som Nes Turlag har bidratt med.


Det er flott å gå og løp innover mot Dragsjøen. Her møter jeg mye folk de gangene jeg er her.


Litt pussig at turlaget som bygger så flotte benker, gapahuker og klopper, lager så små skilt.


Litt opp i de slakke bakkene passerer jeg veien inn mot bebyggelsen på Høyby.


7-800 meter etter Høybykrysset kom jeg til stien jeg var på to timer tidligere. Nå visste jeg om den, og fulgte den nok en gang.


Herlig terreng!


Her tok jeg til høyre to timer tidligere, nå skal jeg til venstre mot lysløypa fra Fjellfoten.


Flott og tørr sti i starten.


Fint var det også langs Steindalsmyra.


Lengst sør i Steindalsmyra - der stien svinger østover - var det noen våte partier og en del hogst.


Her kommer jeg til lysløypa mellom Fjellfoten og Dragsjøhytta, det er ca 1,5 km fra der jeg tok av fra lysløypa mot Årnes.


Skiltingen her (tilbake den veien jeg kom) var av den standardiserte typen.


Like sør for stikrysset kom jeg til den nye gapahuken, der turlaget ganske nylig fikk laget bord, klargjort ved mv.  


Det er altså gapahuker ganske nær Dragsjøhytta langs begge lysløypetraséene.


Det nye fine bordet.


Det er flott furuterreng over Finnmyra, noen hundre meter før Dragsjøhytta.


Med Dragsjøhytta i sikte.


Dersom jeg hadde hatt overflod av krefter kunne jeg lagt inn litt styrketrening i parken ved siden av hytta. Jeg følte det var nok med dagens 15 km, en uke etter forrige joggetur.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar