tirsdag 21. januar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #05 Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - HøgåsenI dag skulle jeg innom resten av blåstiene på kartet mellom Sagstusjøen og Langvasslia i blåstiprosjektet mitt, pluss sjekke av et par nye stier som ikke står på kartet. Jeg er inne i en treukers jobbeperiode, så det begrenser seg til +/- 2-timersturer disse ukene.

Vårværet fortsetter, i dag var det lettskyet vær og +/- 5 varmegrader og totalt vindstille. Jeg feiget ut og brukte piggskoa i dag også, selv om jeg har fått vondt i høyre hæl av all piggskoløpinga. Heldigvis var dagsformen bedre i dag enn på forrige tur for to dager siden -men det ble litt stakkato løping med den vonde hælen.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #05
Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen 
14,0 km / 268 høydemeter / 2:15


Den nye blåstien sør for Mørkholtet og Nilsstua tegnet jeg litt feil etter forrige tur, men nå er det riktigere. Jeg fikk også sjekket at den inntegnede blåstien mellom Danseberget (ved Høgåsen) og Storlia ikke eksisterer lenger.Turen startet fra en velteplass ved Trangsrudvegen 500 meter øst for Trinborg. Her har jeg gjort unna den første av to åpningskilometere på veg - og er altså på Trinborg.

Her kom jeg ut på veien ved Trinborg på turen 8. januar. 


Jeg var spent på om jeg fant blåstien fra Mørkholtet som skulle komme ned på vegen mellom Trangsrud og Jastein. Terrenget så ikke vakkert ut etter hogsten.


Der så jeg plutselig et blåmerke i hogtfeltet. Her kommer altså stien ned, der jeg trodde jeg skulle kommet forrige gang.


Med litt speiding fant jeg blåmerkene, men stien var borte, og kjøreskadene var enorme. Det var tuklete å komme fram i gjørma.


Her er jeg i utkanten av hogstfeltet, og traff på skiltet og stien jeg ble ledet inn på forrige gang. Denne nye stien over til stien som kommer ned fra Nilsstua står ikke på kartet.


Det var fin sti videre opp til Mørkholtet.


Mørkholtet.


Fra Mørkholtet går det blåstier i seks retninger, en av dem går østover mot Nilssuåsen og Nilsstua.


Gammelt hogstfelt, der stien var tydelig og lett å følge.


Herlig terreng.

Her ved Nilsstuåsen (2-300 meter vest for Nilsstua) går stien sørover mot Trinborg og Brustadsaga. Den er blåmerket, men ikke skiltet i krysset, så det overså jeg forrige gang jeg var her. Jeg skal nå sørover på stien som går på vestsiden av låven.


Herlig mykt underlag å løpe på.


Her kommer den nye tverrstien fra Mørkholtet, jeg har tegnet den inn på kartet lenger opp.

Et par hundre meter lenger sør tar stien av østover mot Brustadsaga og Trangsrudvegen. Stien sørover mot Trinborg er flere steder vanskelig å følge, det fikk jeg erfare på turen 8. januar.


Etter hogstfeltet var det fin sti over haugen mot Brustadsaga.

Åpent myrterreng, og god sikt fra jakttårnet.


På vestsiden av Brustadbekken går det en smal men fin blåmerket sti ned til dammen ved Brustadsaga.


Her var saga en gang.


Nesten vårflom i Nilsstubekken ved saga - eller mer korrekt;der saga en gang var.


Dammen er fortsatt intakt.


Jeg fulgte samme sti tilbake langs Nilsstubekken til tverrstien og kloppa over bekken.


Her hadde jeg ikke kommet tørrskodd over uten kloppa.


I det fine furuterrenget siste biten mot Trangsrudveien hadde skogsmaskinene kjørt ved siden av stien - og ikke på stien. Det var bra!

Rett nord for der jeg kom ut på Trangsrudvegen går det en annen vei inn til Nilsstua.  Jeg skal videre for å få med noen "manglende" blåstier.


Markusplassen, der Markusvegen (blåsti) går inn mot Nilsstua. Jeg fiortsetter Trangsrudvegen videre - og herfra er veien merket som blåsti. Midt i mot kommer den søndre stien fra Myrvika ut, der kommer jeg mot slutten av turen.


Til høyre her går nordre stien (traktorvei) inn til Myrvika. Jeg skal dit, men først en liten tur mot Sjøhaugen for å få med siste rest av blåmerket løype.


Nordvestre bukta av Langvatn ved Sjøtangen.


Litt ovenfor vannet ligger den koselige plassen Holtet.


I krysset her kan jeg snu, for stien videre fra Sjøhaugen mot Hennivangen besøkte jeg 8. januar.


For andre gang passerte jeg to iltert bjeffende elghunder der stien tar inn mot Myrvika.


Det er blåmerket på kartet, men traktorvegen inn mot Myrvika er ikke blåmerket.


Her er det mulig å få seg et oppussingsobjekt til en rimelig pris.


2-300 meter fra Trangsrudvegen går traktorvegen videre mot Myrvika brått til høyre.


På Myrvika er du alltid velkommen. Det "normale" er jo at det skiltes med privat område og ingen gjennomgang. PÅ Myrvaka er det tvery om, her oppfordres du til å gå gjennom tunet (men med evt hunder i bånd pga løse høner). Treffer du vertskapet kan du også få en omvisning på "museet".


Jeg traff på Svein Olsen i dag også, han snekret på hønsehuset bak stabburet. Nok en hyggelig prat med Svein, som er ansvarlig for merking av alle blåløypene mellom Trangsrudvegen og Langvasslia. Stiene hans kjenner du igjen på alle de flotte informasjonsplakatene.


Kloppa ut fra tunet fører til 5-sti-krysset i utkanten av tunet.


Stien min var den mot Høgåsen, et nytt bekjentskap .


Smal, men godt merket sti i fint terreng og slak motbakke.


Det spørs hvor lang tid det går før hogsten også når dette flotte terrenget,.


Jeg støtte på det enorme hogstområdet i Høgåsenområdet litt før stikrysset der stien går til Høgåssætra vestover og Langvatn østover. Jeg fortsatte rett fram der det sår "Utsikten 100 meter" på skiltet. Svein Olsen hadde fortalt at stien fra Danseberget mot Storlia var "nedlagt", men jeg var nysgjerrig på om jeg likevel fant spor av stien - og la inn en sløyfe bortom Storlia.


Dette er vel utsikten - eller var utsikten, for skogen skjermer for det som kunne vært fin utsikt.


Etter 2-300 meter lenger på stien var jeg på det noe høyere Danseberget, og her var det slutt på blåstien.


Det er fin utsikt mot Sagstusjøen og en tilrettelagt rasteplass på Danseberget. Noe dansegulv så jeg derimot ikke.


Hogst, hogst, hogst, og ingen sti eller blåmerker. Men, det var ryddig og fint i terrenget, så jeg bare fortsatte.


En del kvist etter tynningshogst... men åpent og greit terreng.


Når jeg kom til denne hogstveien trodde jeg det var traktorslepet som er tegnet inn på kartet, men jeg hadde ikke kommet lang nok.


Dermed endte jeg i det store hogstfeltet noen hundre meter lenger nord enn jeg hadde tenkt.


Det var jo lett å finne den nye stien i hogstfeltet - den jeg fulgte nordover på forrige tur. Nå skulle jeg sørover mot Storlia. Bildet viser ei furu som har delt seg etter et lynnedslag.


Her har skogens konge vært for ikke lenge siden.


Her, rett nord for storlia, gikk blåstien rett fram langs traktorslepet tidligere. Den nye blåstien tar av til høyre. Den fulgte jeg til Høhåsen på forrige tur.


Den som tar traktorslepet i stedet for den nye stien finner uansett lett fram selv om det ikke er merket. Det var mye dype kjørespor og litt klønere å komme fram, men akkurat her er det gress og fint.


Traktorvegen kommer ned på skogsbilveien mellom Sagstusjøen og Høgåssætra.


Jeg fulgte veien mot Høgåssætra der jeg tok av blåstien vestover. Her ved Høgåssætra prøvde jeg å fange et rådyr på bildet, men det rakk å lure seg bak låven.


Stikrysset like vest for Høgåssætra, der jeg skulle til høyre (nordovert) til Myrsætra på stien via Hansonhaugen.


Smal sti, men bra blåmerket.


Høgåssetertjern.


Klopp over bekken ned fra tjernet.


Hanson-hauen.


Mye ny tynningshogst i dette området, det betyr vel at det går noen år til det blir flatehogst her.


Siste bakken før Myrvika.


Så er jeg tilbake ved Myrvika, her skal jeg følge den søndre blåstien ned til Trangsrudvegen.


Tydelig og morsom sti i denne terrengbiten.


På gjengrodde stier....

Det var bare 5-600 meter fra Myrvika ned til Trangsrudvegen, og deretter snaue 2 kilometer langs veien til der jeg hadde parkert. E¤tter en svært tung tur to dager tidligere var jeg veldig fornøyd med dagsformen i dag, og er optimistisk med tanke på nye turer fredag (om 3 dager) og søndag.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01 08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02 10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03 16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04 19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar