onsdag 29. januar 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #08 Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen


Jeg var spent på forholdene i dag. Det var meldt snø i natt, men hjemme på Vormsund var det bare 1 cm. Det var litt mer på Årnes, men på "Skauen" var det enten bart eller et syltynt snølag. Etter gårsdagens regnvær var det derimot veldig vått i terrenget, men blaut på beina blir jeg jo uansett.

På de 8 turene hittil har det blitt 113 kilometer. Fortsatt har jeg igjen tre turer på totalt 50 km her på "Skauen" øst for Årnes, blant annet over Skøyenåsen, Eievarden og Almåsen. Det blir spennende å se om snø setter stopper for det? Jeg hadde jo i utgangspunktet planlagt disse turene til sommeren.

Også i dag gikk store deler av turen gikk i flott furuterreng på smale, men fine stier. Surret litt i et hogstfelt mellom Marihølet og Knøllmyra - ellers fant jeg greit fram i dag. Dagens "höjdare" var ryggen med flere småtopper nord og sør for Frikollen.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #08
Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
12,0 km / 244 høydemeter / 2:10


Stien på ryggen fra Vennemålsmyra og sørover var bare blåmerket sporadisk langs myra. Gapahuken er inntegnet midt mellom de to gapahukene i området.Ukjent som jeg var surret jeg litt med å finne ut hvor blåstien startet, men jeg fant jo skiltet da jeg "kom tilbake" - og jeg fikk parkert i en liten lomme inntil Torstuvegen. Jeg måtte sjekke kart-appen for å se at stien gikk ut fra noen bolighus i enden av den lille veien. Det er ikke noe skilt eller blåmerke synlig fra der stien starter omtrent på tunet til det innerste huset.

Litt opp i stien kom jeg til blåmerkingen... åpenbart nymalt.


På høyden over mot Vennevålsmyra er det flere mindre stier som tar av både til høyre og venstre, men hovedstien er godt merket.


Klopp med rekkverk, litt av en luksus!


Et av mange stikryss... 


Løypa følger kanten av Vennevålsmyra det siste partiet før løypekrysset der man til venstre (nordover) kommer til Skøyenåsen.


Det står Øyset på skiltet den retningen jeg kom fra. Det navnet finner jeg verken på turkartet (webversjonen) eller på Norgeskart.no. Jeg skal i retning Tangen.


Fin sti i fint terreng.


Her går løypa nordover mot Tangen, men jeg så ikke den andre løypa nordover - via Skøyimyra - som jeg burde ha passert 50 meter tidligere. Jeg skal til høyre mot Holmenvegen.


Smal sti, men synlig - og noen merkeklosser i trærne.

  
Stien ender i Holmenvegen litt før Urdsberget.


Her er nok en variant av skilting på "Skauen" - fine nye skilt, men litt rart de ikke har brukt den nye skiltnormen. Jeg skal følge veien i retning Slolia.
  
Bebyggelsen innunder Urdsberget.

Inn mot enden av Holmenvegen (Marihølet) er det enorme stabler med tømmer - og det hogges fortsatt i området.

Her ved Marihølet kommer den umerkede stien fra Vindmyrhøgda ned - stien er foreløpig uberørt av hogsten.


Her var jeg også for tre dager siden, likevel klarte jeg nå å gå rett fram (nordvest) mens løypa går (skulle gått) i det som (foreløpig) er østre kant av hogstfeltet. 


Hogstfeltet var utvidet på de tre dagene siden jeg var her forrige gang, nå er det bare 100 meter igjen til stisvingen østover mot Røsåsen.

  
Blåløypa svinger her 90 grader østover. Jeg ville først se hvordan den umerkede løypa over Knøllmyra var.


Over Knøllmyra har det åpenbart vært en setervei fra gammelt av - eller skiløype (?)
  
I nordenden av myra treffer jeg enden på Jansbergvegen, der kjerrevegen går opp til Slolia. 


Jeg skal tilbake over Rokkebekken.


I det våteste partiet i Knøllmyra kom jeg tørt over på isen - unngikk råkene.


Da er jeg tilbake på blåstien - sør for Knøllmyra - på vei østover mot Langholmyra.


Hogstfelt igjen, men stien var synlig og godt merket.


Stikryss 300 meter vest for Langholmyra, i "Hengekåpedalen".


Jeg starter med en liten avstikker på fin sti til neste stikryss retning Røsåsen.


Stikrysset ved Langholmyra, her skulle jeg snu og tilbake igjen. Skulle bare ha med denne stisnutten også.

hmm, det var ikke bare meg på tur her i dag - dette er en god del nummer større fotavtrykk enn det jeg lager.


Mellom Hengekåpedalen og Vindmyrhøgda er hogstfeltet i ferd mes å "reparere seg" og stien er tydelig.


Snart på toppen av Vindmyrhøgda, i kanten av hogstfeltet.


Denne dammen kjenner jeg igjen. Rett fram ligger Gørrtjenn, mens jeg skal til høyre - nordover - til Marihølet og Holmenvegen.


Det er skiltet mot Holmenvegen, men stien er ikke blåmerket.


Tørt og fint i starten av løypa.


En god del bløtere lenger ned, men uansett et bra alternativ til stien mellom Gørrtjenn og Marihølet - som ender i et enormt hogstfelt.

Her kommer stien ned til Marihølet.


I den retningen stien kommer fra Gørrtjenn er en hogstmaskin på vei mot Marihølet med et nytt tømmerlass.


Fra Marihølet fulgte jeg Holmenvegen tilbake, forbi der jeg tidligere på turen kom opp fra Vennevålsmyra.


Omtrent på høyde med Holmen gård går det en fin sti til høyre (vestover) opp mot Frikollen.


Kjerreveg den første biten...


Fin sti i motbakkene opp mot Frikollen.


Frikollen ligger på en flott høyderygg mellom to litt høyere topper. Langs denne høyderyggen er det veldig flott og hogstfritt terreng.


Gapahuken på Frikollen er den så langt koseligste gapahuken jeg har sett i dette distriktet. Duk og stearinlys på bordet, campingstoler med puter, svartovn...


Værsågod sitt!


Jeg måtte jo sette meg ned noe sekunder. Synd det ikke var juni og 20 varmegrader.


Det flotte terrenget på ryggen sørover fra Frikollen. 


Nedover i lia mot Holmenvegen er det en del gammalskog.


Litt ovenfor Holmenvegen lå denne litt eldre gapahuken. På kartet er bare én gapahuk tegnet inn - og den er tegnet inn midt mellom der de to hukene befinner seg.

  
Ved den nedre huken gikk den tydeligste stien ned mot Holmenvegen i enden av bebyggelsen ved Vennevål. Ingen av stiene mellom Holmenvegen og Frikollen er blåmerket, slik kartet gir inntrykk av.

100 meter fra der jeg kom ut på veoien går blåstien over mot Auilihøgda, der snudde jeg for 3 dager siden.


Ytterligere 100 meter videre kommer stien - som er blåtegnet på kartet - ned fra den gamle gapahuken.


Vegkrysset ned mot Holmen gård. I bakgrunnen er bommen, der stien går opp til Frikollen.


Ringen er sluttet - tilbake ved Frikollen.


Terrenget nordover mellom Frikollen og høyeste toppen (207,8 moh).


207,8-toppen.


Ingen merker, men veldig tydelig og flott sti.


Jo, her var en blå kloss.


Det var en del blåmerker den siste biten øst for Vennevålsmyra.


Her kommer jeg til stien mellom Vennevålsmyra og Skøyenmyra - da er der bare å følge samme vei som jeg kom tilbake til bilen.

Dagsformen var ikke den beste i dag, men slik er det for gamlinger. Det blir forhåpentligvis ny tur søndag - fra Skøyenteiet og ned mot området jeg var på tur i dag.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01 08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02 10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03 16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04 19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05 21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06 23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07 26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08 29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen