søndag 22. mars 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #23 Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli kirke


Det var søndag og slutten på 2-ukers jobbfri, og Korona-karantene på 8. dagen. Det var fint turvær selv om det blåste en del, og noe sol periodevis. I dag møtte jeg totalt 10-12 turgåere, suverent mest på blåsti-turene mine hittil.

Etter dagens tur er jeg oppe i 352 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, men nå blir det litt pause for å forberede Nes O-lags turorientering på Neskollen og Hvamsåsen.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #23
Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli kirke
27,1 km / 587 høydemeter / 5:10


Bortsett fra Lærerinnestien er det lite merking på stiene vest for Falltjennet. Ellers tok jeg meg friheten å merke deler av løypa mellom Skulauget og Vestre Tresjøen, og i myra ved Juulsbu der jeg savnet merking på forrige tur. Dermed ble det en lang omvei på mye av samme runden som for to dager siden. På 2007-kartet er blåstien tegnet likt med skiløpypa i svingen nord for Lintjennet. Det stemmer bra med min opplevelse.

Utgangspunktet for turen var Lærerinnestien der den starter ved Auli kirke. Det er ingen skilting eller merking her.

Men det er bare å følge grusveien innover mot skauen...


Der er skiltet der stien tar av fra grusveien... og her er jeg på kjente stier. Dvs, jeg har løpt og arrangerte masse o-løp i terrenget her i Hagaområdet, men i o-løp følger vi jo terrengdetaljer (stier, høydekurver, myr osv) og ikke blåmerker, så hva som var blåstier og andre stier hadde jeg ikke helt oversikt på bortsett fra Lærerinnestien.

Sti9en er nesten kjerrevei i starten, bred og fin iallfall fram til et stikryss 3-400 meter framme.


Stien videre er tydelig og flott å gå/løpe på - og godt blåmerket. Mens det andre steder trengs blåmerker for å finne stien, er det her greit for å skille hovedstien fra en god del andre stier som ikke står på det grove kartet.


Noen våtere partier er det jo...


Etter ca 2 km kommer jeg til det store hogstfeltet sør for Lintjennet.

Det er godt skiltet i stikrysset der en sti tar av nordover mot Lintjennet.


Tydelig og blåmerket sti gjennom flathogsten - som for lengst er blitt et ryddig åpent område. Lite tegn til ungskog her.


Stien går over mot det nordre av de tre puttene som samlet kalles Lintjennet.

Myra vil vel spise opp tjennet med åra?

Stikryss som ikke er på papirkartet, men som er synlig når man forstørrer det digitale kartet kraftig. Stien til venstre går nok over til Haga.


I nordenden av Lintjennet deler stien seg. Jeg sjekket et stykke innover til venstre, men fant ut at dette nok var skiløypa. Det var ingen merking her. 


Det var heller ikke merket på stien rett fram...


GPS-klokke mi viste litt avvikende kurs, så jeg trodde jeg kanskje var på umerket sti og gikk nesten en kilometer tilbake for å se etter evt stikryss jeg hadde oversett - det hadde jeg ikke. Først i svingen lengst nord så jeg litt blåmerking.

På 2007-kartet - som jeg sjekket et par dager senere - er blåstien tegnet likt med skiløpypa i svingen nord for Lintjennet. Det stemmer bra med min opplevelse. Når jeg blåser opp det digitale kartet ser jeg at der bare er to rette streker og ikke GPS-spor bsom er tegnet inn. Det minner meg om Stolpejakt-kartene for noen år tilbake der man hadde tegnet inn noen ca løyper.

3-400 meter fra den nordlige svingen skulle en blåsti ta av sørover mot Lærerinnestrien øst for Lintjennet. Jeg gjettet at det kunne være dette svake tråkket til høyre. Ingen merking.

Etter hvert ble stuen tydeligere og retningen stemte bra.


Og her traff jeg på et merke som bekreftet at jeg var på rett sti. 


Det er fint i dette flate området med glissen furuskog.


Her står jeg i stikrysset ved Lærerinnestien. Der møtte jeg dagens første turgåere, som jeg pratet litt med. Det er et stikryss også ved varden (Mysmerstolen), men Lærerinnestien er godt merket, så den er lett å følge.


Mysmerstolen... iflg Nes Turlag et historisk stoppested for folk og fe til og fra setrene i området.


Jeg fortsatte sørøstover på Lærerinnestien.


Når jeg nærmer meg Falltjennet kommer jeg til et området hvor det var en skogbrann sommeren 2018. Det var mer omfattende enn jeg trodde.


Brannmannen Robert på bare 33 år døde under slukkingen. Det tragiske dødsfallet skyldes i følge lokalavisa en kombinasjon av hjertefeil (som han ikke visste om) og anstrengelse. Minnesteinen står inntil stien i østre ende av brannområdet.


Wow, det var jo ei skikkelig stor Maurtue - korrekt bygget på sørsiden av treet.


En familie på tur sjekker grunnmuren etter tidligere bebyggelse.

Her kommer Lærerinnestien ut på Tjernsmofallvegen, med Fallet (Sørfallet) i bakgrunnen. 


Lærerinnestien er skiltet opp skogsbilveien nordover. Jeg trodde jo på turen for to dager siden at stien gikk mellom Fallåa og Sørfallet.


Da jeg passerte her for to dager siden kom jeg fra andre kanten, og la ikke merke til stien som gikk skrått tilbake - mot Falltjenndammen. Det er altså der Lærerinnestien går.


Runden jeg skal på nå skyldes delvis at jeg ikke fikk med hele runden for to dager siden - og delvis at jeg vil merke de partiene som var umerket for to dager siden, og som nok har vært slik svært lenge.
Her passerer jeg stien som går opp langs vestsiden av Vaskesjøen og Finnholtsjøen.


Like etter dette kunstverket møtte jeg mor og sønn på tur...


Her ved Skulauget hang det et blått merke, og det var noe gammel merking et stykke. Den er ikke markert som merket sti på kartet, men det er egentlig en fin tur over haugen her mot Vestre Tresjøen. På turkartet over Nes fra 2007 er stien blåmerket.


Det går en del hogstslep hit og dit, så litt merking er ikke dumt.


Jeg hadde bare plastbånd i blått, men håper jeg ikke får for mye kjeft.


Det ble vel totalt 10 bånd over haugen - og enkelte blåmerker var jo også der fra før.


Severigheter må sjekkes ut.


På de 100 meterne var det jo bedre enn bra merking.


Slipp-plass, merket med dette jern-skiltet. Jeg regner med at myra ved siden av (ca 300x300 meter) var målet for containerne som ble sluppet.


Uten merkingen hadde jeg ikke funnet plata som lå innunder denne haugen. Så den da jeg snudde meg etter at det ble slutt på blåmerkene.


Det trengtes noen par merker også mellom slipplassen og der jeg møtte Lærerinnestien.


Jeg merket litt fra begge kanter i hogstfeltet  i kanten av myra nordvest ved Vestre Tresjøen. I hver ende er Lærerinnestien veldig bra blåmerket og stien tydelig og fin. På 5-600 meter her er det verken merking eller sti. Første forsøk gikk dårlig, merkingen fra to kanter møttes ikke i det hele tatt - men på neste forsøk gikk det bra.Det blir spennende å se hvor stien egentlig går når den merkes permanent igjen - som den sikkert blir en gang.


Der Lærerinnestien tar av fra stien mot Skulauget hang jeg tre merker ganske tett. Kanskje mener noen at jeg har tatt meg til rette, men det er i beste hensikt.


"Oppdrag fullført" - jeg passerer Juulsbu på runden videre mot Østre Tresjøen.


To turgåere med en fin hvit bofs... det er smal men godt merket sti mellom Tresjøene.


Enda flere turgåere, ved den flotte brua Årnes Rotary har bygget over Østre Tresjøen.


Bare to dager siden sist jeg var her...

Etter broa er stien bredere mot Brauterfallet, men like etter broa tar en annen sti av nordover mot Gørrtjennvegen. Blåmerket, men ikke skiltet.


Det var bare 4-500 meter fra broa opp til sørligste punkt på Gørrtjennvegen der veien gjør en skarp sving. Brått til høyre går en gammel vei innover retning Tjuvknatten.


Det er ikke skiltet, men stien tilbake der jeg kom, i retning Østre Tresjøen, er veldig godt merket fra veisvingen.


Jeg skal nå følge Gørrtjennvegen ca 3 kilometer.


Etter et kort stykke tar sti av mot Folvellsæter og Klebersteinsgruvene. Jeg skal følge veien videre.


Halvveis opp mot Gørrtjenn tar en skogsbilvei av til venstre, "Sloravegen" står det på skiltet.

Sti og fiskekortoppslag... nysgjerrig...


Gørrtjenn fra østre siden


100 meter inn stien lå Gørrtjennslottet (se også toppbildet) med flott utsikt over vannet.


Flott laftet hytte og åpen dør. Fin rasteplass i rufsete vær. Klarte ikke å finne ut hvem som eier denne, men jeg gjetter på Udnes JFF.


Svartovn var det også i hytta.


I nordenden av Gørrtjenn kommer også en sti fra Folvellsæter. Her kom jeg ned på tur #20.


Like bortenfor velteplassen i nordenden av Gørrtjenn er det skiltet blant annet mot Kjerkehøgda, der jeg gikk nordover på tur #20. Herfra er veien vestover merket som blåsti på kartet.


Ved Asketjernhøgda svinger veien nordover mot Storlia - forøvrig en annen Storlia enn plassen som ligger øst for Sagstusjøen. Jeg skal følge blåstien vestover mot Vaskesjøen.


Det var bare delvis blåmerket i første delen, men aldri vanskelig å finne fram.

Langs stien lå en tømmerhoggerkoie (?)... ikke så fin som Gørrtjennslottet, men det var både brisk, bord og ovn i den åpne koia.


I dette området har vinden herjet. Nesten annenhver buske lå nede.

Rotvelter så langt øyet kan se.


Etter koia var det tydeligere merket.


Flott sti nedover mot Vaskesjøen.


Bra skilting i krysset her også.

Finnholtsjøen Rundt er en populær runde. Jeg har noen treningsturer her - men det er mange år siden. Det var gjerne snøfritt 1-2 måneder tidligere her i Haga-terrenget enn i Fenstad der jeg bodde.


Mellom stikrysset og Skulauget kom jeg inn på enden av Tjernsmotjennvegen, som jeg nå skulle følge helt tilbake til Falltjennet.


Andefamilie på tur i Falltjennet.


Jeg tok avstikkeren de 200 meterne opp til dammen der Lærerinnestien krysser over demningen. Det var greit å ta seg over der, men det kan være i overkant mye vann.


Nedenfor demningen hadde noen laget en annen kryssing, men den fristet egentlig enda mindre nå som den ene stokken hadde knekt.


Det var bra vannføring selv om det har vært lite nedbør i lang tid.


Her er jeg tilbake på Lærerinnestien vest for Fallet, der det går en annen blåsti nordover som jeg skulle følge opp til "240-toppen". Ingen skilt eller merking her nede.


Bred sti og godt merket litt lenger opp.


Men snart var det slutt på merking....


...og litt lenger fra var det slutt på sti - men nå så jeg også at kursen var feil.


Valgte bare å gå det det var lettest å gå - og endte opp på Lærerinnestien mellom Fallet og Mysmerstolen. Den manglende biten jeg ikke fikk "sjekket" i dag får jeg ta på turen rundt Finnholtsjøen neste uke. Nå er det snart mørkt ute, og dermed greit å avslutte turen.


Passerer Myrmerstolen igjen...


Også denne delen av Lærerinnestien - mellom Mysmerstolen og det store hogstfeltet der jeg svinge av stien noen timer tidligere - var fin og godt merket. 


Der man krysser denne bekken ca 1,5 kilometer før Auli kirke, tar stien brått til høyre. Lett å overse og dermed fortsette hogstveien rett fram.


Det var skumring, men uten lykt hadde det vel bare fungert en halvtime til.

Greit å ha litt å gå på - men jeg har alltid kontroll på retning til nærmeste vei hvis mørket kommer for brått på.

Det ble en god del lengre tur enn tenkt i dag (slurvete planlegging), selv om jeg måtte droppe turen oppom Finnholtsjøen. Og nok en gang fikk jeg oppleve ulik praksis rundt i Nes mtp merking og skilting i forhold til hva kartet gir inntrykk av. For min egen del var det selvsagt en super tur uansett.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar