mandag 9. mars 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #19 Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter


På turen min for tre dager siden var det så mye snø at jeg kanskje trodde det ville stikke kjepper i joggeskoa for nye blåsti-turer i nærmeste framtid. Men, i går natt øsregnet det og nesten all snøen forsvant. Da jeg startet turen i ettermiddag var det 6 varmegrader.

Endelig ser det ut til at forkjølelsen har sluppet taket. Gikk en halvtime før jeg startet jogginga, men tok det pent for sikkerhets skyld. Dette ble faktisk årslengste tur hittil - uten at det var spesielt langt.
Etter dagens tur er jeg oppe i 270 kilometer på "blåsti-prosjektet".

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #19
Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
22,6 km / 421 høydemeter / 4:05I dagens turområde var alle blåløypene univerellt skiltet og merket (store skilt i løypekryss og blåaling på trærne), så slik sett var det lett å finne fram. Om lag en tredel av turen var "transportstrekk" på skogsbilvei.


Snøen hadde regnet bort, og konsekvensen var stedvis veldig vått terreng!
Her ved Durbekkvegen i nordenden av Dragsjøen der stien tar av mot Lundbergåsen.


Til venstre går stien mot Veslesjøen, jeg skulle opp forbi Badstuhøgda.

Uten snø er det tydelig fine sti her.


Badstuhøgda med løyper mot Veslesjøen, Dragsjøen og Lundbergåsen/Tretjenna.


Jeg fulgte stien sør-østover mot Lundbergåsen.

Her går det en 350 meter ny sti inn til en rasteplass nord på Lundbergåsen. Takket være hogsten er det fin utsikt derfra nå.


Fin sti og terreng i starten, før jeg kom til de enorme hogstflatene.

Jeg skulle på begge stiene i dag, og valgte den østre om Lundbergåsen på vei sørover.


Enorme hogstflater, men greit å se sti og merking.

Men utsikt er det ikke her...


Jeg fortsatte gjennom hogsten. Egentlig fint terreng.


Stien krysser Skreksrudvegen like ved der den slutter.


Stien tilbake går opp denne skråningen, ikke så lett å se hvor stien går.


Det var ikke skiltet på andre siden heller.så jeg måtte bare gjette meg fram.


Snart var jeg på stien og fant igjen blåmerkinga.


Tydelig sti...


Men hva slags dyr er dette?


Noen steder var det veldig skjemmende spor etter hogstmaskiner.


Når jeg nærmet meg Stuetjennet kom jeg litt vekk fra hogstfeltet.


Noe myrlendt ved Stuetjennet, men mye er greit nå med en del tele igjen i bakken. 


Idyllisk ved Stuetjennet, men lite egnet for bading med myr rundt hele.


Fra terrenget sør for Stuetjennet.

En kilometer lenger sør kommer jeg til Tretjenna, der sørligste og største. Her var det en rasteplass bygd opp i beste speiderstil.


Hogstflatene var tett på, men det var ikke hogd helt ned til vannet (bra!).

Fra sørenden av vannet, 3 km fra Dragsjøhytta der jeg startet.


På kartet så det ikke ut til at stiene hang sammen her, men stien på vestsiden av Tretjenna var veldig unøyaktig tegnet inn på kartet - faktisk ute i vannet). Senere på turen skulle jeg komme tilbake hit via sørenden av Dragsjøen. Nå skulle jeg mot Rogndalsvegen, som på kartet er benevnt Neverbekkvegen.


Rett sør for vannet var det et nytt skilt - der jeg igjen støtte på de enorme hogstflatene i området her.


Merkestolpene sto igjen, bra jobba!


"Nes-terreng" - bare lækkert.

Stien langs Kjusmyra.


Små bekker var store i dag. Kjørespor gjør det ikke bedre...


Mer herlig terreng...


Det var i det hele tatt lett terreng å gå i med minimal kupering. Kun 421 høydemeter på 23 km i dag.


"Kaffekjelen". Jaha, rasteplass på denne lille haugen?

 
Da er jeg framme ved Rogndalsvegen. Bildet er tatt i retning Nevertjenn, jeg skal andre veien nedover mot Flolangen. Det blir 2 kilometer "transportetappe" ned mot Kjussæter.


Her treffer jeg Dragsjøvegen ved nordenden av Flolangen.

 
Etter et par hundre meter nordover Dragsjøvegen kommer jeg til Kjussæter og Gørrtjernvegen.


Her er det skiltet til Klebersteinsgruvene og ikke Folvellsæter, men det er jo på samme sted.


Bommen  er nede...

Kjussætra ligger med flott utsikt mot Flolangen.


Etter 7-800 meter sørover på grusveien kom jeg til Velta. Med lav vintersol i øya ble det mye mysing for ikke å overse skilt og blåmerker både her og andre steder i dag.


Her skal jeg opp...


Stien går opp midt i mot Velta.


Det var en veldig bra opparbeidet og merket sti hele veien til Folvellsæter. Det var solide klopper over alle de brede grøftene.


Her krysser jeg Skardtjennvegen


Skardtjennet kan ses til høyre (nord)


Folvel, Follvell eller Folvell. Alle variantene er i bruk. 


Det er fint fra sørenden av Skardtjennet.


Stien ned mot bekke-utløpet og kloppa der Skartjennbekken renner sørover mot søndre del av Flolangen. Her renner altså ikke vannet nordover mot Dragsjøen. Vannskillet går mellom Flolangen og Dragsjøen.


Stor vannføring i bekken etter nattens regnvær og snøsmelting.


Nordover er det hogst, men stien vestover unngikk dette så vidt.


Fin "gammelskog" innover mot Folvellsæter.


Litt hinderløypa...


Rett før sætra var det skiltet til gruvene.


Klebersteingruve ved Folvelsætra. Her er haugevis med dagbrudd, men også en gruvegang på over 700 meter. Kleberstein ble hentet ut for godt over 1000 år siden og ble blant annet brukt til å lage kar og andre nyttegjenstander.

 
På bygningen er det skrevet Folvell - med to L'er... og seter uten æ, men skiltet er nok nyere enn sætra.


Jeg la ikke merke til utgangen på stien mot Lundbergåsen, men den skal jeg besøke på en senere tur. Det vil si, jeg så ingen stier ut fra Folvellsæter, men fortsatte "rett fram" i den retningen jeg hadde kommet.


Sætra sett ovenfra.


Jeg fulgte disse sporene, reven er en luring og vet nok hva som er rett vei (?)


Jeg fant sti og blåmerking i utkanten av "tunet" - og her er jeg der stien deler seg mot Skardtjenn og Tresjøene. 


Først ble jeg litt forvirret, for Tretjenna var da andre retningen, men her er det altså snakk om Tresjøene på grensen mot Aurskog-Høland.


Betydelig mer beskjeden sti her - og ganske gammel blåmerking, men stort sett fulgte stien hogstspor.


Det er litt tuklete å bevege seg langs slike kjørespor.Det var mye av dem på de to kilometerne fra Folvellsæter og Gørrtjennvegen.


Det var en lett miks av hogstflater og skog. 


Jeg måtte konsentrere meg for å se merkingen og ikke bare følge kjøresporene. Plutselig delte stien og sporene seg i ulike retninger.


Det det ikke var hogd var det veldig fint.


Men, det ble mye som dette.


Her kommer jeg ned til Gørrtjennvegen. Litt opp i høyden gikk jeg noen hundre meter feil (mer vestover) da jeg fulgte et hogstslep. Jeg gikk tilbake til stien, men hadde jo kommet ned på veien uansett.


Gørrtjennvegen like før den svinger skarpt nordover mot Velta.


Hogstområder var det "over alt".


Her fortsetter blåstien sørover mot Tresjøene, men i dag skulle jeg nordover igjen.


Det ble fem kilometer"transport-etappe" på skogsbilveien mot Velta og Kjussæter, og deretter Dragsjøvegen mot søndre del av Dragsjøen.


Kongen på haugen (steinen altså).


Gørrtjennvegen krysser Skartjennvegen.


Skartjennbekken.


Jeg passerer Velta på tilbaketur.


Her kommer jeg til Dragsjøvegen.


Kjussæter i vintersol - med vårstemning.


Geittjenn rett nord for Kjussæter.


Etter to kilometer nordover Dragsjøvegen kom jeg til stien (Dragsjøen Rundt) inn mot søndre ende av Dragjøen. Stien andre veien går blant annet til Drognessæter.

Stien innover mot Dragsjøen.


Stedvis mye stein og røtter ned mot sjøen.


Lengst sør i Dragsjøen, drikkevannskilden til Årnes og resten av Nes kommune øst for Glomma.


Litt rufsete terreng i lia opp mot Dragsjøbakken.


På toppen der Dragsjøbakken lå, unnarennet var ned mot Dragsjøen.


Dette er et av de mest besøkte turmålene i Nes, kanskje det mest besøkte. En av årsakene er turboka som folk kan skrive seg inn i og bli premiert for x antall besøk.


Etter 500 meter ned lia på østsiden av Dragsjøen treffer jeg på innerste delen av Durbekkvegen.


Ved enden av Durbekkvegen går det både skiløyper og blåsti innover mot Tretjenna.


Det er bare det blå som gjelder nå, skiføret er det definitivt ikke.


Etter en kort stund deler løypa seg. Jeg fulgte blåmerkingen til høyre - det var et veldig vått parti.


Men, det ble tørrere etter hvert.


Jøss, se her da; Trimian!
Trimian ble lansert i 1967 og ble brukt i mange folkehelseprosjekter i mange år. Tidligere så man slike skilt "over alt", nå er det en severdighet. Dette eksemplaret har ikke sola klart å falme...


Her går skiløypa til venstre mot det nordligste av Tretjenna, mens blåstien går til høyre mot sørenden av det sørligste av Tretjenna.


Durbekken hadde laget flom ved denne kryssingen.


Jeg jukset, og hoppet over bekken 50 meter høyere opp.


Selv om sommeren tror jeg det er ganske vått innover her (?).


Nok en kryssing av Durbekken.


Her har turlaget (?) gjort en flott jobb med å rydde vekk vindfall.


På flatene innover mot søndre Tretjenna.


Her var jeg for snart tre timer siden, nå skal jeg følge vestsiden av Tretjenna nordover.


Det stemmer ja...


Det startet fint langs det idylliske vannet.


Så ble det våtere.... 


...og enda våtere. Typisk skiløypetrasé, men jeg er jo ikke redd for å bli blaut på bena. Jeg ble da også blautere enn blaut, selv om is og tele gjorde at jeg for det meste "fløt" ovenpå.

Jeg passerer det midtre og minste av Tretjenna.


Her kommer skiløypa fra Durbekkvegen, jeg tar til høyre og fortsetter nordover mot det siste av Tretjenna.

Det var åpent og fint - og godt merket. Jeg nærmer meg det nordligste av Tretjenna.


Det er sikkert veldig fint her på sommeren.


Rene parkterrenget nordover fra Tretjenna.


Når jeg nærmet meg Lundbergåsen støtte jeg på et hogstfelt, men det var greit å følge stien.


Tilbake ved der stien deler seg på øst- og vestsiden av Tretjenna. Akkurat nå er det tørrere på østsiden, men vestsiden er flottere og nesten uten hogst.


Her har det gått noen før meg... det er mine egne spor fra 3,5 time tidligere.


Jeg passerer Badstuhøgda på tilbaketur.


Nede igjen på Durbekkvegen.


Og bilen venter tålmodig...

Turen i dag ble på nesten 23 kilometer, og på fri-ukene mine (to uker hver femte uke)  bør jeg heretter kunne legge inn enda mye lengre turer. Gleder meg til varmere vær!!

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med blåmerkede turstier. Jeg tror det er mer - og med å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, gjetter jeg på at jeg lander på nærmere 1000 km. Dette skal jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar