lørdag 11. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #32 Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen


Det var en sjelden gråværsdag, med litt yr i lufta og bare 4 varmegrader. Helt OK turvær likevel. For å få med alle stiene i området hadde jeg planlagt med to runder - og det fungerte jo fint. Jeg har vært på de fleste stedene tidligere, men er absolutt ikke godt kjent på disse stiene.

På dagens drøye tre timer i skogen møtte jeg kun 1 løper, ingen turgåere, en skogsarbeider og ei and. Stor kontrast til torsdagens tur i finvær og med masse folk på tur.

Etter dagens tur er jeg ferdig med området mellom Neskollen og Henni, Vormsund (hjemme) neste...
Nå er jeg oppe i 503 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt (10.689 høydemeter), og de gjenstående 16 turene (noen kan bli slått sammen) utgjør ca 250 km.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #32
Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
20,2 km / 535 høydemeter / 3:25


Jeg parkerte ved Henni, men det er også fint å parkere ved Henniskogen og Tangen. Veien inn til Holtsetra er stengt med bom. Nesten alle stiene her var blåmerket og også veldig bra skiltet. Litt forvirrende er det i området rundt bygdeborgen (Røverskansen) der det er flere stier enn kartet gir inntrykk av - i tillegg til at symbolene for Prekestolen og Røverborgen er veldig feiltegnet på kartet. Det ser ut som disse symbolene er lagt inn på et kart i stor målestokk, og når det forstørres blir det helt galt, se nedenfor.


Når man ikke er kjent og følger kartet, er avvik som dette forvirrende, spesielt i et område med mange stier. Her har jeg tegnet inn stien ved Røverborgen. Det går også en ikke merket sti som kommer ned omtrent der teksten "Bygdeborgen" står på kartet.Sånn så det ut i Garmin Connect etter rundtomkring- og kryssogtvers-turen.

Jeg startet altså ved Henni gård der er det god plass til å parkere.

Her er gården på andre siden av veien.


100 meter fra gården deler veien (og blåløypene) seg. Jeg ter til venstre - skogsbilveien oppover mot Haukenebbet.


Jeg skal mot Greniskogen...


Hogst langs veien...

 
Siden hogstmaskinen sperret veien fikk jeg en liten runde i terrenget.


Blåveis så jeg mye av på dagens tur...


Denne anda, som skvatt opp fra grøfteputten, var det eneste dyret av en viss størrelse jeg så på turen.


500 meter fra Henni tar stien av vestover mot Henniskogen.


Løypa følger en gammel hogstvei.

 
Her kommer jeg til Henniskogen.


Det er godt skiltet - og ved veien 100 meter unna er det god plass å parkere.


Jeg skal nordover, og etter 2-300 meter deler veien seg, rett fram mot Haukenebbet og Røverskansen, til venstre mot Holtsetra.


Sag og sagkrakk til utlåns?


Det var om lag en kilometer fra "stikrysset" opp til Holtsetra langs denne hogstveien (skiløyopa).

Stokkebro over myra...


Ved denne åpne plassen er det noen hundre meter vestover - ca 300 meter til venstre - til Holtsetra. Jeg ville ta en avstikker dit, det er nesten 20 år siden jeg var der forrige gang.


Jeg valgte stien som går parallelt med skogsbilveien.

 
Her kommer jeg til Holtsetra.


Det har ikke endret seg på 20 år... Ullensaker Almenning vedlikeholder dette stedet bra. Tidligere har det vært salg av kaffe og vafler her første påskedag (ofte med skiføre). Jeg vet ikke om det blir slik i år (i morgen...

 
Det er ting som tyder på at det skal være påskemoro her også i år. Akkurat dette spørsmålet vet jeg svaret på.


Det er stor parkeringsplass ved Holtsetra. Den gresskledde veien tilbake til "Tempeldalen" ses rett fram. De årene vi i "Skogkarenes Klubb Romerike" hadde årlig Høstblot inne ved Holtfjellet, parkerte vi her, men vanligvis er nok bommen inn hit stengt.


Fine blomster langs veien... usikker på hva dette er.


Dobbelt sett skilting i tillegg til at Hvam IL også sklilter helt ned hit, godt inne i Ullensaker kommune.

 
Rett fram går stien mot Hvamseter, jeg skal til høyre mot Holtfjellet.


Det er ca 100 høydemeter oppover her på 1200-1300 meter, men ingen bratte bakker.

 
Det var ikke merket, men tydelig sti. Hele dette stipartiet ligger i Ullensaker Kommune.


Her var det fakktisk litt blåmaling, så sten har nok vært merket tidligere.

 
Det var fint åpent terreng og fin sti på høyden.


Det er skiltet i tre retninger.


Jeg kom opp fra stien til venstre, og skal sørover på stien over ryggen på Holtfjellet.

  
Denne stien er tydelig blåmerket, og også veldig tydelig i terrenget.


Her var det grønt...

 
I krysset her ligger bygdeborgen opp til høyre (100 meter), men det er ikke skiltet opp dit, men titter man oppover ser man et oppslag på ei buske. Jeg skal opp ditt på neste runde.

 
Jeg fortsetter videre på blåstien...


Dette skiltet står der "Røverstien" (ikke merket fra denne kanten) kommer ut.

 
100 meter videre -og jeg kommer til skiltet der løypene går i tre retninger. Jeg skal følge stien bak meg - nordover mot Putten og Hvamsæter.


Flott sti her også.


Artig "varde".

 
Etter 7-800 meter er jeg ved bekken og myra i sørenden av Putten.


Brua sett fra andre kanten.


Bildet er tatt den retningen jeg kom. Jeg skal på en liten runde om Henriksenhytta og Puttlikkja før jeg kommer tilbake hit.


Litt myrlendt, men ikke veldig vått selv om jeg ble litt våt på bena. Gamle o-løpere gjør ikke så mye for å unngå å bli vår på bena.


Fin sti, blåmerket.


3-400 meter fra Putten er jeg ved krysset  hvor stien går sørover mot Tangen og Henni. Jeg skal nordover.


Litt ovenfor stikrysset ligger Henriksenhytta i fint åpent terreng.
 
Hytta var av laftet tømmer, og ser ut til å være i bruk, men det haster nok å få fikset på taket.

 
Stien videre i skogen...


...og over et hogstfelt.

Her kommer jeg til Puttlykkja. På tur #30 for noen dager siden kom jeg fra andre kanten, og tok nordover mot Jagastad.


Jeg skal følge løype mot Hvamsæter 100 meter til.


Her tar stien av ned til Putten...


Det er skiltet til Røverskansen.


Delvis uthogd terreng,men tydelig og fin sti.

 
Putten i lett duskregn.

 
Det var tørr sti langs Putten.


Tilbake i stikrysset sør for Putten.


Her er jeg nok en gang i krysset nedenfor Henriksenhytta. Nå skal jeg følge stien til høyre - sørover - mot Henni.


Fin sti i herlig terreng.

 
Stien mellom Henriksenhytta og Tangen var like flott hele veien.


Her kommer jeg til Tangen.
 
Skiltet ved Tangen som peker tilbake den veien jeg kom.


Jeg tok en liten avstikker til husene lengst ned ved Tangen. Fra her er det tegnet blåsti på kartet, og det er plass til å parkere ved skogholtet til vestre.


Jeg jogger tilbake mot krysset jeg kom fra. Her de nyeste husene på Tangen.


Der opp er den eldre bebyggelsen.


Og jeg skal videre mot Henni.

 
Bro over "#Puttenbekken" - i utkanten av jordene.


Bildet er tatt den veien jeg kom. Jeg trodde dette var stikrysset opp mot Prekestolen, og var litt forvirret - men fulgte jo uansett stien videre mot Henni.


Nesten veistandard...


Her kommer stien fra Prekestolen ned. Det var dette krysset jeg trodde jeg var ved 200 meter tidligere.

 
Blåveisen frisker opp...


...det var mye av den, blåveisen!

 
Stien går over i skogsbilvei, Der framme er det skiltet til Hennibråten.

 
Der fant jeg et skilt, men ikke noe annet.


Tynningshogst ser triveligere ut enn flatehogst... Det var utført hogst i hele området mellom de to skogveiene opp fra Henni.


Tilbake ved start, og klar for andre runde.

Skogsentreprenøren hadde gitt seg for dagen. 


Jeg skal følge veien videre, men kommer ned her senere på turen.


Jeg regner med at Finnsombakken er kneika ned fra Prekestolen, og ikke skogsbilveien oppover.


Mer blåveis...


Her er jeg ved hogstfeltet i enden av veien, ved Haukenebbet. I bedre vær ville utsikten ha vært fin vestover mot Kløfta og Romeriksåsen.


Skiltstolpen og en av mange turkasser i terrenget der Hvam IL merker stier.


Stien oppover mot Røverborgen har hatt besøk av hogstmaskin.


Nede på plassen sto en bobil med folk i. Jeg håper de hadde fått lov å kjøre inn, for bommen ble stengt etter av hogstarbeideren hadde kjørt ut.


jaja, slik er det bare.... hogst er nødvendig - og forhåpentligvis blir stien pyntet på igjen senere.


Her skiller hogstsporene lag med stien videre.


Nesten hogstvei her også, men tørt og fint.


Stien deler seg - uten skilting. Til venstre kommer man "bakveien" opp til Røverskansen. Blåstien fortsetter til høyre.


Kjekt med blå kloss som bekrefter at dette er riktig sti.


Stikrysset rett sørøst for Bygdeborgen, her skal jeg til høyre mot Prekestolen.


Hele åsen ved Prekestolen var hogd ut....


Stien var grei å følge i hogstfeltet...

 
Varden var delvis skjult av et vindfall.


Jeg skal følge stien sørover mot Henni, ned til skogsbilvegen ved Finnsonbakken.


Ikke merket, men lett å se stien over hogstfeltet.


Lettere å følge stien nedenfor hogstfeltet.


Stien delte seg et stykke ned i lia. Blåstien går til høyre.


Savnet merking i stikrysset, men her kom bekreftelsen.


Her kommer jeg ned til Finnsonbakken.


...og bobilen står fortsatt ved Haukenebbet...


Jeg tok nå stien (hogstveien) ned lia vestover fra Haukenebbet.

 
Det var fin hogstvei de 6-700 meterne ned mot Henniskogen.

 
Har var jeg for et par timer siden, nå skal nok en gang oppover mot Holtsetra (til høyre på bildet).

 
800 meter senere er jeg ved Tempeldaklen/Holtsetra.


Denne gangen fortsatte jeg nordover på hogstveien.


For den som ikke kjenner til denne plassen er det ikke lett å finne den. Da jeg i 2001 ble tatt opp i "Skogkarenes Klubb Romerike" hadde vi høstblotet på denne "blotplassen" litt nord for Holtsetra. Lite tyder på at plassen nå er i bruk... og jeg var litt fornøyd med at jeg husket hvor den lå.


Jeg avla altså fersking-prøver og ed her i 2001, men 33 av de 58 medlemmene har lenger fartstid enn meg. Snittalderen er 77 år, så jeg trekker ned snittet med mine ynkelige 69,5 år. I dag har vi blotplassen i Ullensaker, men den har i mellomtiden vært i Gjerdrum og Nes (Fenstad). Sjøl har jeg vært medlem av Skogrådet i 10 år og er SKK Romerikes løpsmester.

Det ligger nok saker på plassen her som ikke er fra SKK Romerikes tid.


Hogstveien videre  Gammel setervei?


Det er ikke mange vann i dette terrengområdet, men her er i alle fall en liten vannputt.


Her måtte jeg ned på knærne for å komme under. Gjett om jeg da merker at jeg ikke lenger er en ungdom... Bra at ingen så meg, de ville sikkert tilkalt ambulanse.


Det ble mindre vei og mer sti lenger opp.


Om lag 2 km nord for Holtsetra går en sti mot Holtfjellet og en annen mot Hvamsæter. 


Jeg skulle sjekke av stien fram til stikrysset der jeg kom inn på "Hvamstertjernet rundt"-stien.


Litt myr...

..men mest fint.


Her er jeg framme ved Trondshaugen der jeg passerte på "Hvamstertjernet rundt" to dager tidligere. Her snudde jeg og jogget de 3-400 meterne tilbake til forrige stikryss.


Da skal jeg opp mot Holtfjellet for tredje gang i dag.


Tydelig sti og bra merket oppover i slak motbakke.


Å bygge varder hører fjellet til, men det er noen små slike i skogen også selv om det er vanskeligere å finne steiner.


Holtfjellet, ikke akkurat svimlende høyt med 277 moh.  Ingen utsikt heller, men flott åpent furuterreng.


I sørhellinga er "slyngveien" der du også kan velge å gå rett fram.


Noen hjemme?


Da er jeg nok en gang framme ved stien opp til Røverskansen. Merkelig nok er det ikke skilt opp hit, så det er mulig å overse. Nå skal jeg en tur opp hit - har bare vært her en eneste gang tidligere.

Oppslag som forteller litt av historikken til bygdeborgen. Man ser ingen rester av dette i dag, men med murer i tillegg til de bratte sidene har man nok hatt god dekning her.


Nå er det en bålplass på toppen.


Bak buska er det 15-20 meter bratt ned mot Røverstien.


På vestsiden er det minst bratt.
 
Skogen skjuler hvor bratt det egentlig er. Det var kanskje ikke like stor skog her for 2000 år siden.


I sørenden av den lille høyden går det en sti til nedsiden av bygdeborgen.


Der nede går Røverstien... en morsom plass å ta med barna. 


Trolsk og fint langs Røverstien.

 
Litt klatring bortover hører med...


En grønn myr innunder bygdeborgen.


Røverstien kommer ut på blåstien igjen ved skiltet som markerer Dyregrav 2. 


I stikrysset 100 meter lenger bort forteller skiltet at du er ved Bygdeborgen.


og ved stikrysset enda 100 meter sørover er det skiltet til Prekestolen. Nå skal jeg inn her for andre gang i dag.


Denne gangen skal jeg følge stien mot Tangen. Dvs over vindfallet og videre nordover i starten.


Jeg så ingen blåmerking i hogstfeltet...

 
...men kunne skimte hvor stien gikk.... I høyre kant på dette bildet.


Så fort jeg kom inn i skogen igjen var det godt merket, og stien var tydeligere.


Stien svingte etter hvert sørover mot Tangen og Henni.


Ikke noe problem å finne fram her.


Litt før Tangen ligger det noen slitne bygninger i jordekanten nedenfor stien.


Bommen er nede... det er helt OK for en turgåer.


Tilbake ved bilen, Golf'en i dag.

Turen ble litt over 20 kilometer i et ganske kupert terreng, og nå har jeg vært på alle stiene i området Neskollen-Hvamsåsen-Holtfjellet. Nå venter nye områder i bygda.

Det er påskelørdag, ha en fortsatt god påske!

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar