lørdag 18. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #36 Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen


Skogbygda har jeg alltid forbundet med o-løp i Skårerberget, men det er minst 15 år siden jeg sist løp o-løp her. Det er et begrenset skogsområde sør og øst for Skogbygda skole på Ingeborgrud, og med et tett stinett, flere enn de som er med på kartet.

Det var en ny fin vårdag i sol, 10-12 varmegrader og nok en gang litt for godt kledd (på tide å droppe vinterklærne). Dette var en tur med bare gåing, bare helt sporadisk litt jogging. Ble sliten likevel!

Etter denne turen er jeg oppe i 561 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og nå venter flere turer med mindre tett stinett og lenger til skogs.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #36
Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
18,8 km / 487 høydemeter / 3:45


På kartet er "Kulturstien" markert kraftigere enn de andre. Langs denne er det imponerende skilting og masse info. Alle de andre stiene var også merket med gule og/eller blå klosser. Med et så detaljfattig kart er skiltingen og merkingen viktig.

Det gamle o-kartet (utsnitt) viser tydelig forskjell på et detaljfattig turkart og et o-kart hvor "alt" er tatt med. I dette terrenget var jeg lokalkjent på 80- og 90-tallet etter utallige o-løp og turorientering som løper og arrangør. Det var et vanskelig o-terreng der løpstidene ble dårlige - og terrenget preges av at det mangler langsgående åser og andre grove terrengdetaljer. De mange "runde" høydene gjorde det lett å bli retningsvill. O-løypene ble jo lagt på tvers av stiene (unntatt nybegynnerløyper)...


Dagens løype er ikke lett å beskrive, men kilometermerkene gir en antydning av hvordan "runden" var...med flere avstikkere og en del løyper som ble gått to ganger. Løypa var en kilometer lenger enn tallene viser, jeg glemte å starte klkka etter noen lange fotopauser. Terrenget er tyngre enn det kan se ut til. Selv om det "bare" er 487 høydemeter er det mye røtter og annet som gjør at man må jobbe for framdriften. På slike stier er det nesten tyngre å gå enn å jogge, og tærne fikk mye juling etter 3,5 time på disse stiene.


Det første som møter meg ved Skogbygda skole er dette oppslaget på "uthuset"... Kulturstien - som var ferdigmerket og skiltet i 2014 - utgjør en vesentlig del av blåstinettet jeg nå skal besøke.

Først må jeg følge lysløypa inn mot jordene. Inn her har jeg avsluttet Skogbygda Rundt (terrengløpet) en del ganger. Andre ganger har løpet gått på veiene rundt hele terrenget jeg nå skal inn i.


I første svingen ligger det en plass som nok både skolen og barnehagen er brukere av.


En ny stor "gapahuk" er kommer opp.


Litt lenger bort går det en sti inn til høyre.


Denne fører til sletta på hoppbakken Sagåsen, eller det som var slette og en hoppbakke. For 30 år siden gikk gjerne løpeturene inn her og opp trappene i unnarennet på Sagåsen - som allerede var nedlagt - men stillaset sto fortsatt.


Sletta er nå ei gjengrodd myr. Her skvatt en elg fram bare 10 meter fra meg, men jeg rakk ikke å få fotoappaaratet i skytestilling før'n var borte. Det var enorme mengder elgmøkk i krattområdet her.


Bakken kan fortsatt skimtes fra myra.


Tilbake på lysløypa passerer jeg først skogsstien oppover mot Sagåsen...


100 meter lenger fram går hovedløypa inn til høyre mens lysløypa fortsetter rett fram. 


Den brede stien har nå blitt hogstvei... ikke akkurat vakkert, men nødvendig.


Hogstveien forsvant innover i terrenget og jeg er på fin bred sti oppover mot Sagåsen.


Her går en avstikker ned til kulen på hoppbakken "Sagåsen". Man forstår at man er gammel når bakker som var flotte i ens egen ungdomstid både er nedlagt og gjengrodd!


Bakkerekorden her var 55 meter. Her ser jeg ned på sletta der jeg møtte elgen.


Fin sti videre, selv om et nytt vindfall ligger over stien akkurat her.


Her kommer jeg til gapahuken på toppen av Kaffekoker'n. 


Gapahuken fra andre siden. Terrenget viser at her er det stor trafikk av turgåere. Navnet kommer visst av at løperne var kokheite når de forserte denne siste kneika på terrengløypa som kom opp bakkene sørfra. Jeg kan ikke huske at bakkene opp her var spesielt tøffe, men jeg løp kanskje for sakte?


Litt nedenfor Kaffekoker'n deler stien seg, der en går til venstre mot Bårhaugskogen, mens jeg skal følge Kulturstien videre.


I dumpa 6-700 meter etter Kaffekoker'n går det en hogstvei nedover mot skytebanen.


Det er merket mot teglverket, som la like ved der skytterhuset er i dag.


Slakt og fint nedover.


Javel. Ingen røde flagg i dag, så jeg fortsetter. 


Her kommer jeg ned til skytebanen , 300-meters skivene.


Banen sett fra det nye flotte skytterhuset til Skogbygden Skytterlag. Her er det et bra utgangspunkt for tur når banen ikke er i bruk.


Tilbake igjen ved Kulturstien.


Ganske snart støter jeg på stikrysset  der stiene sørover mot Skårergrenda deler seg.


Varierende underlag, men mest fint.


Nytt stikryss, og stien til høyre, ned mot Vilberg, dette står ikke på kartet. Denne stien var med på o-kartet allerede i 1983.


Det er flott sti nedover mot Vilberg.


Her kommer jeg ned mot veien som tar av fra Skogbygdavegen ved Vilberg. 


Jeg tok mange turer herfra tidligere, siden jeg her kom raskere inn i o-terrenget enn utgangspunktene fra skolen og skytebanen.


Helt nederst går det ut to stier, men de samles rett ovenfor.


Bærre lækkert...

Nok en gang tilbake på Kulturstien, der er dårlig framdrift med alle disse avstikkerne. Her er en rasteplass på en haug mellom stien og ei furubevokst myr.


En del våte partier, men både her og resten av dagen holdt jeg meg tørr på bena.


Jeg er like ved Skårergrenda.. 

...og her er det merket til Heyerdalshytta. 


Det hang enkelte hvite klosser, så i sakte fart og god speiding fant jeg det som kanskje kan bli en sti, men det spørs om noen går inn her mer enn én gang.


Turmessig er det ingen højdare å gå innover her....


De beskjedne restene etter hytta er vel heller ingen stor severdighet annet enn for historieinteresserte. Men, nå har jeg vært der også... en avstikker på totalt 800 meter på rufsete underlag.


Jeg passerer de innerste husene i Skårergrenda.


Kaffekoker'n 1 km står det. Jeg har gått 3,5 km siden jeg var der...

Skiltingen på Kulturstien videre peker mot Russersteinene.


Stien videre.


Her er skilt til et par historiske minner jeg droppet... så ingen sti.


Hovedstien videre var derimot kjempefin.


Snart kommer jeg til mer skilting... her går Kulturstien brått til høyre.


På haugen like ved stikrysset lå husmannsplassen Vestby.


Her som ellers var det informasjonstavler. 

 
...veien videre...


Det var masse skilting og mange stier å forholde seg til. Dette så interessant ut....


Jeg er nå lengst sør på turen, ved Bårhaug gård.


Tydelig sti inn hit...


Nytt stikryss og tydelig skilting.


I krysset mellom gravhaugen og bygdeborgen har noen laget dette kunstverket...skal det kanskje forestille et menneske i en åpen kiste?

 
Ved gravhaugen - som man ikke ser mye av - er det tilrettelagt en fin rasteplass. Jeg lot jentene være i fred og snudde.


Litt bortenfor ligger haugen der Bygdeborgen lå. Det er bratt på de tre andre sidene. Navnet "Gudbrandberget" har det fått senere etter en særing som pleide å stå der oppe å skrike, står det på en av infotavlene. Borgen her som ble bygd for ca 1500 år siden var ca 150x60 meter i omfang.


Nok en gang tilbake på Kulturstien...

...og ganske straks en ny severdighet; Martin-brønnen. Kan ha vært vannkilde for bygdeborgen like ved og/eller Bårhaug gård. En av mange stolpeposter jeg så i dag var ved brønnen.


Stien videre østover...


Ny stolpepost, og oppslag om "Tjæremile"...

Tydelig sti og godt merket over et gammelt hogstfelt.


Det er mye historie i randsonen mellom skog og landbruksareal.


Kjekt med merking, her hadde det vært lett å gå rett fram.

 
Kjensholen boplass, inntil stien.


For det meste var det både gul- og blåmerket. Lenge trodde jeg gulmerkingen var Kulturstien, men det er not sykkel- og/eller terrengrunder for Halmsås og Omegn skilag. De er de blå merkene som gjelder...


Fortsatt mye å forholde seg til. Framdriften målt i km/time var mildt sagt elendig... men det var jo artig da.


Denne hoppbakken hadde jeg ikke hørt om, og den er ikke merket på o-kartet fra 1983 bortsett fra en vekstgrense i lia ned mot Bårhaugbekken, ca 100 meter fra Bårhaugtjenn. Bakkerekord 37 meter, og i buskene henger rester etter flomlysene i bakken (!).


Bakken ble revet i 1959, litt før jeg begynte å hoppe. Men det spørs vel om en gutt fra Fjellhamar hadde kommet hit likevel, det var jo hoppbakker over alt den gangen. 


Ikke svenskeflagget, men gul og blå merking.


Fint terreng videre.


Mye gammalskog i dette området øst for Bårhaugtjenn.


Her skal Bårhaugbekken (heter det det?) krysses. Åpen fin jungel...


Lite vann i bekken nå.


Like etter bekken kommer jeg inn på en hogstvei.


Etter 30 meter bærer det inn i skogen igjen.


Her er det tydelig at jeg er på gammelt åkerland eller beitemark.


Bårhaughøgda.


Ved Bårhaughøgda krysset jeg gårdsvegen, det var dagens 5 meter på vei, resten var sti.

 
Turen fortsetter nordover, fortsatt på Kulturstien.


Stikrysset ved Russersteinene, sør for Blinningsmyra. Her fortsetter Kulturstien rett fram (nordover) mot Bøsterud, men før jeg skal opp her skal jeg på en times runde på andre stier. Jeg tar til venstre,  stien  mot Bårhaugtjenn.


Det er 7-800  meter på fine stier mot Bårhaugtjenn.

Litt parkpreg på Bbjørkeskogen ned mot vannet.


Bårhaugtjenn er det eneste vannet (tjernet) i Skårerberget/Bårhaugskogen.


Drikkevann og badevann... det var samme sak i gode gamle dager...


Både her og ellers i skogsområdet er det tette fine klopper... fine for både syklister og hunder.


Utrolig kjekt at noen ryddet vekk vindfallene.


Det er lett å blande sammen stikryssene her. Denne gangen skal jeg til venstre, videre vestover. Senere kommer jeg ned stien fra høyre.


Lang klopp over bekken før jeg skal opp på haugen sørvest for Skårerberget.


Uthogd, men ryddig og fint over haugen.


Denne buska har hatt mye besøk. Ikke lenge før den blåser over ende.


Tok visst ikke bilde i stikrysset, men nå er jeg på vei nordover igjen på den østre stien oppover mot  Kaffekoker'n.


Artig terreng...


Det går også en bred sti/hogstvei  mellom denne stien over Skårerberget. Dert er i praksis en forlengelse av veien som kommer opp fra skytebanen, men den er altså ikke merket som blåsti.


Her kommer jeg til stikrysset rett sør for der stien går ned til Skytebanen. 


Jeg fulgte Kulturstien motsatt av veien jeg kom et par timer tidligere, forbi stien til skytebanen og til stikrysset i dumpa på Kaffekoker'n.


Skiltet inn stien jeg skal følge østover, sett fra nord.


Stien deler seg, og det var her jeg forsto at gult var sykkel- eller terrengløpmerking, mens blått var - blåsti (hehe, logisk...) Jeg følger blåstien rett fram, som altså er Kulturstien. Jeg kommer tilbake her senere på turen.


Her treffer jeg på ei skiløype (?)


Litt lurvete et par hundre meter.


Stien fortsatte i kanten av et stort hogstfelt.


Stien deler seg, til venstre går Kulturstien videre mot Bøsterud, jeg skal til høyre mot selve Skårerberget og Bårhaugtjenn. Ingen skilting i krysset her.


Stien videre var delvis merket med blå tape. Her var det ikke sti da o-kartet ble laget i 1983.


Krokrygga gran. 


Dødsdømt gran.


Her har noen kost seg godt...


Morsomt terreng over toppen av Skårerberget.


Steinete og bratt ned fra toppen på sørsiden.


Nede igjen på stien rett vest for Bårhaugtjenn. Nytt vindfall med masse kongler henger lavt over stien.


Fra denne kanten ser man dette stikrysset rett bortenfor stien ned til vannet. Løypa til venstre går nordover mot myrene - jeg løp mye der i "gamle dager". Blåstien går opp bakken til høyre.


Jeg snudde meg for å ta et bilde, og fikk med et par turgåere som kom Kulturstien sørfra, der jeg hadde kommet tidligere. Jeg er altså igjen på kulturstien som jeg skal følge tilbake til Skogbygda skole.


Denne gangen får jeg se på Russersteinene. 


Navnet henspiller på noen russiske krigsfanger som gjemte seg her på flukt østover under 2. verdenskrig. Her har jeg hatt o-post flere ganger på 80-90-tallet, men uten å kjenne den historien. Også her var det stolpepost, så kanskje kommer jeg tilbake hit på stolpejakt senere i år. Jeg får ta en ting av gangen...


Fortsatt Kulturstien, men heretter er det mer sti og mindre historie å forholde seg til.


Stien fortsetter til venstre, hogstveien går vel ned mot bebyggelsen ved Nordhagen.


Fint terreng og morsom sti...


Overraskende tunge ben i dag, og med så mye røtter og ujevnt underlag ble det mye juling for tærne.


Hvilebenk som har sett bedre dager...


Gjennom tett ungskog...


Her kommer jeg til  hogstveien ned mot Bøsterud.


Jeg tok en liten avstikker for å få et bilde mot kulturlanskapet rett sør for Bøsterud.


Ved Bøsterud går Kulturstien 90 grader til venstre. Den første biten på skogsbilvei gjennom Bårhaugskogen, og senere sti mot nordenden av Høgmyra.


Snart er det supersti.


Så litt mer variert og morsom sti.


På høyeste punktet før Høgmyra var det en stolpepost der det tar av en sti som går mot Fagerheim.


Heller ikke neste kryss var merket, der går stien rett fram mot lysløypa ved Dystlandhaugen, mens blåstien/Kulturstien svinger brått til venstre og går på nordsiden av Høgmyra.


Mye røtter på stien videre...

Deretter masse hogst de neste 5-600 meterne. Det var ikke så lett å se hvor stien gikk, men jeg visste jo retningen.

 
Her kommer jeg til stikrysset der jek kom tidligere, Skårerberget til venstre og Kaffekoker'n til høyre.


Her er jeg tilbake i krysset like øst for kaffekoker'n, der gul og blå løype delte lag. 


Jeg tok an avstikker for å se om stien kanskje hadde grei retning mot Kulturstien ved Sagåsen, men det ble slutt på merking, og hogstslepene så ut til å gå mer rett mot boligfeltet på Skogrand.


Da fulgte jeg i stedet Kulturstien, og her er jeg på vei opp Kaffekoker'n. I sakte fart ble jeg ikke heit i toppen av dette.


Rett etter stien ned til Sagåsen tar det av en fin sti som går i fint skogsterreng parallelt med den bredere stien og hogstveien. Det er eikke merket her, men er det tørt anbefales denne ruta.


Først over en liten knaus...


Det er det bra utsikt mellom trærne...


Turen nedover er brattere enn det ser ut til. Kan nok være glatt i regnvær, bare supert i fint vær.


Snart nede, fortsatt bratt.


Så er jeg nede på lysløypa som jeg følger tilbake til skolen.


Skogbygda skole og Skogbygda stadion. Derimellom en enslig bil på parkeringsplassen. Turen er slutt... det ble både mye blåsti og mye historie i dag.


Resten av blåsti-turene blir i røffere skogsterreng og mindre på-kryss-og-tvers. De neste to turene blir ved Husås lenger nord i Skogbygda.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar