mandag 13. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #33 Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet

Planen var å ta både denne runden og turen i Tesiåsen på samme tur, men med liten kuling valgte jeg å forkorte turen og heller ta resten i morgen. Det blåste veldig friskt, men det var sol og fint ellers. Litt artig å starte klokka i stua hjemme på Vormsund brygge, det var bare 300 meter til "blåstirunden" på boligfeltet.

Etter denne turen er jeg oppe i 516 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #33
Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
13,0 km / 229 høydemeter / 1:50

I utgangspunktet hadde jeg ikke ventet å finne disse "blåløypene" på det nye turkartet, det var vel et ønske om å ha med turer i alle områder. Men, både Golfbanerunden og turen ut til kirkeruinene er populære turveier. 

Jeg er ute av døra hjemme... ingen kjøring til start i dag.


Det var 300 meter langs Vormlia til der "blåløypa" startet.


Deler av den 8-900 meter lange runden (den korteste av alle rundene på Nes turkart) gikk langs Hovindvegen. Stien går inn mot haugen på venstre side i svingen.


Veldig kort, men hyggelig liten runde ut mot Vorma.


Liten hvileplass nordvest på runden. 


På grunn av nedtapping i påvente av flom er det ei strand langs Vorma som vanligvis ikke er der.


Hvileplass nummer to. Jeg bor på venstre side på denne side av Vormsundbroa, men bygget ses ikke herfra. 


Oppslag med historikk om plassen Kroken som lå her.


Det er en fin gresskledd runde, men for kort til at "turgåere" oppsøker den.


Nedtapping i påvente av flom gjør at evja inn mot Hovindvegen er helt tørrlagt. Det er ellers veldig idyllisk her ved turbroa. 


Turveien går opp til Vormlia i to retninger.


Tilbake i Vormlia... dettre var hele den lille runden.


2-300 meter lenger bort kommer jeg ned mot "Thorset'n" (kro og bensinstasjon), der jeg kommer inn på Golfbanerunden. For andre året arrangerer jeg Bryggetrimmen for beboerne på Vormsund Brygge, som går ut på å skrive seg inn i turboka for hver runde de gar hått i den populære Golfbanerunden. De flittigste går runden på 4,6 km over 100 ganger i året.


Runden er en mix av sti, gangvei og grusvei. Her er jeg på vei under E16.


I "Doktorbakken" er det stor byggeaktivitet ved den nye ungdomsskole.


På toppen ligger Lillerommen, festlokaler som bl.a. har huset kommunestyret i tidligere tider. Huset ble bygget i 1842, men fikk sitt nåværende utseende etter en ombygging i 1914. Ved siden av Lillerommen ser vi den nye idrettshallen til ungdomsskolen, som bygges der barneskolen lå tidligere.

 
Jeg fortsetter gangveien langs E16, og krysser snart under veien for andre gang. På andre siden av veien ligger Rommen golfbane.


I "Vingersdalen" parallelt med E16 bygges det også.... men her er det boliger og ikke skole.


Vingersdalen - der Kongsvingerveien gikk i tidligere tider - er blindvei, og nærmest for gangvei å regne.

Midt i Vingersdalen tar Golfbanerunden av til venstre. Jeg skal først en tur til Kirkeruinene og Elvemøtet.


Tredje kryssing av E16, nå over veien og uten gangfelt. Det sies at det er mer trafikksikkert å ha slike kryssinger uten fotgjengerfelt. Konsekvensen kan på det verste være at du står her i to minutter.... ingen!! sakker farten om de ser du står der, "det er jo ikke fotgjengerovergang".


Veien inn til den fineste severdigheten i Nes. Ikke bare elvemøtet og kirkeruinene er flotte steder, men også ravine- og beitelandskapet langs veien.


Denne furua har jeg tatt bilde av utallige ganger... den ligger like ved E16. Avhengig av årstid kan bildene bli veldig ulike. 


Ullershovvegen er åpen for bilkjøring fram til kirkeruinene. I bakgrunner ser vi Nordre Ullershov gård.


Sideveien inn til Ullershov der det også drives gårdsturisme.


I den sterke vinden følte jeg meg ikke helt trygg langs de gamle trærne... men uten løv på trærne fikk jo ikke kulingen skikkelig tak.


Mektige trekroner!

 
Utsikt østover mot Glomma.


Delvis ravineterreng, og delvis terreng som har rast ut mot Glomma i flere ras for 3-400 år siden.

 
Husmannsstua nede i Ullershovfallet - nesten nede ved Glomma - er i dag utleiehytte.


Utsikt over beitelandskapet og Glomma nordøstover mot Oppaker og Odalen.


Fin turvei med noe biltrafikk...


Ved parkeringsplassen varsles det om nattestengt vei inn hit... det skyldes en del uønsket hærverk.


Flott infotavle med historikk om kirkeruinene.


Når løvet kommer og ikke minst på høsten er det utrolig vakkert her.


På vestsiden av kirkeruinene ser vi ned til Vorma.

Det er utallige muligheter til fine motiver ved kirkeruinene.

 
Her er det fantastisk å være på konsert, og det er også noen som gifter seg her.


Utsikt videre mot Elvemøtet. Midt over plenen går stien videre mot elvemøtet, men det er ikke alltid du ser at det går sti her.

 
Klokketårnet som ble gitt av Årnes Rotaryklubb ble innviet i 2010.

 
Det er en ganske "romantisk" bred sti utover odden mellom kirkeruinene og elvemøtet. Årnes kan skimtes på andre siden av Glomma.


Stien forsetter nedover bakken - på ryggen.


Før det blir brattere nedover er det bygd om en utsiktsplatting som kan skimtes i bakgrunnen.


Jeg skal ned trappa...


Brygga som kom for noen år siden ligger i Vorma. God plass til å legge til med båt.


Fra brygga ser jeg selve elvemøtet på odden 30 meter unna. Om sommeren er det mange steder varmt og fint badevann i grunne Glomma, mens det stort sett aldri er badetemperatur i Vorma der vannføringen er større og strømmen sterkere i tillegg til at det er kortere vei fra fjellene.


Puh... 74 trappetrinn opp igjen.


...og etter trappa litt motbakke til...


Snart vil vegetasjonen skjule mye av kirkeruinene.


Godt kledd i blåsten!


Her er jeg tilbake ved E-16 og gangveien mot Nes kirke. Dette er en del av "blåløypa" på 2018-turkartet. 


Etter den siste brannen og på grunn av rasfare ved Ullershov ble Nes kirke bygget på tryggere grunn her 2 km lenger nord.
 

Teglstenkirken er fra 1860.. bare 90 år eldre enn meg!


Veien svinger inn mot noe bolighus litt etter kirken. I svingen kommer turstien i "Arnestadskogen" fra høyre - og fortsetter litt langs denne veien.Rett fram fortsetter turstien.

Stien går over knausen til venstre ved det falleferdige huset i skogkanten.

 
Det er bare 200 meter gjennom skogen ned til den bredere delen av turveien - til Golfbanerunden.


Til venstre ser vi veien i Vingersdalen.


Til høyre kommer jeg opp mot "det røde huset". Skiltet om av "høna er laus" var ikke satt opp ennå.


Etter det røde huset er det ikke lenger bilveistandard, men bred fin bearbeidet tursti.


Denne turveien holdes åpen hele året.


Ei buske som måtte gi seg (tidligere i dag?)


Det er bare et smalt skogbelte mellom golfbanen og turveien. Her er det tilogmed en gapahuk helt nede ved golfbanen, med fin utsikt mot deler av banen - og normalt ikke utsatt for forvillede golfballer.


Midtveis i skogspartiet langs golfbanen er det skiltet til veiene i begge ender akkurat der stien innover i Arnestadskogen tar av.


Her er det skiltet til den stien gjennom Arnestadskogen tilbake til Nes kirke. Runden er ca 1,5 km.


De første 00 meterne er det real skogssti med en del røtter. Dagens trynings var her inne...

 
Langs jordene mot Arnestad er det tørr fin hogstvei. Også denne runden holdes gangbar gjennom vinteren.


Jeg har hatt mange turer her.... flott løperunde.

 
Her kommer jeg til veien like ved Nes kirke, og skal igjen forbi husene ned mot Golfbanerunden.

 
Jeg har her passert stien der jeg jogget til høyre for litt siden - og fortsetter videre på Golfbanerunden.

 
Her slutter stien like før jeg kommer til Ringsbyveien (mot Skogbygda).


Golfbanen er delvis åpnet allerede...


Her kommer jeg ut på  Ringsbyveien - som jeg må følge 3-400 meter uten gangvei, det eneste utrygge partiet på Golfbanerunden.


Det er ikke så mye plass utafor hvitstripa... og ganske mye trafikk her.


Framme ved Fv 177 (mot Fenstad og Eidsvoll nordover) er det gangvei light langs golfbanen ned til Vormsund. Fin tursti!


Etter rundkjøringa ved Thorset'n er det slutt på "blåstien" - men jeg følger gangveien langs E-16 ned til Vormsund Brygge, her ved Vormsund gård.


På haugen lenger øst ses store flotte Vormnes gård.


Turveien fortsetter enten over Vormsundbrua, eller under E-16 hjem til brygga.

 
Noe sliten bro (?) som forhåpentligvis slipper unna mye trafikk om ikke altfor mange år - når ny motorvei kommer.


Kveldssola skinner på Vormsund Brygge. For de som ikke bor her fortsetter runden opp Brulia.


Dette er den eneste turen på blåstiprosjektet som starter og slutter i stua hjemme. Turen gikk i det som må kalles hverdagstur-området mitt.

Det er kveld og 2. påskedag, håper du har hatt en fin påske!

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar