mandag 20. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #37 Husås - Dysttjennet - Berte-Brenna - Ovnsberget


Innover mot Husåsskogen nord i Skogbyga - nordøstre hjørnet av kommunen - har jeg bare vært et par ganger tidligere. På sykkeltur innover forbi Dysttjennet i 2011 og på stolpejakt i 2018. Med ett unntak var jeg overrasket over de mange fine stiene, siden det bor få mennesker i dette området.

Det var fantastisk dag på tur. Årets varmeste dag med 17 varmegrader og sol fra skyfri himmel, og nesten vindstille. Dermed ble det også årets første tur i shorts og t-skorte. Også i dag valgte jeg å gå - og droppe jogginga. 70-80 km på kuperte stier hver uke er mer enn hva jeg orker jogge i dagens form, og det er kjekt ikke å bli sliten på alle turer

Etter denne turen er jeg oppe i 579 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og om to ganger venter en ny tur på resten av stiene i Husåsskogen.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #37
Husås - Dysttjennet - Berte-Brenna - Ovnsberget
17,8 km / 439 høydemeter / 3:35


Lengst nordøst i Nes, på grensen mot Odal/Innlandet er det et fint stinett innover fra Husåsvegen og Liagrenda. Jeg traff på et par stier jeg ikke var klar over i området ved Ovnsberget, og fikk for andre gang hilse på "det som har vært en sti mellom Berte Brenna og Ovnsberget". Jeg tok med den stien bare for å forsikre meg om at den fortsatt var "gitt opp" selv om det fortsatt er skiltet i begge ender. Det er åpenbart at stiene her ikke ble revidert da det nye turkartet ble gitt ut i 2018.

Jeg parkerte ved bommen inn til Togstadveien, like ovenfor krysset mellom Husåsvegen og  Husåskroken. Det var ingen skilting her eller lenger opp i Husåsvegen om hvor turstiene gikk inn. Jeg fikk så vidt lirket med inn bak en annen bil.


Det var strålende "sommervær" og debut for året med shorts og t-skjorte.


Her går stien over mot Nordby, langs kraftlinja. Jeg avslutter turen ned her.


Ikke mye sving på denne kraftlinja her. Det går rett fram til like før Skarnes.


5-600 meter fra bommen tar en bred sti av til venstre, det er blåstien jeg skal følge nordover.

Jeg skal til Berte Brenna eller Berte-Brenna.


Fin sti innover mot Brennamyra.

 
Stien var blåmerket.


Etter 6-700 meter kom jeg uventet til et stikryss - det var ikke med på kartet. Stien mot Berte-Brenna fortsetter på østsiden av Brennamyra, men her går det også en sti rett vestover skiltet med Nordby.


Ikke noen ny sti dette, men likevel ikke med på kartet.


Gjennom et tidligere hogstområde - i ungskogen.


Nytt stikryss 2-300 meter senere, her går det en sti sørover mot Nordby, mens stien videre vestover går til området mellom Fløyta og Ovnsberget. 


Gjennom ungskogen...


Fin sti gjennom det åpne terrenget der det har vært flatehogst for en del år siden.

Der er et skilt....og et stikryss.


Skiltet tyder på at det er Skogbygda Historielag som har merket den nye (?) stien. Blåsti til Ovnsberget... den må jeg sjekke ut.

 
Litt hinderløype nederst i lia...

Åpent og fint mot toppen.


Og her er jeg på Ovnsberget

Det gikk en sti ned på baksiden også, den ender nok på stien mellom Nordby og Brennamyra.


Noen har glemt stavene sine her oppe.


Jaja, dette var en ikke planlagt avstikker på 2 km, men nå skal jeg tilbake til blåstien jeg startet på.


Det er fint i sørenden av Brennamyta.


Tilbake i stikrysset...


...og på stien nordover mot Berte-Brenna.

En god del hogst på slutten.


Stien kommer ut på en hogstvei 200 meter øst for Berte-Brenna.

 
Her må man følge godt med. Husker dette fra turen i 2018. Til høyre etter en kort bit på hogstveien, så til venstre igjen like etter (i det mørkeste partiet på bildet).


Omtrent her lå altså Berte-Brennas hus. Huset til Berte Pedersdatter ble senere flyttet til Nedre Vibekken, rett ved krysset der jeg parkerte i dag.


Stien videre er grei å se nå på våren, kan bli mer vrient når gresset vokser opp...


Her er gammel'n på tur, like ved Berte-Brenna, fanget opp av selvutløser med 12 sek. forsinkelse.


Gammel hogst der stien fortsatte nordvestover.


Fin og merket sti gjennom skogen.


Stien endte opp på veien ned mot badeplassen i nordenden av Fløyta, en vei jeg fulgte 3-400 meter andre veien.


Skogsbilveien (Togstadvegen) går også opp mot Fjølungen (myr).


Men... den første kilometeren går blåstien over en høyde parallelt med veien før den følger veien videre. Den stien besøker jeg på neste tur.

Jeg følger veien sørover, omlag 1 kilometer nesten ned til Berte-Brenna.


Litt før veikrysset der en annen skogsbilvei går nordøstover mot Grasberget, er det en fin raste- og bålplass. Akkurat nå er det svært tørt i skogen, så bålbrenning anbefaler ikke, selv på en bålplass.


Veikrysset der veien til venstre fører mot stien til Dysttjennet. Jeg hadde planlagt en runde rundt vannet, selv om det ikke var blåsti halve runden.


 Der er fint å gå tur på stille skogsbilveier også...


I svingen her kommer blåstien fra Dysttjennet og Husås ut, men det visste jeg foreløpig ikke noe om.


Litt etter kommer jeg til krysser der hogstveien fortsetter opp mot Grasberget, mens veien i følge kartet går nesten en kilometer lenger.


I følge kartet er det her blåstien fra Husås kommer ut, og den brede stien er jo der fortsatt selv om man har merket en annen sti diagonalt over mot veien jeg har fulgt.


Det er mange naturens kunstverk å se på en slik tur.


Dette ser ut som en kiosk fra gode gamle dager, men den har nok vært brukt til noe annet her oppe.

 
Hvis være er dårlig kan man jo få tak over hodet her inne, men trivelig var det ikke i hytta.


En liten bilkirkegård var det også ved siden av.


Ford Consul - ca 1960 modell. Vekker gamle minner.


Men, det er jo ikke er vakkert syn i skogen.....


Veien ble smalere etter bilkirkegården. Solretningen var perfekt så jeg ikke fikk skygge her.


Omtrent på høyde med nordenden av Dysttjennet, men 500 meter unna, sluttet veien. Men se der... det går ei skiløype rett fram...

 
Det hang enkelte røde bånd..


Ingen egentlig sti, men logisk veivalg... Likevel, rette etter myrpartiet foran meg gikk åpenbart løypa ned til høyre.


Hmmm, nå går det for mye oppoverbakke og for mye nordover.


Jeg fant et hogstspor som førte meg ned på Dysttjennvegen (forlengelsen av Husåsvegen), men nå var jeg nesten en kilometer nord for vannet.


Her kommer løypa ut - 3-400 meter lenger nedover veien.


Dysttjennet i motsol...

 
Øya i Dysttjennet.


Rasteplass ved tjennet. Jeg er nå såvidt i Odal kommune og Innlandet fylke. Grensen følger vannet på langs, midt på.


I sørenden av vannet går det en veistubb inn til demningen og trykkbassenget.

Vannet sett fra sør.


Demningen er full.

 
Her kan man regulere vannspeilet ved å åpne damluker. Neppe i bruk lenger. Dyståa ender opp i Glomma 8 km lenger ned.


Jeg så ingen skilt om drikkevann, men Dystvann er drikkevannskilde for deler av Nes. Anlegget ligger i Odal, og Nes Kommune kjøper vannet av dem.


Stien mot Husås tar av rett før trykkbassenget, men der er ikke noe synlig merking her.


Rett nedenfor demningen fant jeg et nyere blått bånd.


Og her er en omvei som tydeligvis brukes når det er mer vann i bekken.


Omveien gikk via disse fint tilrettelagte kloppene over Dyståa.


Det var ikke mye vann i elva nå.


...så nå kan man droppe gangveien, selv om det var en koselig liten sving.


Blåveis i skogkanten...

 
Sti gjennom gammel granskog videre sørover.


Sti ble til hogstvei.... 


...og hogstvei ble til traktorvei.
 
Her - midt mellom Dysttjenn og Husås - går stien over mot Berte-Brenna. Først skal jeg en tur på resten av ""blåstein" mot Husås.


Traktorveien gikk ut av skogen og mot jordene ved Sørli. Her har jeg snudd meg et stykke ut på jordene og tatt bilde den veien jeg kom.

 
Traktorveien ender opp ved noen hus ved Husåsen...


Her kommer traktorveien ned på Husåsvegen. Her bor det tydeligvis en elgjeger, vurdert ut fra de 7 troféene på garasjen.


Tilbake ved Sørli der det også ligger et par hytter i skogkanten. 

 
Tilbake ved der blåstien går over mot Berte-Brenna.


Det har vært mye hest her... i våte partier var det derfor litt ekstra gjørmete. 

 
Halvveis over mot skogsbilveien delte stien seg. Den åpenbart eldste og bredeste gikk rett fram, mens en smalere sti tok til venstre - og denne var blåmerket.

 
Litt beskjeden sti foreløpig, men greit merket.


En våt utfordring, men hang det noen blå bånd på en liten runde utenom.

 
Her kommer stien ut på skogsbilveien, 3-400 meter ovenfor Berte-Brenna.


Der veien kommer ut på Togstadveien er det 150 meter ned til der hogstveien går inn mot Berte-Brenna.


Hogstveien der jeg tidligere i dag kom stien fra venstre.


For andre gang i dag på Berte-Brenna, og nå var jeg spent. Ville jeg finne stien videre herfra ned mot sørenden av Fløyta? Jeg var her på stolpejakt for to år siden og brukte masse tid på å finne og følge stien. Her burde nok skiltet mot Fløytavegen vært tatt ned inntil man evt oppgraderer stien på nytt.


Jeg fant et lite blåmerke på en kvist et stykke fra skogkanten, men husket jo fra sist omtrent hvor "stien" gikk inn.


Sånn omtrent her....


Etter 50 meter møter dette synet deg...


Dette bildet er fra 2018...

Jeg skimter et blåmerke framme der. Gikk store runder utenom trærne, men prøvde hele tiden å holde meg orientert om hvor stien var (skulle vært). Det er når du kommer slike steder som her du forstår hvilken fantastisk jobb som gjøre med tilrettelegging av stier rundt om i bygda. ...hehe, bare ikke akkurat her, jeg tror kanskje denne er droppet, men bli usikker siden det er skiltet i begge ender.


Endelig et fint parti...


Her måtte jeg gi meg - og legge ut på en større omvei, det ble for vanskelig framover.

 
"Fint" i lia innunder de verste vindfallene.

 
...og her fant jeg igjen stien.
 
Mye gammalskog (gran) her - som fortsatt var oppestående.


I midtpartiet var det tett ungskog, mye tettere nå enn for to år siden, men her var det også tett mellom blåmerkene - antagelig fra før vindfall ødela stien lenger nord.

 
Uten blåmerkene hadde jeg ikke funnet"stien"...


Joda, inn til høyre her...


Ute av ungskogen og jeg aner jo hvor stien går videre...


Et gammel blåmerke viser vei.


Noen hjemme?


Endelig et fint parti med furuskog.

 
Så blir det verre igjen, men snart framme nå.


Ja, her er stien.

 
Autostrada.

 
Så skal de bare leggene få kjørt seg!


200 meter gjennom her er herlig. Det blir ikke bedre senere på året...


Joda, jeg er på rett vei, jeg skimter et silt der framme.

 
Her er altså stien jeg kom merket også tilbake mot Berte-Brenna, men hvem prøver seg innover her når det er alternative stier via Fløyta og via Brennamyra?


100 meter sørover er stikrysset der jeg var tidligere i dag, det stien går over mot Brennamyra, og som jeg tipper er det vanligste veivalget mot Berte-Brenna.


Veilpleid sti videre. Det er ca 1 km ned til Nordby.


Tydelig sti også over hogstfeltet


Nedenfor stien ser vi Kvernbekken der den danner ei fløyt (stille, bredere parti).

 
Mosegrodd skogsbunn langs den brede stien.


Blåstiern opp mot Brennamyra tar brått av like før jeg kommer ned til Nordby.

 
Denne var også skiltet som blåsti, og på kartet ser vi den delvis som hogstvei.


Her går en hogstvei inn mot sørsiden av Ovnsberget. 


Jeg måtte jo ha med meg denne stien også, selv om det medførte  km tur/retur.

 
Stien følger østre foten av Ovnsberget, mellom berget og Ovnsmyra.


Her er jeg ved stikrysset der stien mellom Brennmyra og Ovnsberget kommer.


Nok en gang nesten ved Nordby, og tilfeldigvis kaster jeg et blikk til venstre (bildet er tatt den veien jeg kom) - og ser stien over mot Togstadvegen. Jeg loa ikke merke til den da jeg gikk oppover.


På vei over haugen, bare 5-600 meter over her.


Skyggen tar bilde av hogstgata som stien følger. Det ser ut som jeg har på festkjole.


Og her tar jeg visst en slurk øl? Neida, det er fotografens arm. På disse halvlange turene har jeg ikke hatt med mat eller drikke.


Tilbake ved veien der dagens tur startet.


Nesten nede ved bilen og bebyggelsen ved Vibekken og Stubbjar.


Det var en rolig tur, så nå er jeg kanskje klar for litt løping igjen på neste tur. Det er fortsatt 12 turer igjen av blåstiprosjektet mitt... og mye realt skogsterreng.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar