tirsdag 14. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #34 Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen


Det er litt rart med turene i går og i dag, hjemme på Vormsund. At de inngår i Blåsti-prosjektet er selvsagt bare fordi stiene her er tegnet inn på turkartet til Nes fra 2018. Dette er jo stier og områder jeg kjenner veldig godt selv om jeg bare har bodd på Vormsund siden 2013. Tesiåsen er mitt nærmeste skikkelige skogsområde, 15 min joggetur hjemmefra.

Etter denne turen er jeg oppe i 528 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt. Slik det ser ut nå skal jeg kunne være ferdig til 10. mai - fire måneder etter første tur 8. januar. Takket være Korona-restriksjonene fikk jeg jo bedre tid til dette enn jeg ellers ville hatt.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #34
Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
11,9 km / 219 høydemeter / 2:00


I praksis er det lysløypa + avstikkerne til Vestsidevegen og Eventyrskolen som er aktuelle turområder her nå. Omfattende hogst har rotet til terrenget veldig mye, men det kan jo bli bedre igjen om noen år. Stiene her er ikke blåmerket, og de som la inn stiene på 2018-kartet hadde nok ikke nye GPS-spor - men har nok tegnet etter gamle kart. Allerede i 2013, da jeg lagde kartet nedenfor, var f.eks. stien fra Vestsidevegen lagt om antagelig pga våte partier, men "gamlestien" var synlig og med på kartet mitt.


Dette kartet som jeg fikk laget i 2013 - med karthjelp fra Torbjørn Kravdal - har med alle stiene jeg gikk opp med GPS og som var synlig i terrenget. Dette har også blitt brukt til tur-o i Nes O-lag. Her er det Norgeskart som er grunnlag, ikke kommunale kartdata som på turkartet.


Den store busslomma på Vestsidevegen mellom Tesen og Røavegen, har vært mitt faste startpunkt for turer i Tesiåsen. Her er adkomsten tørrere og raskere inn i terrenget enn ved start fra Kulmoen. Det er jo ikke lov å parkere i busslommer, men her er det plass til både mange biler og buss, dersom det kommer en buss. Jeg googlet og klarte å finne en daglig busspassering her - på hverdager. (Jadda, veslebilen ble vasket på hjemtur!)

Rett ved busslomma er det god plass til å parkere på plassen der der produseres ved, men dette oppfatter jeg som privat grunn, så da parkerer jeg ikke der. Ifølge turkartet er det 200 meter til blåstien, men en nyere løype opp i terrenget kommer først etter 500 meter.

Det er ikke skiltet, men ca 50 meter før enden av den kjørbare veien, tar stien av på skrå sørover opp i åsen.

Jeg skulle først gå hogstveien / stien på flata vest på Tesiåsen. Den går rett fram på bildet.

Denne stien har jeg bare gått 3-4 ganger, siden den aldri har vært særlig turvennlig. Nå var kjøresporene jevnet ut etter hogst, det så lovende ut.

Det var helt greit langs hogstveien til der stien går opp mot selve åsen.

Ca 500 meter innover hogstveien går det en tydelig sti til venstre, oppover i åsen.

Den var ikke tegnet inn på kartet, men siden det er en mye benyttet sti tok jeg turen opp/ned til lysløypa.

Det meste av stien går i hogstområde fra ca 10-15 år (?) tilbake.

Her er jeg oppe ved lysløypa der nye hogst har gitt kjøreskader. Stien jeg kom opp ses til venstre.

Da er jeg nede igjen ved den nedre stien. Det ser ut til at mange går opp her, og det han skyldes at stien som går opp ryggen nordfra er vrien å se fra begge kanter.

Det så greit ut videre, en liten stund.

Så ble det verre...

...og litt verre... 

...og mye verre...

Litt hyggelig blått i tynningshogsten.

"Tesidammene"

Alternativet med å gå inn i skogen i stedet for å følge hogstveien var heller ikke opplagt fristende.

Puhhh, to lite morsomme kilometer er unnagjort. Her er velteplassen der hogstveien kommer ut, og skogsbilveien går ned til E-16 litt vest for Stein skole.

Like ved plassen ligger en liten rasteplass.

Turveien fortsetter østover.

Det er litt kjørespor i ulike retninger - og lett å ta feil.

Her skal man følge lysningen til venstre.

Og snart er man på stien ned mot Stein skole eller Eventyrskolen.

Eventyrskolen er vanligvis en godt besøkt severdighet.

Trollet ved siden av hinderløypa.

Her er det skiltet til lysløypa og Thesiåsen med th...

Skolen er er greit utgangspunkt for tur i Tesiåsen.

Stien tilbake mot lysløypa.

Her er jeg ved stikrysset ned mot Eventyrskolen.


50 meter lenger opp kommer stien til lysløypa.


Her er det en stolpepost også gitt.


Lysløypa sørover  - på østsiden av åsen.


Noen gjørmehull (mange med planker å tråkke på), men stort sett tørt underlag.


Lysløypekrysset der løypa kommer opp fra Kulmoen. Bort der skal jeg etterpå, skal bare en runde i hele lysløypa først.


Lysløypa videre...


Noen gamle skilt som peker dit skiløypa går ut på jordene.


Halvveis opp i den bratteste bakken tar en smal sti av til vestre mot toppen av Tesiåsen.


Tverr-stien ender i et hogstfelt på toppen - så den er ikke lett å se fra andre kanten.


Blandet framkommelighet på lysløypa oppover mot den første toppen.



På toppen tar det av en smalere sti ned mot Østli og Tesibråten.


Delvis myrlendt i den nordlige delen av lyskløypa.


Enda en stolpepost... på en stolpe. Omtrent her kom stien opp nordfra tidligere.


Dette er "testrunden min" (3 km), og her er jeg halvveis i den tyngste kilometeren. 


Her er stikrysset der den fine stien på ryggen nordfra kommer opp. Jeg skal ned her til slutt i dag.


Jeg fortsetter på lysløypa, over rundens verste vannhøl... er du heldig er du tørr på bena på andre siden uten å ha tatt en lang omvei.


Over høyden er rundens flotteste kilometer.

Fin sti..


Mye svaberg...

Gapahuken på toppen av Tesiåsen.

På andre siden av stien, litt nedenfor gapahuken, er turkasse. 
...og en stolpepost. 


Fint langs lysløypa videre selv om det er en del små gjørmehull.


Fin varde...


Det er plankebroer over de verste gjørmehullene...


Ei buske har gitt opp, antagelig i gårsdagens kulingkast (?).


Her er jeg ferdig med hele runden, og begynner på en halv runde til.


Denne gangen skal jeg til høyre mot Kulmoen.


Det er ikke hvert år det er skiløyper her i lysløypa. Sist vinter rakk man bare å kjøre litt spor før jul.


På sommerstid er turen mellom Kulmoen og lysløyperunden i Tesiåsen en kjedelig transportstrekning. Det er derfor jeg liker å starte ved Vestsidevegen.


Den gamle skihytta ("brakka") er revet... det kan bli et stort bål av dette.


Framme ved Kulmoen og det nedlagte grustaket som nå fylles igjen med overskuddsmasser fra byggeprosjekter.


Her mellom skiløypa og betonganlegget er det god plass til å parkere.


Jeg skal tilbake til lysløyperunden.


For andre gang oppover mot toppen...


Det var ikke lett å se der løypa mot Vestsideveien tok av tidligere, og med hogsten er det enda vanskeligere nå.


Men for den som er kjent går selvsagt løypa skrått tilbake, og etter den første knausen er det veldig lett å følge stien,


Flott sti gjennom lyngen. Stien fra veien og opp til toppen var tidligere"intervallbakken" min i terreng.

Vet du ikke hvor denne er finner du den ikke. 50-60 meter fra stien er "spøkelset mitt", og nå har det lagt seg ned på siden og er enda vanskeligere å se.

Når jeg snur bildet ser det ut som den står oppreist ennå.


Jeg oppdaget denne da jeg synfarte terrenget i 2013. Et utrolig fint spøkelse, totalt ubearbeidet, jeg fant den akkurat som dette. (Bilde fra 2013)


Vi var gode venner! (Bilde fra 2013)


Spøkelset er et av de fineste naturens kunstverk jeg har kommet over! Dette bildet er fra 2014.

Stien videre nedover, mest på svaberg.


Dette partiet kaller jeg "muren".


Tettere skog nederst..


Her kommer stien ut på veien, men her har hogst gjort stien vanskelig å se fra veien.

Tilbake ved start. Det gamle forfalne huset i den gjengrodde hagen med smijernsport og skjeve portstolper er borte. Litt av en kontrast til dagens hus. 

Turene forsetter ved Oppaker, Skogbygda, Fenstad og Brårud...og jeg har ennå to jobbfrie uker foran meg. 

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar