søndag 5. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #28 Elvestien Årnes - Hennisand - Ynskroken

Dette er den mest urbane av alle blåstiturene, og det er jo heller ingen blåsti selv om den er blåmerket på kartet. Men, Elvestien mellom Årnes og Yn har nå blitt en av de fineste turstiene i hele Nes, og i alle fall den letterst tilgjengelige for folk på Årnes.

Etter at jeg flyttet til Vormsund i 2013 ble Fenstadstiene byttet ut med Elvestien når jeg ville ha en rask liten tur. Nå er stien oppgradert i to omganger, og framstår helt annerledes enn for bare fire år siden.

Etter regn tidligere på dagen klarnet det opp før jeg sent på ettermiddagen tok med en av juniors hunder, Bajas, for å gå Elvestien nord for Årnes. Det var 6-7 grader og noe dis, som ga et litt merkelig fotolys. Våren med nytt løv og høsten med alle fargene er ellers fantastiske tider langs denne stien.

Etter dagens tur er jeg oppe i 433 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og nå er jeg ferdig med alle blåstiene på Nes Turkart 2018 øst/sør for Glomma.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #28
Elvestien Årnes - Hennisand - Ynskroken 
14,6 km / 68 høydemeter / 2:50
Turen på Årnestangen opp til Høie har jo vært turvei lenge, mens forbedringen med blant annet to broer gjorde stien videre mot Hennisand mye mer tilgjengelig for tre år siden. I fjor ble stien utbedret med to nye broer over evjene mellom Hennisand og Ynskroken - og også merket med turskilt. En utrolig flott tur på ca 7 km langs Glomma. Tilbake kan man ta grusveiene gjennom kulturlandskapet tilbake (Ynsvegen / Høievegen) som jeg gjorde i dag, men tur/retur på stien er det fineste.  Turen er ikke merket utover en del skilt langs Elvestien, men det er "umulig" å gå feil.

For første gang på Blåstiprosjektet hadde jeg med en turkamerat. Bajs er ivrig etter å komme i gang.


På turkartet hadde man blåtegnet også den fine turpromenaden foran blokkene sør for Årnesbrua, så da startet vi turen med å gå fram/tilbake der. Glomma er nå kraftig tappet ned i vente på en varslet flom, dermed er det strandlinje der det ellers er vann.

 
Nå kan man gå tur på "stranda"...

 
Det er fint langs promenaden ved Glomma. For få år siden var det verken blokker eller turvei her.


Tilbake ved Bautaplassen der vi startet, det det blant er en 22. juli-minnesten.


...og bautaen til minne om falne under krigen.


Årnes brygge venter på båtene...

Elvekroa venter på pub-gjestene...


Bajas venter på meg...

Da er den mest urbane runden på hele Blåstiprosjektet unnagjort. På høyde med Årnes stasjon - på andre siden av jernbanen - starter den flotte turveien på Årnestangen. Det er mange evjer og tanger som sammen danner et morsomt landskap langs Elvestien herfra til Sagstuåa/Ynskroken.


Broa ble restaurert for ca 10 år siden (?) og har etter hvert blitt litt krokete og humpete, men hva gjør vel det....


Det er litt rart å gå her  uten vannet inntil turveien... den stranda er jo bare et før-flom-fenomen.


Det er alltid mange syklister, gående - og ikke minst hunder på luftetur med eierne - å møte her mellom Årnes og boligfeltet på Høie.


Etter ca 1,5 km på den brede fine turveien - som også er belyst - følger 500 meter på asfalt forbi Høie.


Mellom Høie og den første av de nye broene ble turveien oppgradert til rullestolstandard i 2017.


Hit til denne broa over en av evjene, er det rullestolstandard. 


Og her er de som skal takkes for veien og broene, og for at tuveien nå har blitt et turalternativ for veldig mange flere.


Broa sett fra nordsiden.


Det som var et smalt tråkk har på 3-4 år blitt en veldig bred og flott tursti. Med løv på trærne sommer og høst er det spesielt vakkert i disse partiene gjennom bjørkeskogen, og dem er det mange av langs Elvestien.


Bajas koser seg på tur han også...


Her er den andre brua...


Det er rart å se så lite vann i evjene. Noen er helt tørre etter nedtappingen. Snart er problemet motsatt. Ved skikkelig flom - som man frykter i år - drukner det meste av Elvestien.

 
Det er helt utrolig hvor raskt det har blitt bred sti her.

Men nye tre år slitasje kommer vel røttene fram, slik som på de store Oslostiene? 

Bilde av turvennene, tatt med med selvutløser. Tabben var at autofokus tok hensyn til gresset i forkant! Kanskje jeg må skaffe meg en selfiestang?


Glomma ved elvemøtet med Vorma. Nes kirkeruiner kan skimtes på odden.


Litt før Hennisand går stien litt vekk fra elva, og følger en gammel kjerrevei. På et tresifret antall turer her har jeg aldri sett noe på fire hjul.


Gressletta rett før husene på Hennisand. Selve badeplassen er litt lenger opp.
 
Kjerreveien har gått over til gårdsvei, her ved det eldste og neppe beboelige huset på Hennisand.


Rett ved innkjøringa til husene på Hennisand. Tidligere gikk jeg langs elvekanten i et tuete og ofte bløtt landskap - innenfor disse husene. Da var det ikke så mange som forsatte stien videre mot Yn, og noen steder var det uklart hvor man skulle gå. For 4-5 år siden begynte jeg å følge et smalt tråkk i krattet her hvor det nå er åpent landskap, men i fjor ble det skikkelig skiltet, og to nye bruer ble bygget mellom her og Ynskroken. Plutselig er det flott og tydelig sti - mange har oppdaget den fine stien videre.


Flott sti, umulig å gå feil.


Her er det en merket avstikker ned til badeplassen på Hennisand.

 
Litt stusselig her nå, men flott om sommeren. På denne siden av elva er det veldig grunt. I bakkant kan vi skimte søndre delen av den store navnløse sandbank-øya som har dannet seg her gjennom x antall flommer. Nå var det så lavt vann at man lett kunne gå over til denne øya, og i nordenden av den 7-800 meter lange øya var hele den store grunna nå synlig på grunn av nedtappinga. Det er ikke utenkelig at det her blir en evje før eller senere, altså at elva tetter seg i øvre ende av det grunne området. Hovedløpet går jo på utsiden av øya.
 
Fint også uten løv her...


Hit, til den bøyde buska, går vanligvis vannet.

Det er litt eventyraktig langs Elvestien, som for en stor del går på tanger mellom evjene og Glomma.


Også før de nye broene kom var jeg ofte på løpeturer her... 


Det første av  tre joder man støter på når man nærmer seg Yn.


Hei, hva somler du med?

 
Snart står nok flomvannet over stien her. Det er ikke mer enn en drøy meter høydeforskjell til vanlig.


Stubben på stien!


Den første av de to nye bruene, over evja ved Maristufallet. Da slipper man å balansere på noen stokker som tidligere...

 
De flotte husene på Vesle Yn ses på bakketoppen, selve Yn skimtes bakenfor.


Stien forlater jordet, og her er den eneste kuperingen på de første 8,5 km i dag! (ca 2 høydemeter)

 
Mye gammel løvskog her, usikker på om det har vært aktivt ryddet eller bare fjernet vindfall. Stien er i allefall som autostrada i forhold til tidligere.


Den siste broa før Ynskroken. Restene av gamlebroa, som jeg nærmest krabbet over siste turen før nybrua kom.


Fine skilt, selv om du ikke ser teksten før du er helt innpå.


Ny liten fotoseanse med Bajas'en.


Inn i eventyrskogen!

Skal det være en privat badestrand? Men pass på før flommen, for denne stranda ser du ikke senere i sommer.


Jordene ved Ynshagen (gården), der stien nå er tydelig og fin langs elvekanten.


Med utsikt over til Frognerstrand Camping på Oppaker.


Det er mange hester ved husene/hyttene ved Ynshagen om sommeren. Derfor er det mange gjerder å runde på slutten.


Kjekt med skiltingen i hytteområdet.


Stien forsvinner inn i skogen ...


...der det står et skilt i starten på dagens bratteste bakke. "Mørdarbakke" med minst 10 høydemeter!

På ryggen er vi plutselig et stykke over Glomma.


Ytterste grenda ... I området her visste jeg aldri hvor jeg skulle løpe og fikk hyttet neven etter meg et par ganger jeg løp der jeg åpenbart ikke skulle løpt.


Nå er det skiltet, og stien er tydelig, i alle fall før sommergresset får tak.


Svingen der jeg forlater elva. På andre siden ser jeg over til Nes Strandhager på det som tidligere var Hagen Camping. Dit skal jeg på en senere "blåsti-tur".


Her starter turen mot Årnes, fra der Ynskroken (veien altså) tar av fra Ynsvegen.


Da er det 6 km landevei gjennom kulturlandskap tilbake til Årnes. PÅ en treningstur ville jeg tatt stien tilbake, nå ville jeg ha en rundtur.

"Den endeløse landevei".Her kommer veien opp fra Hennisand, og en aktuell kortere runde fra brygga på Årnes er å følge Elvestien til Hennisand, og veien tilbake via dette krysset.


Husmo gård.

Kumøkk og halm var en spennende lukt....

Jeg har akkurat passert Høie, snart kvelden...


Årnes Skyline!


Hvem sa at man ikke måtte bygge høyt på Årnes?


Evja ved Årnestangen...  

Det er Palmesøndag, ha en god påske!


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken

2 kommentarer:

  1. Så mange fine bilder du har tatt :) Jeg tenkte å prøve meg på Elvestien videre fra Hennisand snart, veldig kjekt med bilder og referansepunkter :)

    SvarSlett
  2. Hei Mali
    Takk for det.
    Ja, nå som løvet har kommet er det bare enda finere langs elvestien - og partiet mellom Hennisand og Ynskroken er veldig fint. Jeg løp en runde der tilbaketuren gikk på vei. Jeg anbefaler å løpe/gå fram/tilbake på stien - man ser litt ulike ting når man kommer andre veien.

    SvarSlett