tirsdag 7. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #29 Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam


I fjor var jeg på en nesten tilsvarende runde på "Stolpejakt", da var det i mai - og grønt og fint. Ikke så fargerikt nå, men en fantastisk flott turdag og årets varmeste vær med +14C. Spesielt ravineterrenget mellom Hvam og Hvamshaugen er en flott turopplevelse.

Etter dagens tur er jeg oppe i 450 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og på dagens tur ble det omsider en miks av jogging og gåing igjen. Satser på økende andel jogg framover - magen ser ut til å ha ordnet seg...

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #29
Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen  - Hvam
16,7 km / 240 høydemeter / 2:25Dette var en "Blåsti-tur" helt uten blåmerkede stier. Det var bra skilting på Tomteråsen unntatt lengst i nord, men her stemte ikke turkartet helt med virkeligheten. Jeg har vært et par turer her før, og var klar over at det var annerledes enn turkartet ga inntrykk av i nordre delen av terrenget. De oppslåtte kartene stemmer bra, men de er heller ikke oppdatert med den nye tur/skoleveien fra Tomteråsen til Neskollen. Udnesrunden var bare vei, mens Hvamshaugenrunden inneholdt en spesiell tur i en uthogd ravine mellom Store-Hvamsvegen og hengebrua over det jeg velger å kalle Hvamsevja.


Jeg parkerte ved golfbanen, som ennå ikke er åpnet (...eller var driving rangen åpen?), derfra var det bare et par hundre meter til den fine dammen ved Vesle Hvam..

Det er vakkert ved dammen med Vesle Hvam på motsatt side.

Vesle Hvam ble skilt ut fra Stor Hvam for ca 1000 år siden, og er nå en del av landbruksskolen like ved (Hvam vg skole).


Rett bortenfor Vesle Hvam går Tomteråsvegen inn på boligfeltet, og rett ved der bebyggelsen starter krysser blåløypa iflg kartet. 


Her går turveien, market blått på kartet, ned mot Hvam vg skole.


"Blåstien" er markert videre rett fram over skoleområdet - men kun på kartet. Den logiske runden rundt Tomteråsen, mellom her og Herremyra, var ikke blåmarkert.


Jeg fulgte gårdsveien oppover mot Herremyra...


Det er kun litt nedhogd skog mellom skolens jorder og bebyggelsen i Tomteråsen.


Koselig med hest...


Veien er litt over en kilometer oppover langs jordene.


Her, ved hestehinderet, starter stien som er merket blått på kartet.


Ingen skilting til å begynne med.


Men like ved Herremyra er det skiltet Tomteråsen Rundt, som jeg forsåvidt har holdt på med 1,5 km allerede.


Stien starter med klopp over bekken inn mot et hogstfelt.


Her går Tomteråsen Ruundt-stien til høyre, men jeg skal først en tur på den "indre runden" som også er blåmerket på kartet.


Ingen merking utover skiltene i mange av løypekryssene... og her er altså hvordan stisystemet egentlig er.


Reveskogen er ingen attraksjon, men en av boligveiene på Tomteråsen.


Gjennom granskogen...


Knarten er også en boligvei, jeg fortsetter runden rett fram.


Det var fint i solhellinga i dag.


Her kommer jeg til nordre del av bebyggelsen på Tomteråsen. 


Stien svinger til høre rett før lavvoen.


Artig furuterreng videre.

 
Det har vært flott skiltet her for noen år siden, men en god del er i ferd med å gå i stykker.

 
Jeg er ferdig med den lille runden, og fortsetter på selve "Tomteråsen Rundt".


Noe sti...


...og mest traktorvei langs nordenden av runden.


Helt i nordvest treffer traktorveien jordene med utsikt mot Neskollen. På Nes-kartet er "blåstien" tegnet i jordekanten, men den går litt opp i høyden. Det er ingen skilting i nordre og vestre del av runden.


Her, rett før jordekanten, går stien inn til venstre (sørover).


Litt flatt til å begynne med.


Deretter opp i høyden, ca 25 høydemeter bare.

 
Stien er ikke så veldig tydelig siste biten mot den nye asfalterte gang- og sykkelveien - som var ferdig i fjor og går til Neskollen. 


Her har jeg kommet ned på gangveien, nesten på toppen, og stien jeg kom går opp mot høyeste punkt i bakgrunnen.


Gang- og sykkelautostrada...


Her ser vi gang- og sykkelveien over jordene mot Hvamsmovegen.


Necderst i bakken, i svingen, tar "Tomeråsen Rundt"-stien av videre sørover.


Inn i krattskogen...

Når man kommer fra andre kanten er det lett å bomme på dette krysset. Det gjorde jeg første turen jeg var her for 3-4 år siden. Opprinnelig var det et skilt som pekte inn her. 


Stien gikk etter hvert over i traktorvei.


Her treffer jeg på veien ved Knarten, midt mellom  nordre og søndre del av Tomteråsen.


...og bonden har strålende pløyevær...


"Stien" følger jordene videre.

 
Her, like før Tomteråsvegen går stien opp mot bussholdeplassen i enden av bebyggelsen.


Her kom jeg opp, og runden kan like gjerne tas andre veien. Her er det bare 100 meter ned til Tomteråsvegen.

 
Tomteråsvegen er krysset, og jeg har kommer ned forbi der jeg startet på "blåstien" - på området til Hvam vg skole


Jeg tok en liten avstikker rundt den flotte dammen på området. Ingen sommerprakt, men flott likevel.


Dammen sett fra andre enden.


Hovedbygget på haugen...


Mange tilbud her... 
På kartet er det altså blåmerket gjennom skoleområdet og videre ned på fv 173.


Jeg fulgte fylkesveien en kilometer retning Årnes....


... til jeg kom til Udneskroken. Runden på Udneskroken og Udnesvegen er også tegnet inn som tursti på kartet. Helt OK det, det er jo fint her. 


Tur på landeveien...


Hestehoven pynter opp med påskefarger.


Når jeg først var på runden her tok jeg også en avstikker ned mot vakte Udnes kirke.


Underveis passerte jeg en bikube-farm...


Det var ikke så lett å ta bilder motsols... men her ser vi altså Udnes kirke på høyden over Glomma.


Ravineterrenget ved golfbanen og Hvamshaugen strekker seg helt hit.


Ikke akkurat noen vanlig "blåsti", men jeg har jo bestemt med for å følge alle blåmerkede stier på kartet, så da så...

 
Tilbake på fv 173, men bare 200 meter før jeg skulle inn til venstre mot Gamle Hvam Museum. Til høyre er veien jeg kom ned fra Hvam vg skole.

 
Av en eller annen grunn var ikke denne veien blåmerket, selv om den ender opp i en "blåsti" lenger fram. Dette kunne vært kveldstemning, men er Gamle Hvam i motlys.


Restaurering pågår...


Folketomt på et ellers populært utfartssted.


Det er veldig koselig her på Gamle Hvam. Et besøk anbefales.


Bygningen som også huser en gårdskafé når det er åpent her.
 
Skikkelig god gammel idyll, slik jeg husker fra barndommens besøk på slektninger gårder.


Ikke gråtass, men Massey Harris. Det må være lillebroren til Massey Ferguson?

   
7-800 meter etter Gamle Hvam tar "blåstien" av fra Store-Hvamsvegen. Jeg var her på stolpejakt i fjor og visst hva som ventet meg. Det er ikke skiltet, men før hogsten gikk det en sti et eller annet sted langs ravinene her ned mot hengebrua over Hvamsevja.

Det var delvis leirete og veldig mye tørrkvist.

 
En titt tilbake der jeg kom fra.

 
Alt var i "løs vekt, det var tuklete å gå her, så det gikk sakte for en gammal krok.

 
Det var bare 5-600 meter, men det føltes lengre. Litt trist med hogsten, men det fikk jo fram ravina. Likevel litt uvanlig at det ikke var satt igjen noen trær overhodet.


Yess, broa er fortsatt intakt. 


Her før hengebrua var det tilogmed skiltet. Det mangler bare sti (på denne siden av brua).


Nå er jo Glomma kraftig tappet ned, så det er veldig lite vann i evja. Vanligvis er det 15-20 meter bredt vannspeil her.


Litt skeiv, men veldig solide stolper og vaiere.


Etter en svaiende tur kunne jeg se tilbake på andre siden.

Her passer det med et utsnitt fra Norgeskart som forhåpentligvis gir et visst inntrykk av det flotte ravineterrenget. Jeg har akkurat passert evja, og skal nå klarte opp på ryggen som jeg skal følge mot Hvamshaugen - et utrolig flott parti.


Opp fra hengebrua..


Det var noe gjørmete, så midt i bakken var det en advarsel.

 
Snart på toppen. Her ser jeg tilbake på ryggen jeg har fulgt oppover.


Her er jeg oppe på "flata" ved Storbråtan der det går en flott gresskledd traktorvei.


Over mot Hvamshaugen ser man ravinelandskapet godt nå som der er hogd ut så mye.

 
Traktorveien (og min "blåsti") følger ryggen bortover med flott utsikt mot Glomma sørover mot Rånåsfoss.


Hvis man ikke vil gå i ravinedalen mellom Stor-Hvamsvegen eller over hengebrua, kan man også gå fram og tilbake hit fra golfbanen via Hvamshaugen,


Vestover kan jeg blant annet se Udnes kirke.


En liten tur ned i ravina før jeg skal opp mot Hvamshaugen. En nedtappet Glomma viser fram de lekreste sandstrender...

 
Bygningene på Hvamshaugen er flyttet dit fra andre plasser under Store Hvam, og tilhører nå Gamle Hvam Museum.


Vårlig idyll. Snart kommer løvet, og da blir det enda vakrere. Sist jeg var her var mai i fjor - så ta gjerne en mai-tur hit i fint vær!


Turgåere med hunder, det var faktisk de eneste turgåerne jeg møtte i dag. Det er jo tirsdag, men det er jo også påskefri for mange.


Skilting til Udnes skole og plassen Holsenga, men de fleste går nok nå til golfbanen.


5-600 meter etter Hvamshaugen går stien/trakorveien rett fram mot Holsenga og Udnes skole (nedlagt). Stien jeg følger tar til høyre, en delvis oppgradert traktorvei langs golfbanen. Ingen skilting her.

 
Gresskledd og fint. Veien til høyre ender på golfbanen. Turgåere må ta til venstre. Ingen skilting.

 
Ennå ikke grønt, men neppe lenge til.


Traktorveien følger skogkanten langs golfbanen.


Og her er jeg ved fv 173.


Det lå en del baller ved driving-rangen, så kanskje er det åpnet allerede akkurat her?

Turen ble nesten 17 kilometer, mye på vei, og altså ikke et eneste blåmerke. Men, det var en flott tur i "sommerværet" - selv om jeg var kledd for vintertur!

Det er tirsdag i påskeuka, ha en fortsatt god påske!


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar