torsdag 9. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #31 Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.


Det flotte påskeværet fortsetter, så dette ble tredje "blåsti-turen" på tre dager. Turen ble 5-6 km lenger enn ventet, men jeg er jo vant med at det "dukker opp" nye stier som må besøkes. Mange av stiene har jeg vært på tidligere, men vestsiden av Hvamsetertjernet var ny for meg - en flott runde!

Etter dagens tur er jeg oppe i 483 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og også på dagens tur ble det en miks av jogging og gåing i 10-12 varmegrader. Med 216 km - nesten alt på sti - de siste tre ukene har det blitt mye trim for Gammeln, og nå er magen/tørrhosten så bra at jeg kan jogge igjen. Men, jeg tar det uansett rolig på disse turene, skal jo ha med alle synsinntrykkene, skiltene, følge med på kartet og ta masse bilder (over 200 i dag).

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #31
Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
19,7 km / 445 høydemeter / 3:10Løypa rundt Hvamsetertjernet var blåmerket, og et par andre stier. De fleste stiene i terrenget her er uten merking, men med god skilting i de fleste stikryssene.

Løypa i Garmin Connect. Det blir litt spesielle turer når jeg skal ha med "alle stiene". En mer normal tur ville jo vært en lengre runde og ikke så mye på kryss og tvers.

Turen startet ved "låven" (Nes Arena).

Ingen merking her, men stien går i kanten av fptballbanene.

Når jeg kom skvatt hundrevis av rumpetroll i froskedammen.


Froskedammen er en morsom idyll nederst i bakken.


Det er mange og brede stier oppover  på vestsiden av Neskollen, og stien ligger akkurat innenfor Ullensaker-grensa, siden det er bygd inntil grensen på Nes-siden.


Hovedstien går ganske tett på bebyggelsen, oppover og oppover, 90 høydemeter før du er oppe.


Det flater ut litt når man er halvveis.

Men, det går fortsatt oppover.


Siste stigningen opp mot toppen jeg kaller Neskollen. 


Utsikt i retning Årnes fra toppen ved vanntårnet.


Endelig flatere terreng.


Her kommer jeg til den åpne plassen ved Bøleråsen, i enden av Melkevegen.


Der er litt synd at det ikke er åpent for utfartsparkering her - for de som gjerne vil slippe å starte med den tunge bakken. Terrenget innover her er jo veldig aktuelt turterreng også for folk som bor andre steder.


Mor og datter på svært lokalt -o-løp. Vekslet noen ord, dette hadde jeg jo sansen for.


Jeg så vel minst fire av disse o-postene. Fint tiltak for barna.


På kartet er det tegnet inn to stier sørover, og det er denne som går i bue vestover som brukes mest, men rett på stien har blitt mye tydeligere de siste par årene.


I området her kan man også jakte tur-orienteringspostene jeg satte ut forrige uke for Nes O-lag. Litt artig at to par stoppet meg da de så jeg gikk med kart, for å finne ut mer om det.


Det er dessverre noen gjenglemte o-poster i terrenget på Neskollen - minst 5-6. Dette har ikke noe med Nes O-lag å gjøre, og er nok skolen sine. Bør tas inn etter bruk.


Midtveis på "svingen" går en tydelig sti vestover - som blant annet de lokale syklistene bruker.


Og her er "rett på stien" sett sørfra. Jeg kom fra venstre kant på bildet.


Veldig fin sti rett på nå, tror jeg kommer til å bruke den heretter.


Stien ender opp på den store plassen på toppen, og er ikke lett å se fra andre kanten om man ikke vet om den.


Jeg snudde og jogget tilbake til hovedstien.


Der nede fortsett stien videre mot Tolvstein.


Ved huset i skogkanten lengst sør på Neskollen starter den nye turveien.


Veien var ferdig i fjor, og heldigvis har man beholdt det meste av den opprinnelige stien parallelt med veien. Men, det er betydelig mer trafikk av turgåere og løpere på turveien.


Mellom Neskollen og Tolvstein går stien vest for turveien, det er ikke mulig å se uten å blåse opp det digitale kartet.


Her kommer jeg til turveien igjen.Stien krysser turveien rett før Tolvstein.


Det mest populære turmålet er Hvamsetertjernet. Oppslaget forklarer hvorfor det heter Tolvstein her. Det er flere slike oppslag i terrenget.


Velbrukt bålplass, men rotete med tørrved som er dratt fram.


Stien fortsetter videre sørover mot Hvamsæter.


Det gjør turveien også. Her ved en av flere rasteplasser.


5-600 meter etter Tolvstein går det en sti mot Rolstad. Den er ikke skiltet her, men på stien 50 meter øst for veien. Denne må sjekkes etterpå.

Først skal jeg gå den parallelle stien tilbake mot Tolvstein.


Slik ser det ut når jeg ser tilbake mot turveien.


Morsomt landskap, rene "heden".


Her er skiltet som peker mot Rolstad.


Midtveis på svingen som stien gjør vekk fra turveien, ved det som kalles Korsvega, er det skiltet til Badstudalen. Den er ikke blåmerket på kartet, men kan skimtes svakt stiplet. Her var det altså blåmerket mot Badstudalen.


Noen små hinder på stien...


...og noen til...


Her i hogstfeltet gikk jeg feil uten å skjønne det - foreløpig. Den blåmerkede stien går til venstre, men det var ikke så mange merker. Jeg fortsatte til høyre og fulgte hogstveien videre.


Først da jeg kom til skogsbilveien 7-800 meter vest for Badstudalen forsto jeg at jeg måtte ha gått feil. Jeg valgte likevel å ta runden om Badstudalen, selv om jeg også skulle hit senere på turen.


Det var flere biler enn vanlig ved Badstudalen. For de som ikke bor på Neskollen er dette det mest aktuelle utgangspunktet for tur, sammen med plassen i enden av veien 1,5 kilometer lenger vest (inntil turveien).


Her er det jo blant annet skiltet tilbake til Korsvega.


Stien kom inn på skiløypetraséen kort tid etter Badstudalen.


3-400 meter senere treffer jeg på dette skiltet. Hmmm, det var merket også ned skiløypa mot Hvamsmoen. Må sjekkes når jeg kommer hit på slutten av dagens tur.


Jeg fortsatte stien mot Korsvega og Tolvstein, og det var her jeg skulle kommet ned da jeg gikk feil.


Det er nåde skiltet og merket her. Stien er smal og ikke så tydelig, så bra med litt blåmerker.


Mellom hogstfeltene er det ungskog, men synlig sti.


Blåveis og hestehov holder hverandre med selskap. Det var mye blåveis i området her.


Opp mot stedet jeg gikk feil.


I det åpne området her, like etter den blå klossen på høyre side, gikk stien til venstre.


Her er jeg tilbake ved Korsvega.


Turen fortsetter oppover mot Tolvstein.


Her kommer jeg til der stien og turveien skiller lag - nå skal jeg følge veien sørover igjen.


Her kommer stien ned fra krysset litt sør for Korsvega.


...og jeg skal sjekke stien ned mot Rolstad, selv om jeg her beveger meg inn i nabokommunen.


Det gikk slakt nedover...


Etter en kilometer var jeg nede ved jordene ved Rolstad, ved det innerste huset i den lille grenda.


Turen min går tilbake igjen, i slak motbakke.


Her har nok rådyra kost seg med dette vindfallet. Mye fin bark her det vært her.


Jeg har vært oppe igjen på turveien, såvidt, og fulgt et nytt parallelt stiparti som slutter her like før gapahuken der veien kommer opp fra Badstudalen.


En familie koste seg i sola ved gapahuken. Det var i det hele tatt veldig mye folk på tur, mange av dem hadde sikkert vært i påskefjellet om det ikke var for Korona-restriksjonene.


Da er jeg klar for å gå runden på vestsiden av Hvamstertjernet for første gang. Ventet vel en smal og kanskje dårlig merket sti, men det var det definitivt ikke!


Tydelig og fin sti nedover mot nordenden av vannet.


Litt gjørmete et par steder, og hogst siste delen ned mot vannet.


Veldig bra skiltet løype. PÅ den flotte knausen ved vannet sitter 7-8 turgåere.


Det er flott her i nordenden av vannet.


Litt plankesti videre langs nordenden av Hvamsetertjernet.


Midt i siste myra er det også en liten bro over Hvamseterbekken.


Bilde tatt fra plankestien med utsikt nordover vannet.


Det var mange av disse skiltene!


Vindfall hører med...


Flott skogsterreng litt opp i høyden vest for vannet.


Hva er dette? Ingen vanlig plankesti.


Fint bygd opp i terrenget. Det var flere slike.


Herlig furuterreng.


Her er svaret. Det har åpenbart vært en terrengsykkelløype her med både hopp, doserte svinger og annen moro. I forfall nå.


Her har jeg kommer ut på en hogstvei, bildet er tatt tilbake den veien jeg kom.


Fin vei et stykke....


Gradvis smalere og mest egnet for traktor.


I moseskogen...


Stien fulgte delvis en gammel hogstvei eller setervei...


...og delvis sti utenom de våteste partiene.


Samme fine skiltingen...


Rett etter at jeg tok dette bildet møtte jeg 3(?) familier på tur, 10-12 turgåere. Litt irritert måtte jeg konstatere at ungjenta bakerst hostet meg opp i trynet akkurat når jeg var en meter unna. Ikke bra i disse Koronatider.


Her ved Trondshaugen møtte jeg noen syklister, som kom sørfra. Jeg skulle her østover  mot Sørlia og Hvamsæter.


Det var bred fin sti de 7-800 meterne mellom Trondshaugen og Sørlia.


Der er noen imponerende skiltstolper i dette terrenget.Men det er minst to ulike skiltoppsettere.


Fra Sørlia er det 5-600 meter på stien/traktorveien til Hvamsæter og starten på lysløypa.


Inponerende skiltjungel her også.


Jeg fulgte løysløypa østover til den skilte lag fra skogsbilveien - og deretter 1 km på skogsbilveien til Badstudalen.


Nok en gang i Badstudalen. Ca 10. gang på 10 dager (!) med turorientering og blåstiprosjekt.


Nei, ikke no' for meg. Øl-toppen hadde passet meg bedre.


Inn den samme stien som 1,5 time tidligere, mot Korsvega og Tolvstein.


Og her ved Eliasgropa går det altså merket sti ned mot Hvamsmoen og fylkesveien mellom Neskollen og Tomteråsen.


Slik ser stikrysset ut når man kommer fra Badstudalen.


Det var mindre bakker enn jeg trodde, kun veldig slakt en del steder.


Her er det også skiløype i samme trasé.


3-400 meter fra jordekanten på Hvamsmosletta dukket denne plassen opp som jeg ikkehadde sett tidligere. Jeg har jo aldri løpt denne stien.


Her var en gapahuk...


Det var opplegg for øksekast...


Det var utedass og litt til...


...og det var så mye ved at den er nok beregnet for salg - og ikke til bruk på plassen her.


Jeg forsetter videre ned mot Hvamsmoen.


Fin stokkbru.


Her er jeg kommet ut av skogen ved "Grova".


Stien følger jordekanten til venstre - og ut på Hvamsmovegen. Jeg snudde, og jogget tilbake der jeg kom fra.


Denne hengeren har vel gjort sitt...


Nor en gang tilbake i hogstfeltet det stien går opp til Korsvega, men nå skal jeg opp mot Tolvstein.


Det er ikke bratt, men det er en del høydemeter oppover.


Blåveisprakt. For meg er dette enda mer vårtegn enn hestehoven. Rart å tenke på at jeg i tre måneder har vært på flere ukentlige turer i snøfritt terreng, og først nå kommer de ekte vårtegnene.


Blendet av sola, men her kommer jeg opp til hovedstien mellom Neskollen og Hvamsæter.


Fortsatt slak motbakke.


Enda en o-post som burde vært tatt inn. Ikke skyld på o-klubben!


På Tolvstein møtes sti og turvei, og her går en annen blåsti på sørsiden av Neskollen-bebyggelsen ned mot Hvamsmovegen.


Noen har laget en varde på en stor stein der stien starter.


Delvis uthogd terreng, men bred og fin sti. 


hehe, den bratte bakken så jeg ikke.


Folk på tur her også...


Jeg er tett på bebyggelsen.


Men, fortsatt går stien klar av boligbyggingen.


1,5 km fra Tolvstein etter lett joggetur i nedoverbakke, kommer jeg ut av skogen ved Orrebekk.


Her går den nye veien inn til den nyeste bebyggelsen øst på Neskollen.


Stien tar av fra veien i jordekanten der krattskogen starter.


Den endeløse landevei, 1,5 km til Nes Arena.


På tide å sakke farten!


Framme ved Nes Arena. Her har jeg betalt for treningsmedlemskap i hele vinter, men ikke vært der etter nyttår. Det har jo vært løpbart i skogen. Nå er det jo helt stengt pga Korona-pandemien.

Turen ble nesten 20 kilometer, nesten bare sti, inkludert en overraskende flott tur på vestsiden av Hvamsetertjernet, og uten at jeg ble spesielt sliten.

Det er skjærtorsdag, ha en fortsatt god påske!


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar