søndag 26. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #40 Fyrivangen - Grindervangen - Vesle Garsjøen - Kvernhaugen


Denne turen nord og øst for Fyrivangen bød på veldig bra merkede stier, og det stikk motsatte. Jeg er imponert over jobben som legges ned med stiene i mange områder, men ganske skuffet over turkartet fra 2018.

Inkludert et par avstikkere som ikke var blåmerket på kartet, og turen til/fra Kvernhaugen der jeg hadde parkert ble dette årslengste tur med 29,5 km. Jeg var forberedt på det og hadde med både litt mat og drikke i sekken i dag. Turen inkluderte også årets tre sakteste kilometer!

Det var fint turvær og 10 varmegrader. Jeg har nå kommet til 647 km på "blåsti-prosjektet"mitt, og totalen må nok oppjusteres til 800 km før jeg er i mål.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #40
Fyrivangen - Grindervangen - Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
29,5 km / 621 høydemeter / 5:20Her var det store kontraster. 8 av de 30 kilometerne var langs skogsbilvei, stiene øst for Fyrivangen var flotte og veldig bra merket. Stien ved Torvdalstjernet og over høgda er bare ikke der... og det har nok aldri vært noen blåsti her heller, finner ikke noe på de to forrige utgavene av Neskartet (1999 og 2007). 


GPS-sporet mitt mellom 14 og 16 km i dag hadde ikke sett slik ut om jeg bare skulle gått fra A til B, men jeg leita jo for å se om jeg fant stien, eller deler av den. Deretter var det 1 km i ville terrenget  der jeg bare skulle sikre at jeg traff stien langs kraftlinja. Jeg brukte 1 time på de tre kilometerne + 20 min klokkestopp mens jeg klødde meg i hodet. Deretter prøvde jeg fra andre kanten, men måtte gi opp der også.

Jeg lar meg ikke stresse eller irritere av at ting ikke er som jeg hadde ventet eller håpet, underveis er jeg bare løsningsorientert og koser meg på tur.

Men, jeg fortsetter å forundre meg over Turkartet fra 2018. Mange steder er det mer som å gå på et eldgammelt kart der noe burde vært droppet - og annet mangler. Når jeg forstørrer det digitale viser det også mange steder svært unøyaktig inntegning som er vanskelig å forstå kommer fra GPS-tracking.

Eksempel på løypa slik det ser ut når man forstørrer det digitale kartet.

Det er god plass til å parkere der kjerreveien går inn fra Sjølivegen ved Kvernhaugen. Ved Kvernhaugveien (100 meter unna), som går parallelt, er det trangere i krysset. 

Traktorveien følger Kvernbekken nordvestover fra Kvernhaugen.


Ei hytte dukker opp på en haug , eller er det bare skau innover her.


Fine spor også over hogstfeltet...


Lettløpt på fin traktorvei...


Ei hytte til dukker opp rett før jeg kommer til Kværnhaugvegen, eller mer presist en liten avstikker til Kværnhaugvegen.


I enden av veien er det mye  tømmer som venter på utkjøring.


Linneakulpen, der veien krysser Kvernbekken.

Det er skiltet til Rommivangen, det passer bra.


Den korte sideveien kommer ut på Kværnhaugvegen, her skal jeg til høyre, nordvestover mot Rommivangen og Fyrivangvegen. Her kommer jeg inn på runden som er blåmerket på kartet.


7-800 meter innover veien er det skiltet med Mostua, her kommer blåstien ned fra  Fyrivangen der jeg kommer på slutten av dagens tur. 


Det var enkelte blåmerker også langs veien.


Ved denne hytta slutter Kværnhaugvegen.


Traktorvei et lite stykke videre.


Her tar blåstien av til høyre, og merkingen er lett å se.


Fin og tydelig sti, veldig fin bunn.


Merkinga var tipp topp.


Reneste parker her...


Mye spinkel skog... men flott turterreng.


Jeg reagerte på et område som lignet på en gammel voll... og oppdaget tilfeldigvis skiltet med Rommivangen.


Skiltet ved stien var gjemt i buskene.


Ned mot Fyrivangvegen var det hogd, men stien var flyttet inn i skogen.


Kloppa kan være grei når det er mer vannføring i Fyritjennbekken.


Oppover langs veien kunne jeg hygge meg med klukking fra bekken som gikk parallelt med veien. 

Jaktslottet? Severdighet?


Det var bratt bakke opp, men jeg måtte jo sjekke denne "severdigheten".


Jaja, ikke mye til severdighet det her. Gjennom vinduet så jeg ei enkel og rotete hytte.

Noen som har funnet tyttebær allerede?

Etter to kilometer slak motbakke langs veien kommer jeg til veikrysset ved Fyrivangen, der skal jeg til høyre mot Hulderlia.

Fyrivangen er heller ikke noe slott. Bare et lite stabbur (gapahuk?) står igjen.


Fyritjennbekken hadde gravd seg imponerende langt ned i terrenget, men det synes ikke så godt  på bildet.


Her har jeg vært på svært mange løpeturer fra Fenstad. Stien inn  her mot Grindervangen er ikke blåmerket på det nye kartet, men jeg ville sjekke den likevel.


Det står dårlig til med skiltet til Fenstad Skiklubb. 


Jeg hentet den delen som hadde blåst bort. Skiltet - som nok er 30 år gammelt - peker bl.a. til den gamle skihytta ved Kårstad. Dette er fra før skianlegget ble bygget langs veien innover mot Vika.


Det var kjørespor på kryss og tvers, men den nokså utydelige stien var overraskende godt blåmerket.


Stien er ikke så annerledes enn jeg husker den fra 8-10 år tilbake.


Blåmerkingen var grei helt til jeg kom til Grindermyrane. Hit virket merkingen ganske ny, men hvorfor ble det plutselig bråstopp? Noen steder var det synlige gamle blåmerker.


Her har jeg selv hengt opp et bånd, som jeg fjernet da jeg kom tilbake, siden det kanskje ikke er meningen å ha blåsti her lenger (?).


Det er mye myr og vått og tungt, men slik var det også før i væla, det er generelt mye myr i Fenstadterrenget.


Heisann, et blåmerke langt ute i myra også.


Jeg har krysset blåstien mellom Grindervangen og Kroktjenn (også blåmerket på kartet) uten å se den, og kom til "gradestokk-krysset". Her har det alltid vært en gradestokk, og denne så ut til å virke selv om det nok var varmere enn +5C.


Fra gradestokken går det et tråkk innover mot Grindervangen, jeg gikk innover for å se om jeg fant den andre stien som går mellom stien jeg kom fra og Grindervangen.


Jeg så ingen andre stier, men kom jo til Grindervangen, Huset hadde ramlet ned også for 10 år siden...Ungskogen er i ferd med å overta vollen.


Skiltet er derimot fint ennå.


Pila peker mot Kroktjenn.


Nyere skilt på baksiden. Dette skiltet ser du ikke lenger fra vollen ved Grindervangen på grunn av småskogen som stadig blir større.

Jeg tok en titt etter stien mot Vardehøgda, der jeg skal på en senere tur. Jeg fant en blå kloss, men stien finner du ikke før et stykke bortenfor - og når ormegresset kommer til sommeren kan det være vrient på alle måter.


Jeg så først og fremst etter stien i den retningen skiltet pekte mot Fyrivangen, men måtte gi opp. Jeg husker den var synlig i "gamle dager".


Jeg fant bare uthuset med dassen.


Jeg gikk tilbake via gradestokken, og litt lenger nord fant jeg blåstien som gikk over mot Kroktjenn. Jeg hang opp et blått bånd langs denne tverrstien, på hver side av stien som gikk nord/sør i myra. Da finner jeg kanskje tilbake hit på neste tur om 3-4 dager..?


Rett før jeg skal krysse Grindermyrane på tilbaketur er dette nesten usynlige stikrysset. Bilder er tatt fra motsatt kant. Her er det blåmerket i to retninger, den veien jeg nettopp har gått, og en annen med retning mer mot Grindervangen.


Jeg ble nysgjerrig på om jeg kunne finne til Grindervangen her også, for det var vel denne stien som skiltet ved Grindervangen var beregnet på.


Jeg fant både sti og noen utvaska blåmerker.

Ingen tvil om at jeg er på rett vei.


Like etter dette måtte jeg gi opp. Fant ikke mer sti eller merking.


På tide å komme seg tilbake til veien... det ble en avstikker på 4 km, og konklusjonen er vel at stien fra Hulderlivegen til Grindervangen er "overlatt til seg selv".


Hulderlivegen skal jeg nå følge et par kilometer.


Oops, til høyre her. Den andre endre opp i en velteplass etter 150 meter.


Jeg har passert Hulderlia og er ved slutten av skogsbilveien. Hogstvei videre...

Her deler det seg i tre hogstveier, der sykkelskiltingen er til venstre - den veien går mot Rudsetra ved Kampåa,, der har jeg kommet tidligere. Jeg valgte hogstveien rett fram, men når jeg forstørrer det digitale kartet ser det ut til at jeg skulle fulgt den til høyre.


Det var flere steder der veien delte seg, så jeg måtte satse mest på retningen. Til høyre her.

Mer og mer gjengrodd... og mange veivalg...


På haugen foran her fikk jeg omsider litt oversikt  over terrenget og så at jeg var på vestsiden av Tjernsdalslitjenn, i stedet for østsiden.


Men, det gikk et spor ned mot vannet.


En gammel kjempe som nå var kvistløs...


Her er nedre del av kjempen, ved Tjernsdalslitjenn.


Jeg får ta en tur på sørsiden av vannet for å se etter sti/hogstvei...


Jeg fant i alle fall snø i den trange dalen.


Jeg snudde et par hunder meter sør for vannet uten å ha funnet noe, her er jeg på vei tilbake.


Det var greit å holde litt avstand til tjennet, myra rundt var nok ikke til å stole på.


Selv om kartet var grovt og nesten uten detaljer - og en sjekk på kart-appen viste ingen signaler - visste jeg at jeg måtte opp i lia øst for vannet der det var tegnet inn blåsti. Først gjennom krattskogen der sikten er god før løvet kommer.


Jeg måtte over bekken....


...men på andre siden var det stup!

Et langt stup....

Det ble litt bortoverklatring i blokksteinene innunder stupet, før jeg så et sted det ikke var brattere enn at jeg kunne klatre oppover.


jaha, dette er nok "løypa mi"...


Wow, et merkebånd av den rød/hvite typen. Men det har nok hengt der lenge.


Jeg fant noen tråkk, men retningen stemte jo ikke med løypa på kartet.


Et lite stykke fant jeg en ganske tydelig hogstvei, og nå var kursen fin mot Tjernsdalslihøgda.


Jeg trodde en stund jeg hadde funnet "stien" over høgda, men plutselig var det bare lyngen igjen.


Jeg fulgte en grov kurs østover. Jeg hadde ikke kompass med meg, men GPS-klokka varslet om himmelretninger. En kilometer i luftlinje østover ville jeg treffe kraftlinja og kanskje blåstien på den siden av åsen.


Her må jeg nok vike unna....


Det var bratt og ulendt for stive gamle bein, så det gikk sakte ned her. Bilder er tatt mot den veien jeg kom. Det føltes mye brattere enn bildet viser.


Det var mye fin dekorativ sopp på vindfallene og stubbene i lia.


Så kommer jeg ned i "den grønne dalen"... stilig!


Jøss, litt lenger sør enn jeg trodde, jeg er ved Torvtjenn, en putt jeg aldri trodde jeg skulle få se. Det var jo en morsom bonus. Jeg korrigerte kursen videre.


Det var tynningshogst... 


Ingen sti...


...og tett ungskog...

Denne buska var like krokete som veivalget mitt.


Jeg kom ned på kjerrevegen i forlengelsen av Torvtjennvegen, like ved "Skarbu" som hytta i bakgrunnen heter, og etter litt grubling bestemte jeg meg for å sjekke løype fra den andre kanten.


Mellom Skarbu og Vesle Garsjøen fulgte stien traséen til kraftlinja. 


 
Her kommer jeg ut på veien, som går til Ihlangsvangen om jeg går til høyre. Jeg skal til venstre.

Ved enden av veien ligger denne hytta - 100 meter fra Vesle Garsjøen.


Vesle Garsjøen.


Jeg fant ikke noe navn på hytta...


Hogstveien videre...


Tynningshogst er gøy!


Tja, hvilken vei? Jeg prøvde høyre.


Klønete både å gå og jogge i kvisten.


Jeg snudde her - kartet var for dårlig, men GPS-trackingen viser at jeg her var ganske nær der jeg hadde vært en halvtime tidligere, men nedenfor det bratteste partiet. Jeg ville helt klart fått problemer også denne veien - men ville jo på et tidspunkt bli fanget opp av hogstveiene vest for Tjernsdalslitjenn.


Brygga i Vesle Gartjennet ble passert på tilbaketur.


Her svinget stien av fra veien - innunder kraftlinja.


Naturens kunstverk. Ser ut som to gode venner dette.


Jeg er på traktorveien sør for Skarbu.


Dette underlaget kjente jeg godt under føttene.


En sliten henger rett innenfor der Torvtjennvegen slutter.


Gapahuk i enden av Torvtjennvegen.


En kilometer senere er jeg ved sørenden av Garsjøen.


Stien videre på nordsiden av Rottjennet var ikke blåmerket på kartet, slik det var på et eldre kart. Jeg har vært her noen ganger, men ikke siden jeg sammen med en venn løp fra Fenstad til Odalen langs denne ruta i 2008. Mot nord ser jeg Garsjøen og myrene rundt.


Det er fin sti her. Også da jeg syklet det aller første  Eventyrrittet (45 km) i 1996 var det fint her, selv om jeg i det meste av dette stipartiet løp ved siden av sykkelen på grunn av mange små myrhøl.


Hva har skjedd med vannstanden her?


Den vestre demningen... jeg foretrekker å balansere i myra litt bortenfor.


Fortsatt sykkelmerking her. 


Det er fortsatt fint ved vannet, men vannstanden er nok et par meter lavere enn tidligere.


Jeg møtte ordfører Grete Sjøli senere på turen, og hun bekreftet at damluka ofte sto oppe, og at det hadde vært lite vann her i mange år.


Straka vegen!


Ved hytta i bakgrunnen går stien over i vei.


Her snudde jeg.


Jeg begynte på demningen, men feiget ut....igjen!


Dermed ble det blautmyra nok en gang.


Kassa og turboka er der fortsatt... her tok jeg bilde av Stein på Odalsturen i 2008, uka etter at jeg hadde løpt tidenes første NM ultraløp (100 km  i Bergen)

Tilbake ved Torvtjennvegen (høyre) og Fyrivangvegen.

Etter nok en to kilometers tur på grusveien oppover mot Fyrivangen, er jeg klar for å avslutte turen på blåstien over Liahøy. Var spent på den - der hadde jeg aldri løp tidligere, sev om den er blåmerket også på de eldre turkartene.


Det startet lovende med en ny fin blå kloss.


Bare 2-300 meter fra Fyrivangen tok blåløypa av fra hogstveien, og det var godt merket!

Løypa må være ganske nymerket, og det var tett mellom de blå klossene.


Tett ungskog, men merket.


Tydelig merking også over hogstfeltet.


Det var fint turterreng egentlig hele veien på de tre kilometerne fra Fyrivangen til Mostua.


Liahøy... idyllisk plass.


Er det like bra merket videre mon tro?


Joda, det ser greit ut.


Her møter jeg ordfører Grete Sjøli (Ap) ektemannen og kommunestyremedlem (gift i fjor) Per Bøhn (Sp) + to til. Ja, og en hund som kom meg i møte litt tidligere. Jeg hadde vært fem timer på søndagstur, dette var de første jeg møtte. På turen to dager tidligere møtte jeg ingen. Jeg glemte å få tatt en bilde litt nærmere, det er første gang jeg møter Grete "live" - og hun forsto fort at jeg var han Olav i Vormsund - vi er jo fb-venner.... Det ble en kort hyggelig prat. Grete er forresten nylig tilbake i jobb etter at hun var smittet av Covid19-viruset og fikk lang tid i karantene.


Like etter der jeg møtte ordføreren &co, fikk jeg problem med å finne sti og merking i dette store hogstfeltet.


Etter litt virring hit og dit på leting etter blåmerke så jeg denne klossen på lang avstand, og egentlig på feil kurs.


Da var jeg på blå-stien igjen.


Hogstfeltet sett fra skogkanten - løypa går nesten helt rett over hogstfeltet, men det var jo ingen selvfølge.


Tilbake i skauen, og nå er det lett jogg med 100 høydemeter nedover på resten av blåstien.


Morsomt nedover her.


Uten merkingen hadde jeg ikke hatt muligheten til å følge stien fra Fyrivangen til hit.


Da er jeg nede ved Mostua, og det er bare 1,5 km på Kvernbekkvegen igjen.


Anklene var vonde og stive, men mest på grunn av utallige småsår fra løping på smale stier i lyngen.


Bena var visst ganske stive å jogge med også, men her er jeg omsider nede ved Sjølivegen igjen, veien mellom Ingeborgrud og Fallet.


Og der nede venter en tålmodig BMW, Gammel'n hadde vært lenge på tur.


På de siste åtte dagene, fem turer, har de blitt 105 kilometer og 2654 høydemeter. Selv om farten er så lav at jeg ikke blir veldig sliten, blir jeg tiltagende stiv underveis på turene. Gammel'n er ikke så sprek som tidligere, det var rart!

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen - Grindervangen - Vesle Garsjøen - Kvernhaugen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar