onsdag 8. april 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #30 Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet


Dette var den første av tre turer i området Neskollen- Hvamsåen-Holtfjellet. Senest i forrige uke satte jeg ut tur-o-poster for Nes O-lag i terrenget ved Neskollen og Hvamsåsen - og de foregående to årene har jeg vært på stolpejakt i området. Ellers har jeg vært lite i dette terrenget, selv om det bare er 10 minutter hjemmefra.

Jeg bråbestemte meg for å ta en tur i dag også, så det ble en ikke alt for lang kveldstur.Det er fint langs lysløypa og ved Hvamsetertjern, ellers er det ikke så veldig spennende turterreng. Men det er mange flotte turstier her - og et fint treningsområde.

Etter dagens tur er jeg oppe i 463 kilometer på "blåsti-prosjektet"mitt, og på dagens tur ble det en miks av jogging og gåing i 10-11 varmegrader.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #30
Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
13,0 km / 278 høydemeter / 1:55


De fleste stiene jeg var på i dag er også skiløyper, med bredere traséer enn blåstier flest. Akkurat blåmerking var det ikke flust med, bare litt sporadisk på noen av stiene. Men, det var skilting i de fleste stikryssene, og man har turløypene på flere store oppslag i skogen (se bildet nedenfor).


Løypa i Garmin Connect. Det blir litt spesielle turer når jeg skal ha med "alle stiene". En mer normal tur ville jo vært en lengre runde og ikke så mye på kryss og tvers.Kjempeflotte turkart, men hvorfor i all verden har man kuttet de sørligste løypene? Det mangler svært lite, men nok til at sammenhengen blir borte. Med 20 cm høyere kart, eller litt justert målestokk, så hadde dette løst seg!

Jeg startet ved Udnes skole (nedlagt) i bakgrunnet, og reagerte på at det var pløyd veldig tett på skogkanten. Men etterpå så jeg at det går en sti parallelt i skogholtet her. Men, lysløypa følger jordekanten.

Ved det neste jordet er det bedre plass, her følger "blåstien" sommerløypa.

Så er jeg på lysløypetraséen i veldig slak motbakke oppover mot Hvamsåsen. Mest gresskledd i starten...

...men etter hvert veldig flott sti.

Stikrysset ved "Våpenlageret" (her ble skjult våpen etter 2 flyslipp i området). Her går stien inn til Jagestad, og her kommer jeg tilbake to ganger i løpet av turen.

På høyden bortenfor Våpenlageret ligger en gapahuk på et åpent fint område. 2-300 meter vest for denne satte jeg i forrige ut en tur-o-post ved et jakttårn.

Det er åpen og fin furuskog langs lysløypa...

Noen myrpartier, men ikke så veldig våte - men noen gjørmehull.


Her deler lysløypa mot Hvamsæter og "blåstien" mot Badstudalen lag. 

Fin sti over mit Badstudalen som ikke er preparert for skigåing.


Ved denne hogstveien 100 meter sør for Badstudalen er det en laftet gapahuk.


I badstudalen står dette skiltet der hogstveien jeg fulgte kommer ut. Det trenger vel ingen ytterligere kommentarer...

Rett fram er stien mot Korsvega og Tolvstein, den skal jeg følge i morgen.


Jeg følger skogsbilveien fra Badstudalen og en drøy kilometer til enden av veien like ved turveien fra Neskollen.


Her er jeg rett nedenfor turveien.Der løypa kommer opp fra Badstudalen og møter den nye turveien, er det en ny fin gapahuk.


200 meter nærmere Hvamsæter tar stien "Hvamsetertjernet rundt" av vestover.Herfra går turveien og den tidligere hovedstien parallelt videre sørover.


Ja, bakken ned mot Hvamsetertjern er ganske bratt, spesielt hvis det er glatte harde skiløyper.


Jeg skulle ut på en runde her, nedover på stien, tilbake på veien, og enda en gang nedover stien til Hvamsæter.


Stien er bred og delvis barket. Preparering fra før turveien kom for et par år siden, men mange - som ikke skal nedenom vannet - velger å gå her.


Skiltjungel ved Hvamsæter.


Her er også et av de flotte skiltene som det er 5-10 av rundt i terrenget.


Veien ned mot Hvamsetertjernet.


Fra det åpne terrenget nede ved badeplassen.


Bedebrygga venter på varmere vær og badegjestene.


Her er det god plass!


Den nye turveien fra Neskollen slutter ved badeplassen på østsiden av vannet.


Det er flere rasteplasser langs veien.


Bakkene oppover  fra vannet. Denne turveien er jo som en hvilken som helst skogsbilvei, som det er flere av i området, men fordelen er at det her kan settes skispor hele vinteren. Folk flest liker nok også å gå på vei, for det er enormt mye mer folk på veien enn på de mage stiene i området.


Øverste del av bakkene...


På toppen av bakken, skal jeg tilbake langs stien igjen.


Da har jeg passert Hvamsæter for andre gang, og er på den brede stien sørover mot Jagastadfjellet.


Her kommer "Hvamstertjernet rundt" ut igjen, her skal jeg gå i morgen.


Jeg skal videre den retningen jeg kom, dvs mot Henni.


Bred fin sti.


Det var fint også i kanten av dette hogstfeltet. Denne runden var også blåmerket.


Det er hogd mye her inne, men stien var fin.


Og det var en del blåmerker.


Stien til Røverskansen skal jeg på senere i påsken. På stiene her inne har jeg bare vært én gang i "nyere tid" - og fra tidligere o-løp for 30-40 år siden har jeg ikke spesielle minner fra stiene.


Bare 100 meter etter stien mot Røverskansen går det annet sti sørover, mot Tangenvegen og Flakstadkroken. Jeg skal over haugen til Jagastad.


Slik ser stikrysset ut litt før du kommer til skiltet.


Hele turen over sørsiden av Jagastadfjellet og en drøy kilometer til Jagastad, var som på bildet. Enten var det hogstspor som var ryddet opp i - eller det var preparering for skiløypa. Så veldig fint er det uansett ikke.

Her kommer jeg ned til Jagastad.


Koselig, men noe "sliten" bygning på Jagastad.


Blåløype videre går innover til venstre, nordvestover fra hytta. 


Det er både to og tre generasjoner skilt, og det er mange av dem i de fleste stikryssene.


150-200 meter etter Jagastad deler løypa seg. Hovedkrysset (som er skiltet) et litt lenger fram, men her har det blitt en "trekant".


Her møtes stiene...


Første av to turer i dag på dette stipartiet (5-600 meter) mellom Jagastad og "Våpenlageret".


Her kommer stien ut på lysløypa ved Våpenlageret.


Andre passering av gapahuken sør for Vålermåsan.


Vålermåsan... noe gjørme, men ikke veldig våt.


Her tok jeg stien mot Badstudalen tidligere på turen.


Nå skal jeg følge lysløypa videre.


Her er det rett før jeg kommer ut på kjerreveien mellom Badstudalen og Hvamsæter.


Jeg fulgte veien 3-400 meter til en blåsti tok av sørover mot Jagastad ("Jagasta" på noen skilt).


Denne stien hadde jeg ikke vært på tidligere...


Veldig tydelig sti i det som også er en skitrasé.


Litt gjørmepartier, som det er over alt i terrengområdet rundt Hvamsåsen - men det gir jo bare litt morsom variasjon.


Hvamstrim. 


Der trimkassa står er det klart at hovedtrafikken tar av mot skiløpa over mot Vålermåsan. Blåstien er tegnet inn rett fram (til høyre i krysset). 


Jeg så ingen merking, men stien var tydelig... en stund.

Jakttårn i åpent ganske nyhogd terreng.


Fram til hit var det greit å følge stienn.


Deretter ble det verre, men stedvis fant jeg tråkket.


Antagelig på rett spor...

Rådyr-møkk? Det var mengder av elg-møkk ellers i terrenget her. Dyrene liker seg nok i ungskogen.


Etter hogstfeltet fant jeg stien (hogstsporene) igjen...


Her møter jeg skilt og sti som peker mot Udnes skole.


Og her er stikrysset der jeg kom fra høyre for en halvtime siden.


Tilbake på lysløpa... samme vei jeg startet i dag.


Det var lettløpt og fint i slak utforbakke.


I dette jordehjørnet går stien inn i skogholtet parallelt med jordekanten jeg fulgte tidligere i dag.


Her kommer stien ut på fv 173, 100 meter fra Udnes skole.


Det er god plass til å parkere ved skolen.I dag er det mange skog- og landbruksrelaterte virksomheter som holder til her.


Ved bussholdeplassen midt i mot skolen fulgte jeg jordekanten, som også er en alternativ start på turer herfra.Turen ble akkurat 13 kilometer, mye på "skiløyper" og med Hvamsetertjernet som flotteste turmål. 
Det er onsdag i påskeuka, ha en fortsatt god påske!


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar