tirsdag 5. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #44 Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - LangmyraDagens tur rundt Ellingsjøen og områdene i nærheten gikk på bare fine stier i områder med nesten null nix hogst. Selv om jeg flyttet fra Fenstad for snart 7 år siden regner jeg meg som lommekjent i området.

En ganske kort tur i dag i 12-13 varmegrader og supert kveldsvær. Etter dagens tur er jeg oppe i 707 kilometer på Blåstiprosjektet mitt.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #44
Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
12,1 km / 326 høydemeter / 2:00

Ellingsjøen Rundt er jo et supert turforslag. Det er godt merket og skiltede stier i området og samtidig få andre stier som "forvirrer". Ryggen langs Spyttmyra og hele vestsiden av Ellingsjøen og Langmyra er superflotte terrengpartier.

Samme start som på turen for to dager siden. Fra Kårstad, langs jordekanten og opp til Ellingsjøvegen.


Det er bom litt nedenfor der stien kommer opp, så veien er helt stengt for privat kjøring.


Ved velteplassen etter 3-400 meter er det godt skiltet videre.

Jeg fulgte veien helt opp til Ellingsjøen.


Da er jeg ved Ellingsjøen, og starter med en runde rundt vannet - der jeg har løpt så utrolig mange ganger tidligere.


Tidligere gikk stien over haugen litt lenger vekk fra vannet. Det smale tråkket langs vannet for 30 år siden er nå hovedstien.


Det har vært en del tynningshogst som har åpnet skogen og gjort det enda finere langs det meste av vestsiden av Ellingsjøen.


Her går stien rett fram opp mot Jonsrudberget der jeg var på forrige tur. Nå skal jeg til venstre ned mor sørenden av Ellingsjøen.


Kjerrevegen er litt preget av tynningshogsten.


Men snart er det fint igjen.


Gapahuken på odden ved sørøstre del av vannet har "alltid" vært der. Nå har også grunneieren på Rolstad gård satt opp en enkel utleiehytte ved siden av gapahuken. 


Det er nesten alltid folk på denne odden. Jeg håper ikke hytta gjør at det blir begrensning for andre turgåere.


Gapahuken, med flytebrygga utenfor.


Utleiehytta ligger rett bak gapahuken.


Idyll i retning sørenden av Ellingsjøen.


Hengekøya er visst også en del av hyttetilbudet.

 
Jeg fortsetter på traktorveien et stykke videre, til stien rundt vannet tar av til venstre.


På denne siden av vannet er det en blanding av nydelig sti....


...og litt mer teknisk underlag.

Det er mange plasser å sette seg ned rundt vannet.


Vakkert, kort og godt!


Utenfor denne knausen er det også greit å ta seg en dukkert.


Videre nordover på denne siden er det en del siv og myrlendt, så stien trekker litt vekk fra vannet.


Teknisk om morsom sti.


Gjennom tett bjørkeskog, men foreløpig ikke så mye løv.

 
Stien rundt vannet møter her stien fra Langvasslia (den med myrene) og stien fra Grovlia dit jeg skal etterpå.


Jeg fortsetter rundt vannet, her er jeg ved Jørgen-bua helt i nordenden av Ellingsjøen.

   
Ved enden av betongdemningen er det en livbøye. Det er mange fine plasser for å ta seg en dukkert på denne siden.


Bortsett fra den  nye koia på andre siden av vannet, er dette den eneste hytta ved Ellingsjøen


Her går det av en sti ned mot Kårstad, ned der avsluttet jeg turen for to dager siden.


Gamlestien - som jeg er på her - gikk helt inntil hytta. Jeg mener å huske at hytta var i dårligere forfatning for 30 år siden.


Idyll like ved der Ellingsjøvegen kommer opp til vannet.


Her står det en minnestein om Ellingsjøen som drikkevannskilde 1951-1985.


Parkterreng.


Her kommer Ellingsjøvegen opp til vannet - og ender her. Et lettvint sted å ta seg en rask dukkert, det er langgrunt og fint.


Da er jeg nok en gang ved stikrysset der den ene stien går rundt vannet, mens jeg skal følge den andre oppover lia mot myrene.


Men ooops, er det skiltet inn til speiderhytta? Da må jag ta med den avstikkeren.

 
Fin og tydelig sti, men ikke blåmerket.


Det var bratt opp til hytta, og her oppe er jeg på turens høyeste punkt.


Den bratte kurven er opp ned til speiderhytta.

Hytta så mer velholdt ut enn jeg husker fra tidligere. Det er ikke så store plassen, skogen er tett på.


Og jeg jogger ned bakken igjen.


Her er jeg tilbake på traktorveien oppover lia. Her gikk Fenstadrunden de første årene den ble arrangert, med start fra Jerpestad skole og via skihytta som den gangen var ved Kårstad.


Det er tørr og fin vei oppover.


...bare et lite vått part rett før stien svinger kraftig til venstre og vekk fra traktorveien.


Det er merket skiløype videre, mens altså stien - som var ny for 25-30 år siden, fortetter nordover mot stien som kommer ned fra Langvassdalen.


Smal men tydelig sti...


Og her er jeg ved stien mellom Langvassdalen og nordenden av Ellingsjøen.


Jeg følger stien et lite stykke over ei tørr myr.


Så kommer jeg til stien mot Grovlia . Denne stien tror jeg var ny til "folk-i-form-til-OL" da det ble merket stier i alle kanter av landet (tidlig på 80-tallet). 


Det er veldig flott terreng langs Spyttmyra.


Hvem får ikke lyst til å gå tur i slik terreng og på slike stier.


Det får ikke hjelpe at myra har en navn som i utgangspunktet høres stygt ut, for stygt er det ikke på stien langs myra.


Det som tidligere var et stikryss, men som nå egentlig bare er en sving på stien. Jeg skal til venstre mot Ellingsjøen, men motsatt vei kan man se en tynn sti. Den går/gikk over nordenden av Spyttmyra til sørenden av Langvatn. Den løypa var tidligere blåmerket, men nå er stokkene vi balanserte på over myra ved Langvatn borte, og det er ikke lenger passerbart. Det sjekket jeg fra andre kanten på forrige tur.


Vet løypekrysset ser vi restene av Godlia, en plankehaug og en svartovn. Slik har det vært så lenge jeg kan huske.


Jeg har snudd med mot den veien jeg kom. Til venstre kan jeg skimte stien mot Langvatn. Pila som peker til Langvatnet peker den veien jeg kom - siden det nå er den eneste farbare veien til østsiden av Langvatn.


Blåstien fra Godlia ned til Ellingsjøen følger en gammel hogstvei der det stedvis er noe vått.

 
Her kommer jeg ned til krysset der stien kommer ned fra Langvassdalen.


I sørenden av Ellingsjøen deler stien seg. Velg hvem du vil.....


For 150 meter senere kommer de sammen ved dette skiltet. Nå skal jeg rett fram mot Nordkvenna - og senere kommer jeg tilbake via Langmyra.


På haugen rett bortenfor sørenden av Ellingsjøen krysser jeg "gromstien" min (nord/sør langs vannet+Langmyra). Blåstien går ned litt lenger nord, men en hogstvei kutter svingen.


Nedover hogstveien er det først tørt og fint...

 
...deretter litt våtere og gjørmete + kryssing av Langmyrbekken.


Jeg har snudd meg og ser tilbake der blåstien og hogstveien kommer sammen halvveis ned mot Nordkvenna.


Det flater ut siste biten mot parkeringsplassen ved Nordkvenna.


Her er det god plass til å parkere, og et godt alternativ til Kårstad-parkeringa når man skal på tur i Fenstadmarka.


Jeg skal til Langmyra.


Veien går over til hogstvei som treffer på stien igjen i nordenden av Langmyra. Jeg skal ta blåstien til høyre.


Det går oppover, men det er aldri bratt oppover her.


Her tar stien en liten avstikker utenom et vått parti, men det var ikke nødvendig å ta omveien nå.

 
Etter hvert er det bare stien igjen, i fint terreng.

Til høyre her går stien som følger høyden mot Ellingsjøen, et naturlig veivalg om man ikke absolutt vil nedenom Nordkvenna.


Jeg følger stien som følger ryggen på vestsiden av Langmyra.


Fin og tydelig sti, godt blåmerket her også.


Et stort telt på haugen over Langmyra. Ingen merking, men heller ingen tilstede.

 
Her kommer stien ut på hogstveien som kommer fra Nordkvenna. Jeg har snudd meg, og ser stien jeg kom til venstre.

 
Jeg fulgte hogstveien 4-500 meter til, til der blåstiene går mot Vika, en via Børjehøgda og en annen litt lenger vest i lia. De stiene skal jeg på i morgen, så jeg snur her.


Det kan være lett å overse der stien går, siden man er på hogstvei.


Teltet står der fortsatt.


På vei ned mot stikrysset der jeg kom opp fra Nordkvenna. Stien rett fram, mot Ellingsjøen, var knapt synlig for 20-25 år siden. Da havnet man fort på stien mot Nordkvenna i stedet.


Nå er det godt skiltet og tydelig fin sti.


Flott blåmerket sti.

 
Her brukte jeg å bli blaut på bena når jeg løp "Olavrunden" - nå er det kloppet.


Det blir mye skygge når man løper i skogen på kveldsstid så tidlig på året. Men noen steder kom jeg i sola, herlig!

 
Henrik-brua over Langmyrbekken.

 
Brua med det fine rekkverket... ble vel laget på 90-tallet en gang (?).


Til høyre kommer man ned til Nordkvenna og rett fram til nordenden av Ellingsjøen.


I denne kneika opp fra Henrik-brua var det ene vendepunktet på "vårløypa" mi da jeg i mante år løp mange turer fram og tilbake langs Ellingsjøen mens jeg ventet på at resten av skogen skulle bli snøfri.


Partiet mellom Henrik-brua og Ellingsjøen følger en fin høyderygg i åpen furuskog.

Her krysser jeg løypa der jeg litt tidligere løp ned mot Nordkvenna.


Da er jeg ved enden av Ellingsjøen.


Og litt etter går en bred fin sti / traktorvei ned til høyre. Rett fram går stien mot demningen og videre langs vannet.


Jeg tar traktorveien nedover...


Tung snø (?) har laget en fin portal av disse buskene.


Det er hogd ut rundt denne plassen som tidligere lå midt i skauen, på en liten inngjerdet eng.

 
Det ser fint og velstelt ut, men man trenger nok traktor for å kjøre fram.

 
Litt lurvete etter hogsten, men veien fortsetter ned mot Borgersrud.


Det er koselig her mellom husene langs Ålandsvegen og skogen.


hmmm, nå kom jeg litt for langt, jeg overså det stien / traktorveien tok av for litt siden.

 
Her er jeg på rett vei igjen, i slak motbakke opp mot Ellingsjøvegen.


Det var ikke så lange turen, så vidt over 12 kilometer, men et veldig hyggelig gjensyn med et terreng jeg var mer enn middels kjent i de årene jeg løp og arrangerte  masse o-løp her, og hvor jeg senere trente mest løping på stiene nordover mot Vika. 

Som GPS-trackingen viser ble det en tur på kryss-og-tvers som det blir på mange av disse blåsti-turene. 


Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar