lørdag 16. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #49 Låveggåsen - Brårud


Brårud og resten av Vestre Fenstad avslutter Blåstiprosjektet mitt. Det blir fire turer på grensen mot Ullensaker i vest og Eidsvoll i nord. Den første av dem i dag i det tette stinettet i Låveggåsen og rundt løysløypene på Brårud.

De siste årene har Vestre Fenstad Vel merker, skiltet og oppgradert stiene i området, og etablert nye stier i tillegg til de som var der fra før. Det er lett å gå surr i stiene i Låveggåsen, men de er imponerende bra skiltet og merket alle sammen.

Tilrettelegging og klopping er nesten i overkant etter min smak, men en fantastisk masse arbeid er lagt ned i stinettet på Brårud - og denne tilretteleggingen gjør at flere kommer seg på tur i skogen, det er supert. Mye av tilretteleggingen er muligens gjort for syklistene (?).

Det var en litt grå dag med 8-9 varmegrader, men det er jo fint turvær selv om bildene blir litt kjedeligere.  Etter dagens tur er jeg oppe i 783 kilometer på Blåstiprosjektet mitt.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #49
Låveggåsen - Brårud
17,8 km / 333 høydemeter / 3:05

Noen av stiene både på sørsiden og nordsiden av Fv179  var ikke på papirkartet fra 2018, men senere redigert inn i den digitale versjonen.

Den blå, rette streken tvers over Låveggåsen er derimot ingen sti. Her har nok karttegneren bommet, selv om det kanskje kan ha vært sti her før den omfattende hogsten for noen år siden.

Dette er det tetteste stinettet i Nes, men merkingen og skiltingen er kanskje den aller beste for et område i kommunen. Selv i hogstfelt er det nymerket og tydelig sti.

Man har også brukt "smart" plassering av stolpeposter de siste årene, og slik sett gitt de nye stiene en flying start.

Det er umulig å beskrive runden på en oversiktlig måte, men alle stiene og stikryssene er beskrevet i den rekkefølgen jeg gikk. På en "vanlig" tur ville det ha blitt en større runde og ikke alt i samme område på samme tur. Jeg stoppet klokka ved en feiltagelse, men har samlet begge delene i GPS-bildet til høyre.

Jeg parkerte i enden av blåstien som går i kanten av boligfeltet sør for Svanfossvegen (fv179). Her er jeg på turveien langs boligfeltet.


Det er to år siden jeg var her - og denne broa er ny siden den gangen.


Barkingen av turveien er også ny, så her er det lett å komme seg fram gjennom hogstfeltet som omfatter omtrent alt av skog nærmest bebyggelsen på Brårud.


Det er barket fram til den første kloppa og det tørre terrenget videre.


Her krysser en ganske ny sti "Finstadstubben" - som jeg kommer til senere på runden.


I terrenget på Brårud har jeg hatt ansvaret for å sette ut tur-o-poster i ca 10 år. I år har jeg fått Neskollen og Hvamsåsen i stedet. Endringene i stinettet og standarden på disse en kraftig forbedret på disse årene, aller mest de siste 2-3 årene.


Låveggdammen - og Askdammen bortenfor har begrenset tilsig av vann, men det er kanskje OK badevann likevel? Et trivelig turmål er det i alle fall.


Det er bare et langt steinkast mellom de to vannene.


Askdammen. Det er lenge siden sist jeg så såpass mye vann i Askdammen.


Det er trivelig ved gapahuken og bålplassen her.


Utsyn fra gapahuken til Askdammen.


Merkingen er imponerende og nøyaktig. Her er desimalene med på lengdeanvisningen, og stiene har fått navn. 


Jeg følger Låveggåsrunden nedover mot traktorveien som kommer opp fra Vestsidevegen


Der traktorveien kommer opp er Låveggåsrunden skiltet til høyre.


Slik ser det ut der jeg kom fra, tilbake mot Askdammen.


Jeg fortsetter på Låveggåsrunden


Her deler løypa seg, Låveggåsrunden til venstre og Høgdarunden til høyre, under den veltede bjørka. 


Dette er hovedstien (delvis traktorvei) over den nordre toppen på Låveggåsen og videre mot Svanfossvegen ved skytebanen.


Det er tett mellom stikryssene her. Det gjelder å lære seg navnene på stiene.


Her kommer Låveggsåsrunden opp fra Askdammen. Jeg har snudd meg og ser skiltet fra den veien jeg kom.


150-200 meter senere kommer jeg til et nytt stikryss, der den ganske nye Tversoverstien går helt ned til Gamlesvingen ved fv179. Siden den følger åsryggen nord/sør ville vel jeg kalt den Langsetterstien.

Et lite stykke til og jeg kommer til Nedre (østre) tverrsti, en av to stier som kutter over Låveggåsrunden.


Jeg har så vidt kommer i gang på turen og er her i det 8. stikrysset, ved Øvre (vestre) tverrsti. Litt bortenfor ser vi neste stikryss. 


Det 9. stikrysset på de to første kilometerne er det hovedstien over Høgda går rett fram, mens Låveggåsrunden går til venstre. Nå følger to kilometer uten nye stikryss!


Stien her har blitt veldig mye tydeligere de siste årene...


Runden er som alle stiene i Låveggåsen godt tilrettelagt, og åpenbart mye brukt.


Stolpeposter så jeg mange av i dag. Et firesifret antall stolpejegere hjelper godt på når det gjelder å tråkke opp stiene.


Nesten hele Låveggåsen er hogstflate fra noen år tilbake. 


Disse flatene er kanskje ikke så fine, men de bidrar til god utsikt. Her østover mot Vorma og Fenstadterrenget på andre siden av elva.


Denne gapahuken har tatt kvelden...


Merkingen er god. Umulig å gå feil.


Her på høyden er det tilrettelagt med rasteplass der utsikten er best sørover og vestover.


Litt lenger bort er en sliten turbenk som har lokket til seg en stolpepost. De eneste jeg møtte på dagens tur var et ungt par på stolpejakt.


Stien deler seg, slik det så ut er det en sti ned mot Vangen til høyre, som rett bortenfor går gjennom et elektrisk gjerde.

En liten tur innom skogkanten...


...deretter over hogstflatene i lia på østsiden av Låveggåsen.


Veldig bra ryddet sti over hogstflatene.


Da jeg nærmer meg Øvre tverrsti kommer jeg til et eldre hogstområde der krattskogen er i ferd med å ta over.Her, under portalen, svingen Øvre Tverrsti av nordover. Før jeg drar inn der må jeg sjekke to ting.


Først tilbake for å se hvor det ble av stikrysset jeg verken så på Låveggåsen eller langs stien jeg nettopp har fulgt. 200 meter tilbake fant jeg dette såret etter hogstmaskin, og kanskje har det vært sti her en gang (?).


Deretter en tur videre langs Låveggåsrunden bort til Nedre tverrsti.


Her kommer Nedre tverrsti fra venstre, mens Låveggåsrunden fortsetter rett fram mot Askdammen. Her kommer jeg ned på en senere runde i dag, nå tilbake til forrige stikryss.


Da er jeg tilbake ved "portalen" til Øvre tverrsti.


I dette området mot nordre del av Låveggåsen er det ennå oppestående skog.


Fin og godt merket sti.


Enda en stolpepost, men etter at jeg i fjor rundet 10 000 stolpeposter har jeg tatt en stolpejaktpause.


Da kommer jeg inn på "hovedstien" igjen.


Etter 50 meter er nok en gang krysset der Låveggåsrunden og Høgdarunden skiller lag. 


Nå følger jeg Høgdarunden 2-300 meter.


...fram til Finstadstubben tar av til høyre, østover.


Finstadstubben følger delvis en gammel hogstvei, men den er såpass nymerket at den ikke var med på papirutgaven av Nes Turkart 2018. Den er senere lagt inn på den digitale utgaven av kartet.


Veldig fint i starten...


Så bærer det mer preg av hogstområde...


...og her hvor jeg krysser Tversoverstien er det sporene fra hogstmaskiner som dominerer. 


Finstadstubben fortsetter i sporene etter hogstmaskinene.


Litt før der jeg krysser stien mellom boligfeltet på Brårud og Askdammen, mistet jeg merkingen som åpenbart hadde tatt av til høyre uten at jeg så det.


Her skulle jeg kommer til stikrysset, men nå skal jeg altså morsatt vei...


... dvs Finstadstubben videre mot bebyggelsen ved Bergervegen og Vestsidavegen.


Det var ikke noe å utsette på merkinga. 


Det meste av skogen er hogd ut mot bebyggelsen. 


Her kommer stien mot enden av Bergervegen.


Jeg liker ikke å gå over områder som ser ut som privat grunn, men her er det jo blåmerket.


Fra andre kanten er det ingen skilting der stien går inn til venstre for den gamle garasjen.


Da har jeg jogget et par kilometer ut til Vestsidavegen, videre til Brårudkrysset og vestover Svanfossvegen til stikrysset litt  sør for Gamlesvingen. De to stiene som tar av fra veien og innover mot lysløypene er ikke på papirkartet, men er korrigert inn på det digitale kartet.


Denne hogstveien tror jeg dukket opp da det ble hogd mye på denne siden av Svanfossvegen for ca 10 år (?) siden.

Det er kloppet innover her også.

Her hvor stien tar av mot lysløypa var det en stolpepost....


Det er skiltet der stien tar av fra hogstveien.


Fin sti videre. Hogstfeltet gror til igjen.

Her kommer jeg til lysløypa, bare 400 meter unna fv179. Det er fint med stien inn her, for den stien som tidligere gikk inn fra skytebanen hadde noen begrensninger når skyting pågikk. Det var skyting på banen i dag.... 


Den nye blåløypa krysser rett over lysløypa, til en ny 5-600 meter lang sti "Langs myra".
Dermed slipper man kryssing av smalmyra, og man får litt mer avstand til skytebanen like ved.


Stien har allerede blitt tydelig og fin, godt hjulpet av Stolpejakten.


Man følger en fin rygg langs myra


Her ser vi myra ved siden av stien.


Der stien kommer til lysløypa er det skiltet tilbake... men skiltet sto så høyt at jeg misset å få det med på bildet.


Denne flotte og ganske nye kloppa over myra blir nok mindre brukt nå som den nye stien har kommet, men skal man til skytebanen er det her man må gå.


Jeg fortsetter langs lysløypa, som ikke er blåmerket.


Over Langmyra er de våteste partiene kloppet.


Nå er jeg lengst nord i lysløypa, der gapahuken ligger i enden av veien fra Vestli (ved Vestsidavegen)


Gapahuken ligger fint til på haugen ved løysløypa.


Fra gapahuken går blåløypa videre nordover mot det omfattende stinettet langs Vestsidavegen.


Speiderne har hengt opp mange slike oppgaver i området. Lokalavisa Raumnes skrev for tre dager siden: "Nes- Årnes speidergruppe har lagd naturstier med ti spørsmål tolv forskjellige steder rundt i bygda. Målet er å engasjere barn og unge, og det skal trekkes en premie i etterkant". 
Dermed kan man både natursti, turorientering og stolpejakt på Brårud nå om dagen.


Her forlater stien traktorveien.


Over til runden ved Otterstua går blåstien gjennom et hogstfelt.Her deler stien seg til det som er en liten blåstirunde på ca 1 km.


Det er mye hogst, men ikke av nyere dato.


Her tar en tverrsti av mot resten av stinettet nordover, denne stistubben står ikke på papirkartet. Her skal jeg påneste tur.


Jeg fortsetter runden som følger kraftlinja et stykke.


Deretter flott åpen skog.


Stien/traktorveien går ned til Vestsidavegen, der er det ikke skiltet inn mot løypenettet.


Det var bare en liten avstikker til Vestsidavegen, her er jeg tilbake ved runden, der jeg nå skal inn til venstre.


Det er 3-400 meter gjennom skogen...

...før jeg er tilbake ved stikrysset i hogstfeltet, der runden startet.


Tilbake ved gapahuken der løype deler seg i tre grener. Jeg tar den midterste, som går parallellt med "Langs myra-stien"


Første del er tørr og fin...


Så blir det myr...


...og enda mer myr, men ikke så veldig våt i dag.


Det er en snau kilometer fra gapahuken og hit hvor blåstien tar av fra lysløypa i retning Gamlesvingen på Svanfossvegen.


Når jeg nærmer meg Gamlestien kan jeg velge høyre eller venstre. Jeg kom fra venstre, så da tar jeg høyre tilbake.


Hogstveien er i ferd med å gro til.


Her forsvinner stien inn i krattet. Det er godt merket.


Det borte er Svanfossvegen - som går mellom Fenstad og Nordkisa.


Det er skiltet der stien går inn fra veien.


Rett bortenfor er Gamlesvingen. Der er det nå fint å parkere, mens det tidligere var sperret med store steiner (hvis jeg husker riktig).


Midt i  svingen starter den nye fine "Tversoverstien"


Det er tydelig skiltet.


Ingeniørkunst... klopp like ved Gamlesvingen.


Det går slakt oppover på høyderyggen litt øst for Låveggåsen.


Snart kommer jeg til et stort hogstområde, men stien er tydelig og fin.


Etter 7-800 meter krysses "Finstadstubben" i et litt lurvete parti der hogstmaskiner har rotet til terrenget.


Nå skal jeg videre sørover på Tversoverstien


Stien er flyttet så den er ved siden av hogstslepet.


Men, her skiller de lag, hogstveien og stien.


Stien følger ryggen, lettløpt og fint.


Her har jeg kommet ned til Høgdarunden, som jeg skal følge et lite stykke til høyre.


Etter 100 meter tar Nedre tverrsti av til venstre, sørøstover.


Fin og tydelig sti her også.


Da er jeg ved Låveggåsrunden, der jeg avsluttet den på forrige runden, nå skal jeg til venstre og følge resten av stien mot Askdammen.


Det er tett mellom stikryssa her.

Her går stien opp til Askdammen, der jeg også var på dagens første runde.


Ved dammen og gapahuken svinger Låveggåsrunden til venstre.


Skiltingen er upåklagelig.


Stien følger demningssiden av Askdammen.


Den lille lokale badedammen ble en del opprustet for få år siden. 

Stien fortsetter i fint terreng.


Åpen skog...


Her samles Høgdarunden og Låveggåsrunden.


Høgdarunden er delvis traktorvei. Her kommer Tversoverstien fra høyre.


Så passerer jeg Nedre tverrsti...


...og Øvre tverrsti. 

Begynner å bli godt kjent med stikryssene her nå. Her går høgdarunden rett fram, og Låveggåsrunden til venstre.


Nå skal jeg følge Høgdarunden.


Her svinge jeg inn Finstadstubben på forrige runde. Nå skal jeg rett fram og avslutte turen ved Gamlesvingen.


Her kommer jeg opp til det jeg alltid tidligere har kalt Låveggåsen - og det er jo tre meter høyere her (254 moh) enn høyeste punkt på Låveggåsrunden. Begge høydene er merket Låveggåsen på kartet.


Det er en ny fin turbenk her oppe, men ikke noe utsikt.


Her er det også skiltet med Låveggåsen.


9 varmegrader, det er helt OK turvær selv om jeg foretrekker sol og 20+ varmegrader.


Det er lenge siden det var hogst her, så turstien er kjempefin i de slake utforbakkene ned mot Skøyimåsan ved fv179.


Her er det en ny sti over mot Gamlesvingen. Et supert alternativ til stien rett fram som ender i den blaute Skøyimåsan.


Jeg skal jo ha med "alt", så jeg tar med avstikkeren ned til myra.


Tungt og vått. Etter tre timer på tur ble jeg endelig skikkelig " blaut på bena.


"Stien" er merket helt til veien.


Og ved veien er det skiltet med Høgdarunden. Jeg tipper at denne snart forsvinner helt til fordel for den nye stien.


Da skal jeg for første gang prøve meg på denne ca 600 meter lange nye stien over mot Gamlesvingen.


Godt ryddet og merket, og allerede flott  og tydelig sti.


En drøm av en sti i lett terreng.


Her kommer stien ut på Svanfossvegen. Egentlig litt rart at den ikke fortsatte 100 meter til - for å ende i selve Gamlesvingen der Tversoverstien kommer ut.


Her må jeg altså litt ut på fylkesveien. Midt i mot går stien inn til skytebanen, og det er kanskje forklaringen på at stien endte her.


Avslutningen på dagens tur ble 6-700 meter joggetur på asfalten forbi Gamlesvingen og ned til der jeg hadde parkert i utkanten av boligfeltet på Brårud.


Jeg var før turen litt spent på formen, siden jeg gikk litt tom på slutten av forrige tur for fire dager siden. Men, formen var "normal" ... og det ble en grei blanding av gang og jogg - i sakte gubbefart.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
Tur #45  06:05. Kampåa - Børjehøgda - Vika
Tur #46  07.05. Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda
Tur #47  09.05. Egilrunden Fenstad - Grasåsen
Tur #48  12.05. Vika - Grasåsen - Frilset - Frilsetvangen
Tur #49  16.05. Låveggåsen - Brårud

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar