onsdag 6. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #45 Kampåa - Børjehøgda - VikaJeg må innrømme at det jeg kommer til å huske lengst fra dagens tur er hogstfeltene, eller kjøreskadene etter hogstmaskinene i åsen øst for Kampåa. Men, slik er det bare, skogen må drives. Får bare håpe at noe av skadene pyntes på langs blåstiene, selv om disse kanskje er lagt langs tidligere tiders hogstveier.

Jeg har løpt utallige langturer i terrenget over Børjehøgda og ellers mellom Vika og Ellingsjøen. Her er jeg godt kjent - og der er utenom hogstfeltene et flott turterreng.

Der var en ganske kort tur, i 11-12 varmegrader og fint kveldsvær. Etter dagens tur er jeg oppe i 720 kilometer på Blåstiprosjektet mitt.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #45
Kampåa - Børjehøgda - Vika
12,6 km / 268 høydemeter / 2:05


Hogstområdene jeg nevnte ovenfor berører alle stiene mellon Nordbekk og Børjehøgda - enorme hogstfelt og masse dype kjørespor. 

Det er tungt og mildt sagt gjørmete å kreke seg langs kjøresporene, og i tillegg er det ikke alltid lett å vite om man er på "stien" eller ikke.

Jeg får håpe både på nymerking og pynting av hogstveiene etter hvert.

Minst skade er det på den østre blåstien fra Langmyra  til Børjevangen og videre mot Vika.
Kampåvegen som går innover mot Skianlegget er sentral for turer i Fenstadmarka både sommer og vinter. Det er bomvei (40 kroner), men akkurat i dag passet det å parkere før bommen - ved Kampå Sag før jeg fulgte Ålandsvegen 100 meter vestover.Her tar en skogbilvei inn mot "Den Gule Grinda" - der det er kjekt å parkere om man skal gå hele eller deler av Egilrunden

 
3-400 meter inn grusveien er man ved parkeringa...


Egilrunden går begge veier, men det jeg oppfatter som den "vanligste" retningen er rett fram, dvs nordvestover mot Åserud der Egil Molstad bodde. 


Men, jeg skal motsatt vei i dag... og følge runden et stykke "tilbake". Stien her er en gammel traktorvei av et eller annet slag.


Løypa er merket!


Mest fin sti, men er skikkelig gjørmeparti er det også. Hestetråkk holder gjørma vedlike.


Så er det tørt og fint igjen.

 
Rundt enden av skogsbilveien som kommer inn fra Kvennhaugen har det vært hogst, mest tynningshogst.


Jeg forlater Egilrunden her - for å følge skogsbilveien videre.


Det er visst slutt på arbeidsdagen for skogsentreprenøren.


En del av tømmeret, bare furu så vidt jeg kan se.

Det er bare 2-300 meter til Kampåvegen, ved Kvennhaugen. 


Skiltet flytter seg ikke selv om skogen vokser til...


Kampåvegen er en fin turvei, selv om det er en del biltrafikk til skianlegget og til badeplassen ved Vika.


Kampåa krysses.


Her ved Nordbekk, ca 2 km nord for Kampå sag, går det sti i tre retninger. Alle er sterkt berørt av ødelagte stier/hogstveier. 


Det så greit ut i starten, jeg skal rett fram mot Børjehøgda, og slapp foreløpig å tenke på den hogstveien som gikk mot Nordkvenna.


Så ble det verre....


Jeg så ingen blåmerker, og var hele tiden på vakt etter om sti og hogstvei skilte lag, men det skjedde ikke i det hele tatt.

 
Ikke fristet det med en dukkert heller.


sukk, det ble kravling i sporet, mellom sporene og ved siden av sporene. Marsjfart 4 km/t.


Tar det slutt?


Tja, ikke her. Dette er "stikrysset" med stien mot Vika til venstre (den skal jeg følge i morgen), og min sti mot Langmyra til høyre. Kjørespor begge veier altså.


Sukk....


Her er jeg i neste stikryss der stien mot Langvannet tar av til høyre.


Det så ikke bra ut mot Børjevangen heller, men det finner jeg ut av i morgen.


Inn stien mot Langmyra så det greit ut.

 
Stien fulgte hogstkanten et stykke, men var lett å følge.


Naturens kunstverk.


Sørover mot Langmyra var det "normal" sti, godt blåmerket.


Gjennom bjørkeskogen.


Her kommer jeg til stikrysset der jeg snudde i går - da jeg kom fra Ellingsjøen.


Jeg skal til venstre, oppøver den gamle hogstveien mot Børjehøgda.

 
Fin sti, men når kommer hogstmaskinene hit?


Over denne bekken var det en fin liten sykkelbro tidligere, den var borte nå


Etter en drøy kilometer og en del høydemeter senere kommer jeg til hogstområdene.


Store hogstflater, men ikke så stygge kjørespor i disse nokså tørre områdene.


Flere av merkestammene var spart, det var flott gjort.


En del kjøreskader var det, men dette var ikke helt ny hogst, så her kunne jeg delvis de stien.

 
hmmm....

En liten tur innom skogkanten...


Men der venter mer hogst, mye mer hogst.


Stikrysset mellom de smale stiene i skogen! Det var en gang...

 
Her hvor hogsten var 2-3 år (?) gammel var det mulig å se tråkket som skulle være stien.


Noen steder var det veldig lett å se stien. 


Jeg nærmer meg enden av hogstflata.


Endelig skog igjen.


...hmmm, og litt mer hogst.

Bra styrketrening bare å gå i slikt terreng med høye kneløft.


Hogstflatene varte nesten helt fram til stikrysset ned mot Dalsjøen. Begge stiene kan følges mot Vika, jeg tar den minst brukte - via Dalsjøen.


Stien bærer preg av å være en gammel hogst eller ferdselsvei.


Litt hinder hører med...


Dalsjøbekken krysses ovenfor vannet. Kanskje den heter Hovipyttbekken her?

 
Dalsjøen kan skimtes mellom trærne

 
Blomster og buskas vitner om at det er kjørepause på denne veien.


Skiltet tilbake den veien jeg kom...

Jeg er nå i krysset der den andre stien - til venstre  . går opp mot Ruggestein og Vardehøgda, stien jeg kom er ned til høyre, og traktorveien rett fram går mot Hovipytten.


Dalsjøhytta, der den bratteste av stiene går opp til vardehøgda.


Rett nedenfor hytta tar stien av til venstre mot Vika. Du kommer til Vika om du følger veien også.


Dalsjøbekken krysses på nytt.


Stikrysset der den vestre stien fra Børjehøgda kommer ned.

Jeg kom stien vi ser til venstre.

Jeg fortsetter blåstien mot Vika.


Gjennom gammalskogen med mest bjørk, og noe spinkel gran.


Her kommer stien ned til den andre stien som går sørover mot Nordbekk - den sjekkes i morgen. Jeg tar til høyre, det er bare 2-300 meter ned til Vika.


Skiltet i stikrysset.


Det er ganske greit å se hvor stien tar av om man kommer fra Vika, selv om skiltet er litt borte i skogkanten på andre siden.


Nede ved Vika er det et par hytter.


Det er stor parkeringsplass her ved Vika. Om sommeren er det grill- og badegjester her, om vinteren er dette et populært utgangspunkt for skiturer.


Det er bare å velge og vrake. Jeg skal ingen av disse stedene i dag, jeg skal følge veien nedover mot skianlegget.


Litt beskjedent bakenfor det andre skiltet er det et par fiskeskilt...


På parkeringa er også et oppslag med turkartet fra ca 2000.


Da er det bare å jogge nedover veien, 2,5 kilometer til Nordbekk. 


En av kulpene i Kampåa - elva følger veien i mange kilometer.


Nes Skianlegg, vokser litt for hvert eneste år, og de tildeles stadig større arrangementer.


Morsomt "ski-gjerde" ved klubbhuset.


Veien krysser elva nedenfor skianlegget.

 
Bare rester ligger igjen av de store tømmermengdene som er kjørt ut her ved Nordbekk.


Da er jeg klar for  stien mellom Nordbekk og Nordkvenna.


Her var jeg for halvannen time siden, nå skal jeg til høyre mot Nordkvenna.


Det var tørrere og ikke så vanskelig å komme fram her som en del andre steder.


Hogsten gir gode forhold for jegerne... her fra et lite jakttårn.


Ikke så stort byggverk, men det trengs heller ikke.


Kjøreskader her også, men ikke helt håpløst.


Der var det jaggu et blåmerke som har overlevd.

 
Etter hvert var det mer tynningshogst enn flathogst

 
Stien var synlig det meste av veien.

 
Blåmerking og snart slutt på hogst...


Den siste kilometeren mot Nordkvenna gikk på smal fin sti med tett blåmerking.

 
Gjennom ungskogen, her er det over 10 år siden hogst....


Kryssing av en liten bekk like før veien ved Nordkvenna.


Her kommer jeg ned på veien mellom Ålandsvegen og Nordkvenna.


Slik ser det ut fra veien... mot bakken jeg nettopp kom ned. 


Etter ca 300 meter kommer skogsbilveien ned til Ålandsvegen ved Fjellhaug.


Det er skiltet i veikrysset.


Mellom Fjellhaug og Kampå Sag krysser jeg Kampåa langs Ålandsvegen.

På skiltet ved Kampå sag står det Åborg. På det digitale kartet står det Børgen sag....


....og her står det Kampå Sag... som jeg trodde det het...

 
Og her er dagens tur over. Flere biler her nå, jeg tror det er folk på stolpejakt.


Det var litt skuffende at hogsten rotet til så mye av stiene, og 10-års mimre-venneturen min 16. mai må nok få en korrigert løype. Får ta en vurdering etter de to neste blåsti-turene.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
Tur #45  06:05. Kampåa - Børjehøgda - Vika

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar