lørdag 9. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #47 Egilrunden Fenstad - Grasåsen


Dagens tur gikk delvis i Egil-runden mellom Skianlegget og Åsleia, der jeg er svært godt kjent, og delvis i Frilset Vel's løyper opp mot Grasåsen - løyper jeg bare sporadisk har vært innom. Sånn sett var Grasåsen-runden mest spennende, mens Egil-runden fikk fram minnene.

Det var en ny fin lørdag på tur med sol og 15 varmegrader. Etter dagens tur er jeg oppe i 749 kilometer på Blåstiprosjektet mitt. Kun fem turer igjen nå.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #47
Egilrunden Fenstad - Grasåsen
14,9 km / 328 høydemeter / 2:25

Den vestre delen av Egil-runden - over Åsleia - var en mye brukt sti (og skiløype) også fra gammelt av, men det var skogkaren Egil Molstad som bodde i Åsleia, som fikk utbedret og merket løypa til å bli en helhetlig rute. 

I mange år ryddet og utbedret han stien, og la den litt om noen steder. Etter at han døde fikk den naturlig nok navnet hans.

Jeg løp veldig mye orientering i dette terrenget, og Egil var også en av de aktive løperne i Nes O-lag fram til 90-tallet.

Stiene i området er godt merket - og der er vel Fenstad Vel/Fenstad Skiklubb som står for dette. 

Nordover og vestover fra Igletjenna og Grasåsen er det Frilset Vel som står for merkinga. 


I dag kjørte jeg Kampåvegen (bomvei 40 kroner) til Nes Skianlegg. I området her er det "ubegrenset" med parkeringsmuligheter. Vanligvis parkerer jeg ved Gule Grinda når jeg skal løpe Egil-runden, men i dag ville jeg ha en annen start på runden.

Jeg løper nesten alltid Egilrunden medsols, slik ble det i dag også, men å kalle dagens jogging/gåing for løping blir ikke helt korrekt. Fra Skianlegget fulgte jeg veien inn mot grustaket der arenaen lå de første årene - nå går en av sløyfene på lysløypa og rulleskiløypa langs denne veien sørover fra dagens arena.

I dette området er det både en liten alpinbakke, lavvo og rasteplass...

...og i dag var det en som kappet opp ved her... det eneste mennesket jeg så på dagens tur - enda det var lørdag.

Jeg er litt usikker på statusen til "snowboardbakken"... men det så ut til at skåltrekket var intakt.

Egilrunden og altså blåstien følger lysløypa oppover lia , som kjennes tyngre ut på ski enn til fots ( i alle fall for en ikke-skiløper som meg).

Litt oppe i lia er det skiltet der Antonstua lå. Lerduebanen et stykke oppe i bakken er enten fjernet, eller jeg var veldig uoppmerksom da jeg passerte. Mest sannsynlig det første, siden Fenstad JFF har pusset opp lerduebane på Veslevangen i Skogbygda sammen med Skogbgda JFF.

Det er bred trasé her hvor det gås begge veier.

Lengst sør er det en vendesløyfe...

I vendesløypa tar blåstien av fra lysløypa.

De kraftigste blåmerkene er helt fra Egil's tid, han sparte ikke på malinga.

Slik ser det ut når du kommer fra andre kanten mot skiløypene.

I hele området mellom lysløypa og nedover mot Kvernberget har det vært hogst.

Det var uttynningshogst og ikke flatehogst, det gjør skogen åpen og fin.

Sporene etter hogstmaskinen var aldri spesielt ille i det tørre terrenget.

Like før veistubben ut mot Kvernberget tar Egilrunden av til høyre.

Rett etterpå er det - i alle fall foreløpig - slutt på hogsten.

Dette partiet mellom hogstområdet og Gule Grinda kom jeg motsatt vei for tre dager siden.

Her ved Gule Grinda er det vanligste startstedet for Egilrunden, spesielt for de som ikke liker å betale bompenger. Her gjør løypa en 90 graders sving.

Det var to biler her, men de som hadde parkert her "krysset aldri min vei".

Et par hundre meter inn veien mot Åsleia krysses Svartflo, en liten bekk i et parti som alltid er gjørmete.

Men, deretter er det bare tørr flott skogssti. Det går jevnt oppover i lia, men det er aldri bratt.

Her går stien ned til husene i Åsleia, der Egil bodde - og der broder'n og familien hans bor. Det er blåmerket og skiltet fra veien 150 meter ned i lia.

Litt lenger bort har Åsleia fått sitt stedsskilt.

Det er flott i de delene av terrenget som var hogst for 15-20 år siden.

En mobilmast rager på høyden ovenfor Åsleia

Egilrunden krysser traktorveien mellom Åsleia og masta.

Et lite parti er stien ødelagt av hogstmaskiner.

Egil-bua, gapahuken, er nesten borte i ungskogen.

Fortsatt er det god utsikt fra gapahuken som ble satt opp av Fenstad Skiklubb for penger gitt ved Egil Molstads begravelse.

Like etter Egil-bua går hogstslep og blåsti hver sin vei.

Litt lenger bort kommer stien inn på en gammel traktorvei  som kommer opp fra gårdene nedenfor og fortsetter et stykke inn på åsen.

Det er åpent og flott furuterreng.

Her går Åsleiastien av til venstre. Det har jeg ikke løpt på minst 20 år, siden jeg stort sett har hatt fokus på å følge Egilrunden. Jeg kan ikke huske at den var merket tidligere, det har antagelig skjedd siste 10-15 år akkurat som med Hansbråtaløypa over mot østsiden av Lågsjøen.

Jeg var ikke sikker på hvor stien nå endte opp, så det måtte sjekkes. Denne er ikke tegnet inn på turkartet fra 2018.

Oi, her var det jo tydelig og fin sti.

Dette var en positiv overraskelse.

Heisan, her var det ei buske som hadde surra det til....

Det kan bli en fin fotoramme...


...og her er bildet...

Herlig sti videre.

Ei lita grøft...

...ellers bare drømmesti.

Jaha, her er jeg framme ved Egilrunden. Midt i mot tar løypa av mot Hansbråtan. Åsleiastien er vanskelig å se akkurat i krysset, men var ellers veldig lett å følge. Da snur jeg og løpet en drøy kilometer tilbake til der jeg startet på Åsleiastien.

Da er jeg tilbake i stikrysset og fortsetter på den egentlige Egilrunden.

Her tar stien over mot skianlegget av til høyre - via Tobergmyra.

Godt med skilting i alle retninger.

Jeg fortsetter forbi en gjenglemt stolpepost fra noen år tilbake.

Mye bredere og mer røtter her enn på Åsleiastien. Her har det gått mye folk.

Over Hansbråtamyra er det lagt ut en god del planker. Nå var det tørt nok til å gå ved siden av.

Dette partiet slipper man altså ved å velge Åsleiastien.

Her går stien til Lågsjøen via Hansbråtan av til høyre. Stien andre veien -Åsleiastien - må du vite om for å se, spesielt når du kommer denne veien.

Et evt fjerde skilt - mot Åsleiastien - har ennå ikke kommet opp.

Litt bortenfor stikrysset kommer jeg til en liten topp, der det er en fin hvilebenk..

Fra gammelt av gikk stien (skiløypa) ved siden av denne haugen, i ei smal myr. Denne begynte å bli synlig sti tidlig på 90-tallet.

Fint terreng og tydelig sti videre også.

Her kan det være litt vått, men ikke i dag.

Nede ved skogbilveien som går fra Fv177 ved Ihle og til Lågsjøen, ser jeg at det meste av skogen på andre siden av veien er hogd ut.

Dette er skiltet på den siden av veien jeg kom ned...

På motsatt side er det også skiltet.

Tømmer som ennå ikke er utkjørt på veien nedover mot Ihle.

...og mer tømmer den veien jeg skal.

All voksen skog på nordsiden av Lågsjøen er hogd ut i vinter. Herfra så jeg ikke vannet tidligere.

Den hyggelige rasteplassen i skogen ved lågsjøen er nå en rasteplass i åpent lende. Litt synd det ikke ble spart noen trær her, men de hadde vel bare blåst ned i neste storm...

Her går stien inn mot Hansbråtan.

100 meter lenger bort er stien opp mot Grasåsen.

Tårn er morsomt... selv om jeg ikke er på elgjakt kan jeg jo speide litt fra tårnet.

Speiding nordover.

Speiding østover.

Speiding sørover.
I øvre kant ser vi navnene på de som var med å sette opp tårnet i 2016.

Speiding vestover.

I stikrysset er det skiltet til Grasåsen og Lågsjølykkja.

Lågsjølykkja ligger øverst i hogstfeltet vi kan se fra jakttårnet.

Dette skiltet blir nok borte i kratt utover sommeren.

Det er hogd en god del videre innover, men stien var lett å se.

Jeg skal følge stien videre, det det står gammel boplass (=Grasåsvangen).

Stien til høyre går mot Igjetjenna og Vika.

Jeg fortsetter i retning Grasåsen.


Det er overraskende tørt og fint over Lågsjømyra.


Etter myra kommer jeg til et løypekryss som ikke er på 2018-kartet, men er med på 2000-turkartet over Fenstad. Tor Strand, som bor på Frilset, sendte meg en melding for et par uker siden om at stiene til Frilset Vel ikke var tatt med på kartet, så på denne og aller mest på neste tur skal jeg innom de stiene også. Akkurat dette stien jeg krysser her er så berørt av hogst nærmere Frilset, at det nå er en parallell løype litt lenger nord som nå er merket. Frilsets løyper har ulike fargekoder - og her er altså merkingen (gul løype) til Frilset tatt vekk.


Blåløypa fulgte den gamle løye et lite stykke vestover, før den svingte brått til høyre. Det stemte bra med kartet.


Stien følger et hogstslep eller gammel vei til noe bosetting her inne. Her er det i ferd med å gro helt igjen.


Andre steder var det mer åpent.


Vindfall med kvantumsrabatt.

Fortsatt preg av vei oppover lia.


Her kommer jeg til en ny sti som ikke står på Neskartet fra 2018. Det er rød-løypa til Frilset Vel, og herfra er det merkingen deres som gjelder.


Jeg tar først stien til høyre, som kutter over til stien mellom Grasåsen og Vika. 


Mellom de to stiene opp til Grasåsen er det bare 3-400 meter, og merkingen er formidabel. Du ser hele tiden mer enn ett merke, noe som er veldig praktisk når du løper.


Stien er smal men tydelig.


Her ved Hvilesteinen, som er "knutepunkt for stiene merket av Frilset Vel", ender tverrløypa.


Her er det ei turkasse også. Jeg får litt dårlig samvittighet hver gang jeg ser slike uten å skrive i besøksboka, noe jeg sjelden gjør.


Hvilesteinen er en fin rasteplass.


Her er jeg tilbake der jeg kom opp til rødløypa. 

Det er flott sti og rødmerket videre.


Fram til "Gammel Boplass" (Grasåsvangen altså) er det også blåmerket fra Fenstadsiden.


Nesten som et stueteppe å løpe på.


Ikke mye undervegetasjon her...


Grasåsvangen, opprinnelig en seterplass.


Her er bare noen steinhauger som vitner om tidligere bosetting.


Stien gjør en større sving her enn kartet gir inntrykk av.


Det var ganske bratt, her er jeg i et "slyng".


Stien var ikke bare rødmerket for å finne fram, det var også rødmerket på potensielle snublesteiner!


Her slutter rødløypa der den treffer hvitløypa som går mellom Grasåsen og Svensrud (Frilset). Jeg står med ryggen til løypa nedover mot Svensrud.


Hvitløypa var like imponerende merket som den røde.


Det var ikke så mange høydemeter på de 5-600 meterne fra stikrysset til Grasåsen.


Grasåsen 325 moh, høyeste punkt mellom Kampåa og grensen til Eidsvoll.


Herfra er det gulmerket til Morstad litt nord for Svensrud (Frilset) vestover. Det sparer jeg til neste tur. Østover går gul-løypa til Igletjenn og derfra den søndre stien mot Svensrud. Jeg skal mot Hvilesteinen og Igletjenn.


Hva er det jeg ser? 


Jeg er verken jeger eller fuglekjenner, men dette er vel en skogsrype? Ikke helt i levende live, men veldig flott. Legg også merke til restene av en Kandaharbinding som henger på stolpen... slike brukte jeg da jeg lærte(?) å gå på ski for 65 år siden og på hoppskiene deretter.


Det gule grenser til orange...


En liten bekkedal krysses på flott smal sti.


Og der oppe er Hvilesteinen.


Gradestokken viser 14 varmegrader, det er fint turvær.


Nå skal jeg videre østover, og en del høydemeter ned til Igletjenna.


Slyngvei nedover...


Stien går helt ned til vannet, og en ganske tørr myr.


Denne søndre delen av Igletjenna er delt i to. Litt bortenfor det vi ser er det et tjern til. Mellom der skal det gå en sti over mot Steinsjøen, jeg får se om jeg finer den på neste tur.


Jeg skal sørover langs Igletjenna.


Her er jeg i Igletjennmya og ser tilbake mot vannet.


Det var ikke så vått, men det var mye lyng og mykt underlag. Tunge løpsforhold altså.


Her svinger gul-løypa vestover mot Svensrud, der både den gamle og nye stien har fått et skilt. Det er stien om Korsvega som nå brukes, his jeg oppfattet min venn på Frilset korrekt.


Dette er ingen Sverige-markering, men motsatt vei av gulstien går Fenstads blåsti mot Vika.


Jeg skal følge gul løype, bildet er tatt fra den retningen jeg kom.


Helt grei og tydelig sti her, men kun merket på det gamle turkartet.

Stien er både blå og gulmerket i starten.


Her tar gulstien til Svensrud over Korsvega  av til høyre. Den må jeg ha krysset på vei mot Grasåsvangen tidligere på turen. Det skal jeg finne ut av på neste tur.


Stien rett fra er den gamle blåstien, men jeg så ikke flere merker. Den var heller ikke gulmerket, selv om løypeskiltet fortsatt sto oppe.


Stien var som sagt helt OK de 6-700 meterne jeg fulgte den, og her er jeg ved stikrysset der jeg kom fra venstre tidligere på turen. Rett fram går stien mot Grasåsvangen.


Tilbake over Lågsjømyra...


Her går den andre stien over mot Igletjenna, den sjekker jeg på neste tur.


Tilbake igjen på hogstfeltet med mot Lågsjøen.


Her følger jeg veien de 2-300 meterne til Kjerringbekken, og da er jeg tilbake på Egilrunden.


Jeg skal til høyre inn mot skianlegget, og siste rest av Egilrunden.


Opp mot lysløypa.


Så er jeg i nordre del av lysløypa... og en vanligvis svært snøsikker arena ikke minst på grunn av snøanlegget. Akkurat i år fikk man problemer utover vinteren...


Kneika ned mot stadionområdet.


En gammel hopper kan ikke gå forbi et slikt byggverk uten å ta en tur opp i stillaset.


Og barnet heter "Gudbrandbakken"...


Når vi sto på toppen og gutta i unnarennet ikke så oss var det bare å rope "er i farta" når vi satte utfor. Denne bakken ble bygget over 40 år etter at jeg sluttet med hopping.


Litt lenger bort i anlegget ses en av gapahukene.


Da er jeg tilbake i asfaltrunden som jeg startet med.


I mål på tur nummer 47 i blåstiprosjektet mitt. 


Kun fem turer igjen nå, der den første og lengste er en tur i grenseområdene mellom Nes og Eidsvoll, stort sett på stier som Frilset Vel merker. Noe av dette er områder jeg ikke har vært tidligere (lia mellom Grasåsen og Frilset).

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
Tur #45  06:05. Kampåa - Børjehøgda - Vika
Tur #46  07.05. Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda
Tur #47  09.05. Egilrunden Fenstad - Grasåsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar