torsdag 7. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #46 Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda


Det var mange fine partier på kveldens tur, men også etter denne turen er det stiene med voldsomme kjøreskadene etter hogstmaskinene - i åsen øst for Kampåa - jeg kommer til å huske best. Jeg lurer på om det er noe krav til planering langs turstiene etter hogst her i Nes, slik det er f.eks. i Oslomarka.

Den delen av Børjehøgda der det ikke er hogst er det flott turterreng, og på den delen av turen som gikk vest for skianlegget var det variert og fint terreng.

Det var en ny fin kveld på tur med sol og 11-12 varmegrader, men som vanlig mest skygge i skogen. Etter dagens tur er jeg oppe i 734 kilometer på Blåstiprosjektet mitt. Prognosen nå sier 836 km, altså 102 km på de siste seks turene.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #46
Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda
13,6 km / 350 høydemeter / 2:35


Jeg gjentar fra gårsdagens tur:

Hogstområdene berører alle stiene mellon Nordbekk og Børjehøgda - enorme hogstfelt og masse dype kjørespor. 


Det er tungt og mildt sagt gjørmete å kreke seg langs kjøresporene, og i tillegg er det ikke alltid lett å vite om man er på "stien" eller ikke.Minst skade er det på den østre blåstien fra Langmyra  til Børjevangen og videre mot Vika.

Stisystemet vest for Vika og Skianlegget er for det aller meste godt merket, men det er en del blaute partier på alle stiene bortsett fra i skianlegget.I dag kjørte jeg Kampåvegen (bomvei 40 kroner) innover til Vika, der det er en stor parkeringsplass. Første halvdel av turen skulle gå på vestsiden av Kampåa, og resten på østsiden - på de av stiene der jeg ikke var innom på de tre foregående turene. Jeg startet ned veien mot badeplassen, Merrahølen.

Denne hytta mellom parkeringa og badeplassen (Merrahølen) ved Vika hadde jeg helt glemt bort. Tror kanskje den var mer skjult av trærne tidligere (?).


Ved Merrahølen ryker det godt fra grillplassen....


Merrahølen er en fin liten badeplass langs Kampåa, rett nedenfor Netsjøen.


Det er flere grillplasser her, blant annet der du kommer ned fra parkeringsplassen.


Veien/blåstien krysser Kampåa, og her er jeg på andre siden av vannet, med utsikt mot ungdommene som hygget seg på den største grillplassen.


Det er bratt opp fra Vika (slik virker det iallfall opp og ned på ski). Dette er skiltet du møter i det første vei/stikrysset. Jeg skal starte med en runde rundt Gurimyra, og følger løypa mot Jøndalsvangen.


Etter en kort bil langs veien kommer jeg til krysser der løypa mot Jøndalsvangen går til venstre og veien fortsetter til "Offervangen" på haugen 100 meter unna.


Her går ski- og turløypa mot Jøndalsvangen rett fram, mens stien rundt Gurimyra tar av til venstre. Det er tydelig skiltet.


Stien videre i retning skianlegget.


Det er tett mellom stikryssene her. Her tar stien av mot Lågsjølykkja og Svendsrud, men vel så interessant er at dette er løypa mot Igletjenna og Grasåsen.

Stien er litt usynlig flere steder langs vestsiden av Gurimyra, men det er blåmerket.


Det åpner seg opp til et flott myr- og furulandskap.


Her er jeg altså ved Gurimyra.


Der er det også en liten rasteplass.

 
Et par hundre meter senere er jeg i stikrysset der korteste rute mellom Vika og Nes skianlegg kommer fra venstre.


Stien videre følger skiløypa, som også er en del av turrennet Fenstadrunden. Her har jeg nesten like mange turer på ski som til fots de årene jeg bodde i Fenstad.


Skiløypa er ikke så spennende å følge og har også noen våte partier. Til høyre her gjør blåstien en sving i tørrere skogsterreng.


Det er skiltet, men ikke så lett å se siden det er plassert på, "feil side" av stien.


Vindfall hører med....


Det er tørt og fint over haugen.


Blåmerkinga er lett å følge.


"Typisk Nes-terreng".


Stien kommer ned til skiløypa igjen.


Her er skiløypa tørr og fin...


Løypa deler seg, rett fram mot Lågsjøen, til venstre mot skianlegget.


200 meter senere, tømmerbro ved Kjerringbekken. Jeg har snudd meg og ser løypa jeg kom rett fram, og løypa inn mot skianlegget til høyre.


Veien langs Lågsjoen, som jeg skulle følge 300 meter, er oppgradert på grunn av pågående hogst.


Rett før sjøen går det ei blåløype mot Grasåsen. Den skal jeg følge på neste tur


Bildene med sola i ryggen blir bedre, her ser jeg tilbake på løypeskiltet jeg nettopp passerte.


På dagens tur skal jeg følge stien på østsiden av Lågsjøen, via Hansbråtan. Hele Egil-runden får vente til neste tur.


Det er hogd ut rundt Lågsjøen, det ble litt mer stusselig her... Stien er grei å følge gjennom hogsten. 


Stien går nesten nede ved vannet i starten.


Tydelig blåmerking.


Fra en knaus i sørenden av Lågsjøen.


Det stiger en del fra Lågsjøen og over haugen mot Hansbråtamyra.


Litt hinder å passere for en langt fra spretten gubbe!


Gjennom gammel granskog.


Da er jeg kommet over til hovedstien igjen, "Egil-runden".


Her skal jeg følge Egilrunden en kilometer...


Over Hansbråtamyra er det lagt ut mye planker. Nå var det tørt nok til å løpe ved siden av.


Ved stikrysset der det går en blåsti rett over mot Skianlegget. Stolpeposten er noen år gammel, men ikke tatt inn.


Vi ser Egil-runden rett fram, jeg skal inn på den mye mindre brukte stien til venstre (nordøstover).


Bra merket sti her også...


Over Tobergsmyra er det tungt, men ikke veldig vått akkurat nå.


Multe og blåbær?
Her står det TOBÆRsmyra, men det på kartet står TOBERGet om åsen like ved. Jeg gjetter at "g'en" er stum på den lokale dialekten, og når man skiver blir det da bær i stedet for berg.


Snart på tørr grunn igjen.


Det er noe eldre hogst langs Toberget.


Over toppen kommer jeg inn på det som enten er en hogstvei, eller en utvidelse av skianlegget. Det så mest ut som det siste.


Her kommer jeg ned på lysløypa - et stykke opp i Toberget.


Noen hundre meter senere er jeg nede ved veien inn til den lille lokale lerduebanen, som også er den nedre sløyfa på lysløypa.


Egil-runden følger kanten av skiarenaen og er ikke helt nedenom selve arenaen. Her passerer jeg lavvoen ved Snowboardbakken.

Hogstmaskin med torsdagsfri.


Jeg fortsetter Egil-runden langs lysløypa.


Store deler av skianlegget har opplegg for snøproduksjon.


Korteste løypa går ned mot arenaen, jeg skal videre nordover mot vendepunktet like ved Kjerringbekken


Ned til høyre kan jeg se Gudbrandsbakken .


Det som var en smal sti på 90-tallet er nå en bred flott skitrasé.Her er traséen utvidet for å gi plass til klassisk og skøytespor samtidig - i begge retninger - noe man trenger ved stafetter.


Her rett før høyeste punkt er det faste fotostedet mitt når jeg tar bilder til kondis.no under Fenstadrunden.


Lysløypa går til høyre - der det er en "rundkjøring". Turløypa mot Jøndalsvangen (Fenstadrunden) går til venstre.


Jeg skal tilbake til Vika.


Her går stien jeg kom ned fra venstre. Denne gangen velger jeg å følge skitraséen.


Et av de våte partiene man unngår om man tar stien utenom.


Det gikk greit å komme tørt fram slik det er akkurat nå.


Det er tørt og fint over haugen.Her er jeg tilbake der jeg kom ut etter runden ved Gurimyra. Også her velger jeg nå skiløypa og blåstien rett fram.

Flott skiløypetrasé over myra. Litt tyngre til fots.


Tilbake ved veien mellom Offervangen og Vika.


10 meter fra bilen, men jeg er bare halvveis - og skal nå krysse Kampåvegen og opp i terrenget rundt Børjehøgda.


Like ved bilen satt noen ungdommer og hygget seg med øl og noe å spise på, så jeg la inn litt ekstra fart de første meterne vekk fra veien.


300 meter fra parkeringa ved Vika går blåstien mot Børgehøgda og Vardehøgda til venstre. Hogstveien rett fram er der jeg kommer tilbake litt senere.


Skiltene er litt skjult på høyre siden av hogstveien.


Det starter litt bratt. 


Etter nye 300 meter deler løypa seg, og jeg skal følge blåstien mot Børgehøgda. Stien herfra over Børjehøgda og videre langs Langmyra og Ellingsjøen er en av mine absolutte stifavoritter i Fenstad.


Foreløpig er ikke stien de to kilometerne fra Vika til Børjehøgda berørt av hogsten. Da er  det forhåpentligvis like fint 16. mai da jeg skal hit med flere venner - for å mimre og gjenta en langtur i terrenget 10 år tidligere.


"Hvalen" kaller jeg denne. Det er mange slike små "fjellrygger" i terrenget her. 


Der er flott furuterreng hele veien i slak motbakke.

Litt morsomt at stien følger mange av disse formasjonene.


...enda en...


Stien her - og de fleste andre fine blåmerkede stiene i dette terrengpartiet - eksisterte ikke da Nes O-lag fikk tegnet og utgitt nytt o-kart her i 1999. Det var så stifattig at vi aldri brukte denne nordre halvdelen av kartet til o-løp. Uten stier var det for vanskelig å legge enkle nok løyper for de klassene som krever det. Nå er o-klubben så liten at de ikke lenger arrangerer o-løp, kun turorientering. Til treningsbruk tegnet jeg fortløpende inn de nye stiene på o-kartet.


Utdrag av 1999-kartet jeg vedlikeholdt med alle nye stier fram til ca 2010. Senere er stisystemet uendret.

Her er jeg ved stikrysset der stien til venstre går ned Dalsjøen. Der løp jeg i går. Stien mot høyeste del av Børjehøgda går rett fram, og rett der borte begynner hogstflatene.


Skogen er gammel her nede, så det er vel ikke lenge før det hogges også her (?).


Det er ikke den nyeste delen av hogstområder i nordre del, så selv om det er både kjørespor og kvist er det greit å se hvor stien går - folk har gradvis fått tråkket til en ny sti.

Her er stien en tur innom skogkanten...


Også i hogsten her (2-3 år gammel?) er stien lett å følge.


Stien mot Langmyra fortsetter rett fram, her kom jeg motsatt vei i går, og den delen av hogstflatene er greit framkommelig. PÅ andre siden av kjøresporene ser vi løypeskiltet, som tidligere var kryss mellom to stier i tett skog.


Nå skal jeg forbi Børjevangen ... 


Rett fram her er stien (haha) mot Børjevangen.

Jeg skimter deler av stien.


Hogsten har demmet opp en liten bekk. 


hmmm, her må jeg krysse over til andre siden.


Tenk dere en stiv 70-åring over her, det ser ikke mye sprekt ut!


Wow, et blåmerke som har overlevd.


Børjevangen kan ses rett til venstre for badebassengene.


Flata her ved vangen har man ikke kjørt på. 


På to sider ev Børjevangen er det slike naturlige murer.


Hytta som sto her ble revet etter krigen, står det på oppslaget.


Hvor går stien videre? Jeg ser den ikke, men vet jo hvilken retning jeg skal.


Bra, der var ett blått merke midt i hogstfeltet.


Enda et basseng, men det fristet ikke med en dukkert. Lia ned mot stikrysset var kavete i kvist og hogstspor, men jeg kom framover, og traff utrolig nok rett på stikrysset


Akkurat der skiltet står - stien mot Langmyra) er det fint (3 meter fra hogstslepet), men jeg vet jo nå et det er kjøreskader i alle retninger herfra.


Man blir liten i slike spor. Heldigvis har det ikke regnet på lang tid.


Jeg skal ned bakken der jeg kom oppover i går. Det var lettere nedover.


Da er jeg i "stikrysset" i lia 300 meter ovenfor Nordbekk. Jeg kom fra høyre og skal nå følge den venstre stien til Vika.


Ser det ikke litt bedre ut her da...?


Det er i alle fall tørrere og mindre kjøreskader, men all kvisten er tung å forsere, og en sammenhengende snublefelle.


Her kjenner jeg meg igjen, og den bekken har jeg sett skikkelig stor både i vår- og høstflom.


Oppover og oppover... og hele tiden på vakt i tilfelle blåsti (som jeg ikke så) og hogstvei skilte lag.


Der borte slutter hogstflaten, men hvor fortsetter stien? Jeg traff ikke riktig, men etter noen hundre meter i terrenget fikk jeg korrigert kursen litt høyere i lia og fant igjen stien. Stien går antagelig ut helt i høyre kant av bildet.


Når jeg kom til stien var det bra med blåmerking igjen.


Det er mye av det samme flotte terrenget her som på stien over Børjehøgda.


Ser du elgen?
Jeg skremte opp minst to elger, men de kom ganske langt unna før jeg fikk en av dem i siktelinja.

  
Fine rygger langs denne stien også.


Det er klart at når stiene her åpenbart følger tidligere hogstslep, må man regne med at det er akkurat her nye hogstslep kommer når det skal hogges neste gang. Her er der fredelig og i ferd med å gro igjen.


Gromterreng selv om det er noen litt våte partier.


Tilbake ved stikrysset ovenfor Vika.


Og nå er det bare én bil igjen på parkeringsplassen.


Men her er en uåpnet pizzapakke og en halvfull (halvtom?) øl. Var det tiltenkt meg?


Det var altså en ny tur med omfattende innslag av kjøreskader etter hogst, enda mer enn på gårsdagens tur, men i dag var jeg mer forberedt på hva jeg ville møte. Jeg tror "stiene" mellom Nordbekk og Børjehøgda er de klart verste i Nes akkurat nå. Jeg har riktignok igjen seks turer av blåstiprosjektet, men håper det blir litt med turvennlig.

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
Tur #45  06:05. Kampåa - Børjehøgda - Vika
Tur #46  07.05. Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar