torsdag 21. mai 2020

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #51 Vestre Fenstad - Otterstuarunden - Slakteplassen - HøybråtenDette var den tredje turen i Vestre Fenstad, et område som har blitt et tur-eldorado med de mange fine merkede stiene. Det eneste jeg savner er noen vann og tjern, det gir en ekstra dimensjon til skogsturene. Selv med en del myrer er det et tørt terreng, og etter tre timer på sti i marka i dag støvet det av joggeskoa.

Det var lettskyet i dag, men varmt og fint med 16 varmegrader. Selv om det var fridag (Kr Himmelfartsdag) møtte jeg kun én syklist og ingen turgåere på tre timer i skogen. Da gjenstår bare en eneste tur før jeg har vært på alle blåstiene i Nes, det blir om et par dager i terrenget nord for der jeg var i dag.

Nes Blåstiprosjekt 2020 Tur #51
Vestre Fenstad - Otterstuarunden - Slakteplassen - Høybråten
17,8 km / 318 høydemeter / 2:50

Også på denne tredje turen i Vestre Fenstad lot jeg meg imponere av skiltingen og merkingen. 

Noen av stiene var jeg også innom på forrige tur, men slik blir det for å få kabalen til å gå opp.
I Otterstuarunden var det ikke bare skiltet og merket, der hadde man også gått store deler av stien med ryddesag for å ta vekk lyng som ellers pisker legga dine.

Lengst nord på runden hadde man også valgt å legge om noen hundre meter av stien, i stedet for å merke over et nytt hogstfelt.Jeg parkerte ved Vålerhagen der Kulturstien går via Felleberget til Vålebråtan og Rømudalen. Jeg skulle avslutte ned stien hit, men starten gikk nordover Vestsidavegen en kilometer før jeg trakk inn i terrenget.

Det var både ny og gammel skilting herfra. Det er interessant å lese om Vål'bråta-stigen, som nå kalles Kulturstien. Det var den såkalte "firerbanden" som merket denne stien på nytt for ca 20 år siden. Det forklarer også de rød/hvite merkeklossene jeg så en del av på forrige tur (og i dag).

Jeg skulle altså avslutte her, mens starten var en kilometer langs Vestsidavegen nordover.


Her ved Bjørnli tok jeg av inn i terrenget, akkurat som på forrige tur. Det er kun skiltet med Bjørnli akkurat her.

 
Etter ca 300 meter er det skiltet vestover i terrenget, blant annet mot Høybråten - som er den veien jeg skal. Veien videre, som jeg fulgte for to dager siden går til den fine gapahuken i enden av veien, og videre mot Felleberget og Amundbråtan.

 
I starten var det nærmest traktorvei.


3-400 meter opp i lia er det spor etter kulturlandskap.


Videre oppover i slak motbakke var det sti der det nok for mange år siden var en hogstvei.


Ungskogen er i ferd med å overta.


Det var store "rehabiliterte" hogstfelt oppover her. Og på slike store åpne felt er det "naturligvis" også  et jakttårn.


Jeg tik det lille avstikkeren bort til tårnet.

 
Jeg måtte opp og sjekke utsikten...


Jeg så ingen elg, men det hadde jeg sett nede ved Vestsidavegen noen minutter tidligere. I bakgrunnen ser over mot Østre Fenstad og åsen nord i Skogbyga/Odal der det skal bygges vindkraftverk (Songkjølen).


Stien var stort sett godt synlig, og merkingen var helt super.


Når hogstfeltene gror til er det bra med merking og/eller rydding. Flott med ildsjeler som jobber med dette. Tror jeg skal melde meg frivillig når jeg blir ekte pensjonist (dvs slutter å jobbe).


Etter en kilometer og omtrent halvveis til Sandakertårnet tar stien til Høybråten av nordover, til høyre på bildet.


Skiltingen er den samme fine som over alt i Vestre Fenstad.


Gjennom lyngen...

Over hogst...


Over myr...

Fra hogstfeltet er det bred trasé videre til Høybråten.


Jeg har snudd meg og ser der rundløypa via Brattstupen kommer ned.  Her kommer jeg ned om et par kilometer. Det er ikke skiltet i krysset her.

 
Her kommer jeg til Brattstupvegen som går fra Vestsidavegen ved Sandåker og inn til Slakteplassen. Skiltet viser at jeg er ved Høybråten, men inn til plassen er det 2-300 meter.

 
Jeg tok den lille avstikkeren, og her kommer jeg til Høybråten, som ser ut til å være under oppussing / rehabiltering.


Jeg så ikke noe folk, og tok meg en runde på tunet.


Driftsbygningen er det for sent å redde.

Hva har det vært her?


På vei tilbake mot Brattstupvegen hilste jeg på denne hvitveisen.


Etter 5-600 meter kom jeg til en hogstvei som tok av, og der det var skiltet Brattstupet.Men jeg så ingen andre skilt eller blåmerking, så jeg fortsatte noen hundre meter for å forsikre meg om at det ikke var laget ny sti lenger bort. Her kunne det vært skiltet mot Vardehøgda og Bjørnli, men det var kanskje droppet (midlertidig?) pga hogstveien

 
Det har kanskje vært stygge kjørespor her, men nå var det helt OK å gå her.


Det var maks 200 meter fra veien og hit hvor hogstveien var tørr og fin å følge.


Det var bare den lille stubben til dette stikrysset som ikke var merket. Skiltet her var forresten bare støttet opp mot noen busker.


Opp til høyre i hogstfeltet, vestover, går blåmerket sti østover mot Amundsbråtan og Vardehøgda.


Jeg fortsatte hogstveien videre sørover.


Ganske snart var det mer gjengrodd, er nok minst 10 år siden det var hogst innover her.

 
Det var noen veldig fine partier gjennom granskogen.


Men, stien ble stadig mindre synlig.


Blåmerkingen var veldig bra.


Uten blåmerkingen hadde jeg ikke funnet stien.


Dette var jo morsomt da, fra blåmerke til blåmerke uten å se sti.


oppps, gjennom her!


Noen steder var det antydning til sti, så dette blir nok bra etter en tid.


Her kommer jeg ut på hogstfeltet ned mot stien jeg fulgte til Høybråten. Denne stien hadde trengt et skilt i hver ende - så ville kanskje flere gått her...

 
Da er jeg tilbake på stien mellom Høybråten og Bjørnli. Akkurat her er det fort gjort å ta feil når man kommer fra denne kanten, men det er jo veldig tydelige blåmerker til høyre.


Her er jeg tilbake ved stien som kommer opp fra Bjørnli, nå fortsetter jeg rett fra mot Sandakertårnet.


Fint og foreløpig hogstfritt terreng på denne kilometeren over til Sandakertårnet.


Klopping pågår...


Klopping ferdig... Nå er det helt tørt i skogen, men slik er det jo ikke alltid...og da er det greit med klopping for de som ikke liker å bli våte på bena.


En trang "portal" like før Sandakertårnet.

 
Skiløypa går rett fram mot der det er skiltet med Sandakertårnet 100 meter lenger sør.

 
Her var også skilt og merking som er fra "Firerbandens" tid, slik jeg har forstått det. Skiltet var løst og er kanskje flyttet, men retningen stemmer. Sandakerporten ligger i dalen på vei over mot plassen Finnhølet på Ullensakersiden. Så ingen sti.


Heisan, der kommer en syklist...


...og der forsvinner syklisten. På dagens tur så jeg ingen turgåere og tre syklister. På de to siste turene og 6 timer i marka leder syklistene 4-1, og den ene det er meg.


Før jeg fortsatte turen sørover fulgte jeg hogstveien nordover mot Slakteplassen.

Det er tørt og fint langs løype de 7-800 meterne til Slakteplassen og skogsbilveien..


Rett før Slakteplassen var det skiltet med Bergbråtan, og med 3,4 km til Sandåker - som vel er langs Brattstupvegen. Her kom det opp en ganske tydelig sti fra Ullensakersiden. Kanskje går den sammen med stien som går til Hasleråsen og som tar av 1 km lenger nord ved Amundbråtan.


Gapahuken ved Slakterplassen, og Brattstupvegen som ender på den romslige plassen her.


Ved plassen ligger Bergbråtan, som er navnet som ble brukt om Slakterplassen tidligere.


Her er det tilogmed rekkverk på stien ned til utedoen.

 
En spennende uthult trestamme lå ved gapahuken. Kanskje det var fløyta til trollet Thor, han det er skrevet om langs Kulturstien.


Idet jeg skal tilbake den veien jeg kom møter jeg syklisten på nytt. 

 
100 meter forbi der jeg kom opp til veien, er det et nytt stikryss det stien går ned mot Felleberget og Kulturstien.


Det er skiltet med Sandakertårnet både på de nye og gamle skiltene. Om det fortsatt er noe tårn her er kanskje tvilsomt, men jeg leita ikke så lenge. Så etter den også da jeg var her på stolpejakt for to år siden.

 
Turkartet til Fenstad Sportsklubb hadde bare med veier og skiløyper.


Før jeg skulle ned denne stien skulle jeg en tur rundt Høgmyra, og fortsatte hogstveien sørover mot myra 200 meter unna.


I nordenden av Høgmyra går det en sti til både øst- og vestsiden av myra. Jeg tok til høyre, på den siden Breenhytta ligger.


Det har vært hogst i lia vest for Høgmya og i området ved Breenhytta.


Hogstveien som går ned til Breenhytta, men jeg skal følge blåstien, som tar av til venstre lenger bort i hogstfeltet.


I nordvestre ende av Høgmyra er denne fine laftede gapahuken.

 
Dette er et fint turmål med barn, det er jo kort fra bilvei (Slakteplassen).


Litt etter gapahuken er det skiltet inn mot Breenhytta.

 
Stien er ikke så tydelig, men er merket utenom hogstveien og hogstfeltet.


Det borte er Breenhytta.


Breenhytta ble brukt av motstandsfolk under krigen. Hytta er blant  annet oppgradert med nytt tak, og brukes kanskje av både hogstfolk og jegere (?) Den lå nok ikke like synlig til under krigen.


Det var en avstikker på bare 5-600 meter, og her er jeg tilbake ved stien rundt Høgmyra.


I dette krysset kom jeg opp fra Vålebråtan på forrige tur.


 Denne er så fin så jeg tar et bilde til. Hadde med tilsvarende bilde fra forrige tur.

 
Stien over Høgmyra der man ser mange spor etter torvproduksjonen.


Stien i sørenden av Høgmyra er en del av Høgmyrarunden som jeg besøkte for to dager siden. Nå skal jeg nordover på østsiden av myra.

 
Bjørnlihytta har sett bedre dager, men det er jo lenge siden det var torvproduksjon i myra her.


Det ser idyllisk ut, men uten restaurering er hytta snart en plankehaug. Veggene er laftet, men taket ser ikke bra ut.


Langs myra videre...


Myrull, vakkert medlem av havgrasfamilien.


Like fint som en hvitveisåker.


Naturens eget kunstverk.


Da har jeg vært rundt Høgmyra, og klar for turen ned mot Otterstuarunden. Herfra, via Felleberget og Arilds plass og ned til Otterstua er det et veldig lettløpt (lett-gått) 5,5 kilometers parti i flatt terreng eller slakt utforbakke - på fine stier.


Jeg speidet etter Sandakertårnet uten å se noe. 


Stien var fin gjennom tilvokste hogstflater i starten.


En kilometer senere er jeg ved stikrysset der stien kommer ned fra Bjørnlihytta.


Litt etter er neste kryss der stien fortsetter mot Bjørnli. Jeg tar til høyre mot Gapahuk / Felleberget.


Utedo ved Felleberg-gapahuken.


Det er ikke mange gapahuker som har egen dass!


I stikryssene her ved gapahuken gjelder det å holde orden på retningene. I tillegg er det nok et stikryss 100 meter lenger ned - på selve Felleberget.


Jeg skal nå rett fram mot Otterstuarunden.


Dette er i praksis en kutting, som gir en sti-trekant - som ikke går tydelig fram av kartet, og kan medføre forvirring.


Dette er altså en tverrsti mellom Otterstuarunden og Kulturstien.

 
Fin sti gjennom hogstfeltet.


Her kommer jeg til Otterstuarunden. Til venstre går løypa forbi bussen og ned til Otterstua fra nord. Her kommer jeg opp igjen om 5 km.


Jeg skal følge stien mot Svindalsmåsan, altså den nedre delen av runden.

 
Der har vært noe hogst, men stirydderne har gjort en flott jobb.


Her har man lagt ut stokker ved det dypeste og styggeste av kjøresårene.


Turen fortsetter i fin skog videre sørover. 


Her kom jeg opp fra Nordhagen og Svindalsmåsan på forrige tur. Til venstre går tverrstien direkte mot Otterstua, den som var fullstendig ødelagt av hogstmaskiner (ikke skiltet/merket p.t.).


Ingen tvil om at stien fortsetter inn her.

 
Langs Svindalsmåsan.


Veldig åpent fint terreng langs myra.


Arilds plass.


Utsikt over Svindalsmåsan fra Arilds plass.


Stien gjennom lyngen her er faktisk ryddet med ryddesag! 


Her kommer jeg opp stien fra Nordhagen i Ullensaker for to dager siden. Blåmerkingen slutter etter 100 meter. Litt svak sti over myra, men deretter flott sti/traktorvei de ca 1,5 kilometerne ned til Nordhagen der man kan komme tilbake igjen via Vålebråtan til Felleberget.


Ottestuarunden går i veldig lett terreng og på flott sti.

 
Fint med myrull.


Nå er jeg litt inne i Ullensaker, men der er "Brårud-løype" her likevel.


Otterstuarundens sørligste punkt. Rett fra er det 150 meter til skogbilveien som går ned til Fv179 (mellom Nordkisa og Fenstad) 1 km lenger ned.


Jeg kom fra venstre og skal nå skrått tilbake nordøstover mot Otterstua.


Fin og ryddet sti, helt sikkert populær også for syklister.

 
Det eneste "våte partiet" var ikke vått nå. i dag kom jeg gjennom hele turen uten å bli våt på bena.


Stien klarer seg akkurat unne dette hogstfeltet.

 
Bekkeblomster og hvitveis...


Stien unngikk hogstfeltet helt til veienden på Svindalsgutua.


Her følger jeg Svindalsgutua ca 500 meter...


Mellom det "rode huset" og Otterstua går en ny sti over til stiene nærmere Brårud.


Otterstua mellom halmballene.


Her kom jeg ned for to dager siden, etter 1 km på en totalt ødelagt sti/hogstvei.

 
Her tar Otterstuarunden av oppover mot Felleberget. Navnet "Bussruta" har jeg ikke sett før, men bussen har jeg hilst på.


På kartet står det også Midtveien. Her deler den seg, men det er tydelig merket til venstre.


Tett skog og tynne trær...


Heisan, her gikk det unna...

 
Hva skjuler seg i buskene her?

 
Jo, er er bussen.


Historien om bussen kan du lese her. For et år siden var jeg på stolpejakt her; en av stolpene var ved denne bussen. 


Lenger opp i lia var det løypeomlegging på grunn av hogst.


Merkingen var umulig å bomme på.


Her har man jobbet med å rydde plass til stien!

 
Om dette er en midlertidig sløyfe, eller blir den nye sti-traséen vil vel avhenge av videre hogst i området. 


Her kommer stien inn på gamleløypa, jeg har snudd meg og tatt bilde fra den veien jeg kom.

 
Her kom jeg via tverrstien fra Felleberget og startet på Otterstuarunden som jeg nå har tilbakelagt.


Stien deler seg, der den nye og minst tydelige går rette til Gapahuken, men den tydelig merkede blåstien går til Felleberget 100 meter nedenfor Gapahuken.


I krysset er det to nesten likelydende tavler med historien om Felleberget. Dette er gamleskiltet.

 
Stien mellom Felleberget og Gapahuken.


Det er stien til høyre her som gjør at man nå ikke trenger å ta den lille svingen nedenom Felleberget, men da går man jo glipp av en "severdighet".


Da skal jeg avslutte dagens tur med 1,3 km på kulturstien fra Gapahuken og ned til Vålerhagan. Der framme ses de to oppslagene ved Felleberget.


Fin og tydelig sti.


Klopp i fullt opprør...men den gjør fortsatt nytten

 
Hest på blåsti er litt dumt i våte partier.


Det var en lett tur i slak nedoverbakke til Vålerhagan. Nest siste turen i Blåstiprosjektet endte på så vidt under 18 km.

Nå gleder jeg med til siste turen i Blåsti-prosjektet. Etter planen blir det om to dager, da er det meldt skyet og litt regn. Jeg utsetter kanskje en dag for å få sol på finaleturen. 821 km på de 51 turene hittil... siden 8. januar. Dermed blir jeg ferdig med dette prosjektet på den tiden av året jeg hadde planlagt å starte opp!

Nes Blåstiprosjekt 2020
Etter fem år med masse stolpejakt trengte jeg en ny og litt annerledes utfordring, og for dette året falt valget på det jeg kaller "Nes Blåstiprosjekt 2020". Det kom et nytt turkart for Nes Kommune i 2018, med angivelig over 400 km med merkede turstier. Jeg tror det er mer - og ved å gjøre dette til rundturer som inkluderer også andre stier og veier, ser det det ut til at jeg lander på ca 50 turer og 700 km. Dette skulle jeg etter planen gjennomføre sommerhalvåret 2020, men det blir visst vinter/vår-prosjekt i stedet på grunn av en usedvanlig snøfattig vinter. Rekkefølgen blir litt vilkårlig, men jeg gjør nok ferdig område for område. Jeg overlater til andre å dokumentere de historiske detaljene, bl.a. arrangerer Nes Turlag  som arrangerer fine vandringer hver tirsdag - som dokumenteres på Nes Turlags  facebookside. Sjøl vil jeg skrive mest om hvordan det var å finne fram, om stienes beskaffenhet og hva jeg så på min veg. Kartet er detaljfattig i målestokk 1:40.0000 og 20 meter ekvidistanse - så jeg vil nok bruke andre kilder for å forberede noen av turene.

Tur #01  08.01. Sagstusjøen-Røsåsen-Langvatn
Tur #02  10.01. Bjørkeli-Høgda-Lundbergseter
Tur #03  16.01. Lundberghytta - Osthaugen -Nevertjennet - Ynsseter - Høgda
Tur #04  19.01. Høgåsen -Langvasslia - Storlia - Sagstusjøen
Tur #05  21.01. Trinborg - Mørkholtet - Brustadsaga - Myrvika - Høgåsen
Tur #06  23.01. Sagstusjøen vest
Tur #07  26.01. Aulihøgda - Vindmyrhøgda - Røsåsen
Tur #08  29.01. Torstua - Urdsberget - Vindmyrhøgda - Frikollen
Tur #09  02.02. Skøyenåsen - Skøyimyra - Jansberg
Tur #10  04.02. Slemdalen - Knefallmåsan - Eievarden - Seterstøa
Tur #11  07.02. Folbergsætra - Opptjenn - Slolia - Røsåsen
Tur #12  10.02. Seterstøa - Almåsen - Flæmman - Eievarden
Tur #13  13.02. Rakeie - Buhol - Håkalia - Skøyensætra
Tur #14  18.02. Rabbillen rundt - Brattlia - Rakeie
Tur #15  26.02. Dragsjøhytta - Årnes
Tur #16  29.02. Veslesjøen - Bjørnenga - Lundbergåsen
Tur #17  03.03. Dragsjøen Rundt - Fallmyra
Tur #18  06.03. Børsonstua - Dragsjøhytta - Veslesjøhøgda
Tur #19  09.03. Lundbergåsen - Tretjenna - Kjussæter - Folvellsæter
Tur #20  16.03. Børsonstua - Drognessæter - Folvellsæter - Gørrtjenn - Tyrigravtjennet
Tur #21  18.03. Brauterfallet - Udnesæter - Bergesæter - Øysjøen
Tur #22  20.03. Tresjøene - Langtjenn - Falltjennet - Tyvknattane - Brautersæter
Tur #23  22.03. Lærerinnestien - Tresjøene - Gørrtjennslottet - Vaskesjøen - Auli krk
Tur #24  27.03. Fjellfoten - Finnholtsjøen - Kjerkehøgda - Vindmyra
Tur #25  28.03. Korpåsen - Finnholtsjøen rundt
Tur #26  30.03. Haga Skytebane - Mordermyra - Mysmerstolen - Finnholtsjøen
Tur #27  04.04. Auli - Rånåsfoss - Tandbergfjellet - Toreidfjellet
Tur #28  05.04. Glommastien Årnes - Hennisand - Ynskroken
Tur #29  07.04. Tomteråsen - Udnes - Hvamshaugen - Hvam
Tur #30  08.04. Udnes - Badstudalen - Hvamsåsen - Jagastadfjellet
Tur #31  09.04. Neskollen - Hvamsetertjernet rundt - Hvamsåsen div.
Tur #32  11.04. Henniskogen - Holtfjellet - Røverskansen - Putten - Tangen
Tur #33  13.04. Vormsund - Golfbanerunden - Kirkeruinene - Elvemøtet
Tur #34  14.04. Tesiåsen - Eventyrskolen - Kulmoen
Tur #35  16.04. Funnefoss - Oppåker - Hebergåsen - Bjertnes
Tur #36  18.04. Ingeborgrud - Skårerberget - Bårhaugskogen
Tur #37  20.04. Husås - Dysttjennet - Berte Brenna - Ovnsberget
Tur #38  22.04. Liagrenda - Fløyta - Jensberget - Fjølungen - Gåsva
Tur #39  24.04. Ihlangsvangen - Steinsjøen - Ursknappen - Utsjøgruva
Tur #40  26.06. Fyrivangen  Grindervangen Vesle Garsjøen - Kvernhaugen
Tur #41  29.06. Vøyen Sag - Skjersjøen - Grindervangen - Råkalidammen
Tur #42  01.05. Inngjerdinga - Vøyenhøgda-Lindberget
Tur #43  03.05. Kårstad - Jonsrudberget - Vardehøgda - Ellingsjøen
Tur #44  05.05. Ellingsjøen - Speiderhytta - Grovlia - Langmyra
Tur #45  06:05. Kampåa - Børjehøgda - Vika
Tur #46  07.05. Vika - Lågsjøen - Skianlegget - Børjehøgda
Tur #47  09.05. Egilrunden Fenstad - Grasåsen
Tur #48  12.05. Vika - Grasåsen - Frilset - Frilsetvangen
Tur #49  16.05. Låveggåsen - Brårud
Tur #50  19.05. Langtangen Vorma - Høgmyra - Vålerbråten - Nordhagen
Tur #51  21.05. Vestre Fenstad - Otterstuarunden - Slakteplassen - Høybråten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar